ORAC Kiadó
A magyar munkajog I-II.

ISBN: 978-963-8213-31-0

Formátum: A/5

kapcsos kommentár

A magyar munkajog I-II.

Kommentár a gyakorlat számára - Negyedik kiadás


Szerzők: Hajdu EditMészárosné Szabó ZsuzsannaTallián BlankaTálné Molnár Erika

Szerkesztő: Tálné Molnár Erika


A Kommentár I. kötetét (Munka Törvénykönyve) 2020 végén lezártuk, a hatályosítását befejeztük. Kedvezményes áron azonban továbbra is árusítjuk. 

A II. kötetet (közszolgálati tisztviselők, közalkalmazottak), annak elavultsága miatt, már nem értékesítjük. 

A Kommentár teljes egészében olvasható a Jogkódexen. 


A Kúria bíráinak kommentárja a gyakorlat számára

A magyar munkajoggal hivatásszerűen foglalkozó szakembereknek (jogászok, HR- és gazdasági vezetők) szól ez a kétkötetes kapcsos kommentár. Szerkesztője és egyik szerzője a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának vezetőhelyettese, társszerzői pedig a Kúria bírái. Céljuk, hogy a hatályos joganyagot és az ahhoz kapcsolódó felsőbírósági gyakorlatot rendszeresen megújítva, mindig az aktuális állapotában tárják az olvasók elé. Az olvasó a magyar munkajog hatályos jogszabályainak teljes rendszerét figyelemmel követheti, mindenekelőtt a munka törvénykönyvét (Mt.), a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt (Kttv.), a közalkalmazotti törvényt (Kjt.), valamint az e törvényekhez kapcsolódó egyéb munkajogi jogszabályokat. A kiadványban emellett az Európai Unió munkaügyi kérdésekben felmerülő jogának ismertetése is helyet kap.

A kommentár negyedik kiadásának 11. pótlapcsomagja 2020. december 18-án jelent meg. Az ezt megelőző pótlapcsomag 2019. év végén jelent meg, a tavaszi aktualizálásra a koronavírus miatti járványhelyzetre tekintettel nem került sor. Emiatt a jelenlegi, tizenegyedik frissítés a szokásosnál jóval több jogszabály-módosításról, bírói gyakorlatról, kúriai kollégiumi véleményről, elvi határozatról tartalmaz ismertetést. Olyan mennyiségű anyag gyűlt össze, hogy indokolttá vált az A) rész (Mt.) teljes cseréje. 

A közalkalmazotti jogviszonyt érintő változások kiterjedtségére és mélységére tekintettel (szakképzés, kulturális ágazat, egészségügyi ágazatban a közalkalmazotti jogviszonyok munkaviszonnyá, illetve szolgálati jogviszonnyá átalakulása) a Kjt.-kommentárrészt a Kiadó ezúttal nem aktualizálja. A változások kiterjedtsége és gyakorisága igaz a közszolgálati tisztségviselők szabályozására is (Kttv.), amelynek aktualizálását jelen helyzetben szintén nem vállaljuk. 

Az Mt.-kommentár tartalmazza az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokat, amelyek érintették az Mt. 55. §-át, 127–128. §-át, 130. §-át és 146. §-át. Módosultak a munkavégzés alóli mentesülés, a távolléti díj, a szülési szabadság, a fizetés nélküli szabadság szabályai. A Kúria joggyakorlat-elemzést végző munkacsoportjának kezdeményezése alapján 2020. január 1-jétől a versenytilalmi megállapodás csak írásban érvényes. 

A kommentár kitér a koronavírus miatti veszélyhelyzettel kapcsolatosan arra, hogy az Mt. egyes szabályait eltérésekkel kell alkalmazni. Erről kormányrendeletek és a 2020. évi LVIII. törvény tartalmaznak előírásokat.

A Kúria 2020-ban elemezte az érvénytelenség a munkaviszonyban tárgykörű joggyakorlat-elemzés tapasztalatait, melyekre a kommentár több helyen kitér, utalva a bírói gyakorlatra. 

