Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Az empirikus társadalomkutatás eredményeit bemutató művek általában nem túl könnyű olvasmányok, ezért gyakran megesik, hogy olvasótáboruk leszűkül az elméleti kérdések és a bonyolult statisztikai elemzési módszerek titkaiba beavatott tudósok körére.

A jelen kötet esetében két tényező növeli a valószínűségét annak, hogy ez talán másként fog történni. Az egyik, hogy a szerzők – szem előtt tartva a tudományos hitelesség követelményeit – az ilyesfajta vállalkozások lehetőségei és korlátai között igyekeztek mindent megtenni azért, hogy megkönnyítsék az ismertetett tényanyag befogadását és értelmezését. Közel háromszáz diagram segíti az olvasókat az arányok könnyebb érzékelésében, számos táblázatba foglalt mutató teszi világossá a változások irányait, a kutatásban használt fogalmakat és elméleti összefüggéseket egymásra épülő, fokozatosan mélyülő elemzések kísérelik meg érthetően, sokoldalúan kifejteni.

A másik tényező a kutatás tárgyában rejlik. A magyar társadalom tagjainak a jogra, az igazságszolgáltatásra, a jog értékelésével is összefüggő, politikailag érzékeny társadalmi problémákra vonatkozó véleményének alakulása a vizsgált 2010 és 2018 közötti, majd’ egy évtizednyi periódusban, olyan téma, amely méltán tart igényt közérdeklődésre. Hiszen e – sok vonatkozásban ellentmondásos, s néha kifejezetten aggasztó – vélekedések megismerése hozzásegíthet bennünket politikai identitásunk jobb megértéséhez.

Mindennek ellenére mégiscsak a szakemberek – elsősorban szociológusok, jogszociológusok és a társaslélektan művelői – figyelmére tartunk számot a leginkább. E várakozást az is alátámasztja, hogy a bemutatott kutatási  eredmények alapjául szolgáló elektronikus adatbázis a kötet megjelenésével egy időben szabadon hozzáférhetővé válik, megnyitva a további másodelemzések lehetőségét. Bízunk abban, hogy – miként az a Kelemen László által szervezett és vezetett, 2007-től zajló kutatássorozat korábbi szakaszaiban is történt – a jelen kötet megjelenése termékeny szakmai viták és eszmecserék kiindulópontja lesz.

Kiadvány
ISBN 978 963 258 453 9
Megjelenés éve 2019
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 260

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.