Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A szerzők jogelvek rendszereként fogják föl az adott jogterületet, és ezek a jogelvek egyúttal értelmezési segédletként, sőt értékelési mérceként is szolgálnak a hatályos joganyaghoz. Ez a jogtudománynak egy olyasfajta jogdogmatikai megközelítése, amelyet jómagam is preferálandónak tartok, és amely egyúttal a jogtudomány számára egy sajátos emancipációt biztosít a mindenkori jogalkotóval szemben.

E tankönyv egyedülálló vállalkozás a magyar alkotmányjogi tankönyvirodalomban, ugyanis kifejezetten nevelni akar a kritikai jellegű gondolkodásra és a problémamegoldásra. Ehhez pedig pontosan az a megfelelő megközelítésmód, hogy elsőként megpróbáljuk az absztrakt tanokat közvetíteni a hallgatók felé, és utána ennek alkalmazását konkrét példákon és jogeseteken keresztül kérjük számon.


Jakab András
egyetemi tanár
(Paris Lodron Universität Salzburg),
az MTA doktora


Kiadvány
ISBN I. kötet: 978 963 258 532 1; II. kötet: 978 963 258 533 8
Megjelenés éve 2021
Formátum I. kötet: B/5; II. kötet: A/4
Terjedelem (oldalszám) I. kötet: 236; II. kötet: 272

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Címkék: Alaptörvény, alkotmányjog


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.