ORAC Kiadó
A Btk. és a kapcsolódó jogforrások, bírósági iránymutatások

ISBN: 978 963 258 356 3

Megjelenés éve: 2018

Formátum: A/4

Terjedelem (oldalszám): 732

könyv

A Btk. és a kapcsolódó jogforrások, bírósági iránymutatások

2018. évi kiadás, az új Be.-re figyelemmel


Szerkesztő: Czine Ágnes


A Büntető Törvénykönyv hatálybalépésével kezdődő új jogállapot áttekintéséhez nyújt segítséget ez a forrásgyűjtemény. Arra szolgál, hogy a bírák, az ügyészek, az ügyvédek, a nyomozó hatóság, valamint a büntetőjog iránt érdeklődők a tárgyalótermekben és azon kívül is gyors eligazodást nyerjenek a különböző jogforrásokról. A kötet a Btk. értelmezéséhez, napi alkalmazásához nyújt elengedhetetlen segítséget.

Ehhez igazodik a könyv szerkezete. Vázát a Büntető Törvénykönyv normaszövege adja, melynek rendelkezéseihez a kiadvány hozzárendeli a vonatkozó indokolás lényeges tartalmát, valamint a hatálybalépéséhez kötődő esetleges törvényi rendelkezéseknek, az Alaptörvény egyes cikkeinek, a háttérjogszabályoknak és az Európai Unió joga – a tisztességes eljárás legfontosabb esetjogát is magában foglaló – kapcsolódó rendelkezéseinek releváns részeit.

Mindezt követi – szintén a törvénykönyv egyes rendelkezéseinél – a jogértelmezés, élén az Alkotmánybíróság vonatkozó határozataival, melyeket a Kúria (illetve jogelődje, a Legfelsőbb Bíróság) releváns jogegységi határozatai és legutóbb felülvizsgált BK-véleményei követnek. A gyűjteményt a közzétett elvi határozatok és eseti döntések irányadó részei zárják.

A harmadik, aktualizált kiadás feldolgozza az előző kiadás megjelenése óta a hivatkozott joganyagban bekövetkezett jogszabályi változásokat, és megjeleníti a Btk. hatálybalépése óta formálódó joggyakorlatot, a Kúria jogegységi határozatait, kollégiumi véleményeket, elvi bírósági határozatokat, elvi bírósági döntéseket és az iránymutató eseti döntéseket az ítélőtáblai eseti döntésekkel együtt. Bár a kézirat lezárására 2018. március 31. napján került sor, a Btk. és a Bv.tv. esetén a kiadvány külön feltünteti azok 2018. július 1-jétől hatályos módosításait, továbbá beillesztésre kerültek az ugyanezen időponttól hatályos új Be. vonatkozó rendelkezései is.


új Btk.jogszabálygyűjtemény
  • Teljes ár: 7 490 Ft
  • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
  • Diákkedvezmény: 15%

Szerkesztő: Czine Ágnes


A Büntető Törvénykönyv hatálybalépésével kezdődő új jogállapot áttekintéséhez nyújt segítséget ez a forrásgyűjtemény. Arra szolgál, hogy a bírák, az ügyészek, az ügyvédek, a nyomozó hatóság, valamint a büntetőjog iránt érdeklődők a tárgyalótermekben és azon kívül is gyors eligazodást nyerjenek a különböző jogforrásokról. A kötet a Btk. értelmezéséhez, napi alkalmazásához nyújt elengedhetetlen segítséget.

Ehhez igazodik a könyv szerkezete. Vázát a Büntető Törvénykönyv normaszövege adja, melynek rendelkezéseihez a kiadvány hozzárendeli a vonatkozó indokolás lényeges tartalmát, valamint a hatálybalépéséhez kötődő esetleges törvényi rendelkezéseknek, az Alaptörvény egyes cikkeinek, a háttérjogszabályoknak és az Európai Unió joga – a tisztességes eljárás legfontosabb esetjogát is magában foglaló – kapcsolódó rendelkezéseinek releváns részeit.

Mindezt követi – szintén a törvénykönyv egyes rendelkezéseinél – a jogértelmezés, élén az Alkotmánybíróság vonatkozó határozataival, melyeket a Kúria (illetve jogelődje, a Legfelsőbb Bíróság) releváns jogegységi határozatai és legutóbb felülvizsgált BK-véleményei követnek. A gyűjteményt a közzétett elvi határozatok és eseti döntések irányadó részei zárják.

A harmadik, aktualizált kiadás feldolgozza az előző kiadás megjelenése óta a hivatkozott joganyagban bekövetkezett jogszabályi változásokat, és megjeleníti a Btk. hatálybalépése óta formálódó joggyakorlatot, a Kúria jogegységi határozatait, kollégiumi véleményeket, elvi bírósági határozatokat, elvi bírósági döntéseket és az iránymutató eseti döntéseket az ítélőtáblai eseti döntésekkel együtt. Bár a kézirat lezárására 2018. március 31. napján került sor, a Btk. és a Bv.tv. esetén a kiadvány külön feltünteti azok 2018. július 1-jétől hatályos módosításait, továbbá beillesztésre kerültek az ugyanezen időponttól hatályos új Be. vonatkozó rendelkezései is.


új Btk.jogszabálygyűjtemény