ORAC Kiadó
Király Tibor emlékkötet 2022

ISBN: 978 963 258 571 0

Megjelenés éve: 2022

Formátum: B/5, keménytáblás

Terjedelem (oldalszám): 392

könyv

Király Tibor emlékkötet 2022


Szerzők: Bartkó RóbertBánáti JánosBárd KárolyBelovics ErvinBékés ÁdámCzine ÁgnesCsák ZsoltDomokos AndreaElek BalázsFantoly ZsanettFenyvesi CsabaHerke CsongorKadlót ErzsébetLajtár IstvánLukács KrisztinaMadai SándorMárki ZoltánMezey BarnaPolt PéterRéti LászlóRóth ErikaSzabó JuditTóth Mihály

Szerkesztő: Czine Ágnes


A kötet előszava:

Király Tibor professzor, akadémikus, a büntető eljárásjog mértékadó művelője egy évszádnál is hosszabb, tudományos és emberi értékekben bővelkedő életútja után 2021 decemberében visszaadta lelkét a teremtőjének. A kötet több szerzőjének és még sok pályatársunknak volt az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karán a tanára, kollégája, barátja, aki nemcsak tanította nekünk a büntetőeljárást, de meg is kedveltette velünk a jognak ezt a fontos területét, és ezzel alapvetően befolyásolta hivatásunk kiválasztását. Nagy veszteség ezért az egész jogásztársadalom, a büntető eljárásjog-tudomány és az akadémiai szféra számára, hogy eltávozott közülünk. Veszteség mindazoknak, akik tisztelték és szerették, és mindazoknak, akik személyesen ugyan nem ismerték, de művein, ma is gyakran forgatott tankönyvein keresztül ismerték fel azokat az elveket és jutottak olyan megállapítások birtokába, amelyek az évtizedek során kiállták az idő próbáját és utat mutattak a jogalkotásban, a jogalkalmazásban vagy a jogtudományban egyaránt.

A kötet azért készült, hogy emlékezzünk a közösségteremtő, magyarságmegtartó, református keresztyén szellemiségű tudósra, akitől oktatási, jogalkotói és tudományteremtő életútján keresztül értékrendet és példát kaptunk. A kötet tanulmányaival a büntetőjog és a büntetőeljárásjog, jogtörténet és civilisztika 23 ismert és elismert szakembere tiszteleg Király Tibor előtt. A rendkívül színes témaválasztású és stílusú kötet a személyes hangú emlékezéstől, az esszéjellegű írásokon át a tudományos értekezésekig sokféle megközelítést tartalmaz, de abban az egyben közös, hogy Király Tibort, a tudóst, a tanárt, az embert kívánja közelebb hozni minden olvasójához. Pályatársai, kollégái, tanítványai alkották meg azt a szellemi tőkét, amelyet ez a könyv képvisel, hiszen hogyan is lehetne méltóbban emlékezni a nagy jogtudósra, mint színvonalas, értékes tartalmú tanulmányokkal. A kötet tanúságot tesz arról, hogy Király Tibor tanítása tovább él a jogtudomány mai művelőinek munkáiban, tanításaiban és gondolkodásában. Azzal a céllal készült ez a gyűjtemény, hogy sokoldalú képet adjon Király Tibor professzor tudományos életéről, munkájáról, gondolat- és eszmevilágáról, személyiségéről, egyéniségéről, példamutató szerénységéről és érző emberségéről. A szerzők így kívánnak emléket állítani neki, megidézve az általuk írt értekezésekben tudományos életművét és az embert.

A kötet különlegessége, hogy maga Király Tibor is megszólal lapjain, mert egy eddig kiadatlan, először sajtó alá rendezett értekezése is szerepel a kötet második részében, amelyet családja jóváhagyásával teszünk közkinccsé. Az a tudós volt, aki nemcsak hosszú életpályát tudhat magáé-nak, de magas kora ellenére sokáig dolgozott elemző elmével és kreatív gondolatokkal. A most megjelenő tanulmányt is 93 évesen írta, mert mindvégig foglalkoztatták a jogtudomány kérdései és mindig meglepően naprakész tájékozottságról tett tanúbizonyságot, ha valakivel kedves témaköréről, a büntetőeljárásról szót válthatott.

Köszönet illeti a kötet szerzőit a megírt tanulmányokért, a Magyar Jogász Egyletet, és az Orac kiadót is, mindazokat, akik hozzájárultak a kötet megjelenéséhez. 

Egy ilyen kötet nem kőbe vésett és mozdulatlan emlék, nem egy pillanatkép a hatalmas időben. A benne szerepelő írások időszerű, fontos jogi kérdésekhez, felvetésekhez kapcsolódnak, melyek szerepe az, hogy az érdeklődő olvasót továbbgondolásra késztesse. A szerzők szándéka szerint minél több jogász kollégának kíván ismereteket és gondolatokat közvetíteni. 

Ezáltal válik Király Tibor öröksége élő tudománnyá.    


Budapest, 2022. október 27.


Prof. Dr. Trócsányi László
Magyar Jogász Egylet
elnöke

Prof. Dr. Czine Ágnes
Magyar Jogász Egylet
elnökségi tagja


A könyv megjelenését támogatták:

Miniszterelnökség
Magyar Jogász Egylet
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Kérjük, kattintson ide, ha nem működne az olvasó!