A kommentár tartalmazza az elmúlt időszak számos fontosabb kúriai döntését, elemzi ezeket az ítéleteket, kitér a tényállásra és a döntés alapját adó jogszabályok értelmezésére.munkajog
  • Akciós ár: 18 000 Ft
  • Teljes ár: 30 000 Ft
  • Bankkártyás kedvezmény: 5%
  • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
  • Diákkedvezmény: 15%

Szerzők: Hajdu EditMészárosné Szabó ZsuzsannaTallián BlankaTálné Molnár Erika

Szerkesztő: Tálné Molnár Erika


A Kommentár I. kötetét (Munka Törvénykönyve) 2020 végén lezártuk, a hatályosítását befejeztük. Kedvezményes áron azonban továbbra is árusítjuk. 

A II. kötetet (közszolgálati tisztviselők, közalkalmazottak), annak elavultsága miatt, már nem értékesítjük. 

A Kommentár teljes egészében olvasható a Jogkódexen. 


A Kúria bíráinak kommentárja a gyakorlat számára

A magyar munkajoggal hivatásszerűen foglalkozó szakembereknek (jogászok, HR- és gazdasági vezetők) szól ez a kétkötetes kapcsos kommentár. Szerkesztője és egyik szerzője a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának vezetőhelyettese, társszerzői pedig a Kúria bírái. Céljuk, hogy a hatályos joganyagot és az ahhoz kapcsolódó felsőbírósági gyakorlatot rendszeresen megújítva, mindig az aktuális állapotában tárják az olvasók elé. Az olvasó a magyar munkajog hatályos jogszabályainak teljes rendszerét figyelemmel követheti, mindenekelőtt a munka törvénykönyvét (Mt.), a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt (Kttv.), a közalkalmazotti törvényt (Kjt.), valamint az e törvényekhez kapcsolódó egyéb munkajogi jogszabályokat. A kiadványban emellett az Európai Unió munkaügyi kérdésekben felmerülő jogának ismertetése is helyet kap.

A kommentár negyedik kiadásának 11. pótlapcsomagja 2020. december 18-án jelent meg. Az ezt megelőző pótlapcsomag 2019. év végén jelent meg, a tavaszi aktualizálásra a koronavírus miatti járványhelyzetre tekintettel nem került sor. Emiatt a jelenlegi, tizenegyedik frissítés a szokásosnál jóval több jogszabály-módosításról, bírói gyakorlatról, kúriai kollégiumi véleményről, elvi határozatról tartalmaz ismertetést. Olyan mennyiségű anyag gyűlt össze, hogy indokolttá vált az A) rész (Mt.) teljes cseréje. 

A közalkalmazotti jogviszonyt érintő változások kiterjedtségére és mélységére tekintettel (szakképzés, kulturális ágazat, egészségügyi ágazatban a közalkalmazotti jogviszonyok munkaviszonnyá, illetve szolgálati jogviszonnyá átalakulása) a Kjt.-kommentárrészt a Kiadó ezúttal nem aktualizálja. A változások kiterjedtsége és gyakorisága igaz a közszolgálati tisztségviselők szabályozására is (Kttv.), amelynek aktualizálását jelen helyzetben szintén nem vállaljuk. 

Az Mt.-kommentár tartalmazza az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokat, amelyek érintették az Mt. 55. §-át, 127–128. §-át, 130. §-át és 146. §-át. Módosultak a munkavégzés alóli mentesülés, a távolléti díj, a szülési szabadság, a fizetés nélküli szabadság szabályai. A Kúria joggyakorlat-elemzést végző munkacsoportjának kezdeményezése alapján 2020. január 1-jétől a versenytilalmi megállapodás csak írásban érvényes. 

A kommentár kitér a koronavírus miatti veszélyhelyzettel kapcsolatosan arra, hogy az Mt. egyes szabályait eltérésekkel kell alkalmazni. Erről kormányrendeletek és a 2020. évi LVIII. törvény tartalmaznak előírásokat.

A Kúria 2020-ban elemezte az érvénytelenség a munkaviszonyban tárgykörű joggyakorlat-elemzés tapasztalatait, melyekre a kommentár több helyen kitér, utalva a bírói gyakorlatra. 

A kommentár tartalmazza az elmúlt időszak számos fontosabb kúriai döntését, elemzi ezeket az ítéleteket, kitér a tényállásra és a döntés alapját adó jogszabályok értelmezésére.munkajog