  • Teljes ár: 6 000 Ft
  • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
  • Diákkedvezmény: 15%
  • JogTudor program kedvezmény: 25%

Nem webshopunkon keresztül szeretné megrendelni?

Megrendelőlap letöltése


Szerzők: Bartkó RóbertBánáti JánosBárd KárolyBelovics ErvinBékés ÁdámCzine ÁgnesCsák ZsoltDomokos AndreaElek BalázsFantoly ZsanettFenyvesi CsabaHerke CsongorKadlót ErzsébetLajtár IstvánLukács KrisztinaMadai SándorMárki ZoltánMezey BarnaPolt PéterRéti LászlóRóth ErikaSzabó JuditTóth Mihály

Szerkesztő: Czine Ágnes


A kötet előszava:

Király Tibor professzor, akadémikus, a büntető eljárásjog mértékadó művelője egy évszádnál is hosszabb, tudományos és emberi értékekben bővelkedő életútja után 2021 decemberében visszaadta lelkét a teremtőjének. A kötet több szerzőjének és még sok pályatársunknak volt az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karán a tanára, kollégája, barátja, aki nemcsak tanította nekünk a büntetőeljárást, de meg is kedveltette velünk a jognak ezt a fontos területét, és ezzel alapvetően befolyásolta hivatásunk kiválasztását. Nagy veszteség ezért az egész jogásztársadalom, a büntető eljárásjog-tudomány és az akadémiai szféra számára, hogy eltávozott közülünk. Veszteség mindazoknak, akik tisztelték és szerették, és mindazoknak, akik személyesen ugyan nem ismerték, de művein, ma is gyakran forgatott tankönyvein keresztül ismerték fel azokat az elveket és jutottak olyan megállapítások birtokába, amelyek az évtizedek során kiállták az idő próbáját és utat mutattak a jogalkotásban, a jogalkalmazásban vagy a jogtudományban egyaránt.

A kötet azért készült, hogy emlékezzünk a közösségteremtő, magyarságmegtartó, református keresztyén szellemiségű tudósra, akitől oktatási, jogalkotói és tudományteremtő életútján keresztül értékrendet és példát kaptunk. A kötet tanulmányaival a büntetőjog és a büntetőeljárásjog, jogtörténet és civilisztika 23 ismert és elismert szakembere tiszteleg Király Tibor előtt. A rendkívül színes témaválasztású és stílusú kötet a személyes hangú emlékezéstől, az esszéjellegű írásokon át a tudományos értekezésekig sokféle megközelítést tartalmaz, de abban az egyben közös, hogy Király Tibort, a tudóst, a tanárt, az embert kívánja közelebb hozni minden olvasójához. Pályatársai, kollégái, tanítványai alkották meg azt a szellemi tőkét, amelyet ez a könyv képvisel, hiszen hogyan is lehetne méltóbban emlékezni a nagy jogtudósra, mint színvonalas, értékes tartalmú tanulmányokkal. A kötet tanúságot tesz arról, hogy Király Tibor tanítása tovább él a jogtudomány mai művelőinek munkáiban, tanításaiban és gondolkodásában. Azzal a céllal készült ez a gyűjtemény, hogy sokoldalú képet adjon Király Tibor professzor tudományos életéről, munkájáról, gondolat- és eszmevilágáról, személyiségéről, egyéniségéről, példamutató szerénységéről és érző emberségéről. A szerzők így kívánnak emléket állítani neki, megidézve az általuk írt értekezésekben tudományos életművét és az embert.

A kötet különlegessége, hogy maga Király Tibor is megszólal lapjain, mert egy eddig kiadatlan, először sajtó alá rendezett értekezése is szerepel a kötet második részében, amelyet családja jóváhagyásával teszünk közkinccsé. Az a tudós volt, aki nemcsak hosszú életpályát tudhat magáé-nak, de magas kora ellenére sokáig dolgozott elemző elmével és kreatív gondolatokkal. A most megjelenő tanulmányt is 93 évesen írta, mert mindvégig foglalkoztatták a jogtudomány kérdései és mindig meglepően naprakész tájékozottságról tett tanúbizonyságot, ha valakivel kedves témaköréről, a büntetőeljárásról szót válthatott.

Köszönet illeti a kötet szerzőit a megírt tanulmányokért, a Magyar Jogász Egyletet, és az Orac kiadót is, mindazokat, akik hozzájárultak a kötet megjelenéséhez. 

Egy ilyen kötet nem kőbe vésett és mozdulatlan emlék, nem egy pillanatkép a hatalmas időben. A benne szerepelő írások időszerű, fontos jogi kérdésekhez, felvetésekhez kapcsolódnak, melyek szerepe az, hogy az érdeklődő olvasót továbbgondolásra késztesse. A szerzők szándéka szerint minél több jogász kollégának kíván ismereteket és gondolatokat közvetíteni. 

Ezáltal válik Király Tibor öröksége élő tudománnyá.    


Budapest, 2022. október 27.


Prof. Dr. Trócsányi László
Magyar Jogász Egylet
elnöke

Prof. Dr. Czine Ágnes
Magyar Jogász Egylet
elnökségi tagja


A könyv megjelenését támogatták:

Miniszterelnökség
Magyar Jogász Egylet
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Kérjük, kattintson ide, ha nem működne az olvasó!