ORAC Kiadó

Hogyan alakul az érvénytelenséggel kapcsolatos gyakorlat az új Ptk. alapján?

Az érvénytelenségről először a szerződések közös szabályai jutnak eszünkbe, pedig ez a jogintézmény végigvonul az új Ptk. egészén (például a cselekvőképesség, a társasági szerződés, a házasság, a dologi jog, a kötelmi jog általános szabályai és az egyes szerződések, a végintézkedés szabályozása). A HVG-ORAC Kiadó március 3-án megrendezésre kerülő konferenciájának témája az érvénytelenség: a konferencia előadói egy új könyv bemutatására és a kúriai gyakorlat irányainak ismertetésére, valamint a résztvevők kérdéseinek megválaszolására vállalkoznak.

Kiss Gábor és Sándor István A szerződések érvénytelensége című könyvének második, hatályosított kiadása – az Új magánjog sorozat keretében – elméleti igényességgel, de gyakorlatias szemlélettel tekinti át az érvénytelenség rendszerét, jogkövetkezményeit és eljárásjogi vonatkozásait.

A Kúrián joggyakorlat-elemző csoport működik, amely az érvénytelenség joggyakorlatával, ezen belül az érvénytelenség jogkövetkezményeinek kölcsönszerződéseknél való alkalmazhatóságával foglalkozik. Ennek a csoportnak tagja Jójárt Eszter, a Kúria Polgári Kollégiuma elvi munkája előkészítését segítő főtanácsadó, aki szólni fog a kutatás néhány megállapításáról is.

Az érvénytelenség konferencia keretében Sándor István1 és Jójárt Eszter2 ismerteti az érvénytelenség különböző aspektusait, az új Ptk.-val bevezetett változásait, az egyes érvénytelenségi okok szabályait, jogkövetkezményeit, eljárási vonatkozásait, valamint a kialakuló bírósági gyakorlatot.1 Sándor István az ELTE ÁJK Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszékének habilitált egyetemi docense, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán megbízott oktatóként polgári jogot is előad, ez utóbbi helyen 2004 és 2012 között a Polgári Jogi Tanszék vezetője volt. Gyakorló ügyvéd 1998 óta, emellett számos szakkönyv, tanulmány szerzője, társszerzője. Rendszeres résztvevője és előadója magyar és külföldi szakmai rendezvényeknek, konferenciáknak.

2 Jójárt Eszter jelenleg főtanácsadó a Kúria Polgári Kollégiuma mellett, részt vesz a kollégium elvi munkájának előkészítésében, valamint közvetlenül segíti a személyiségi, a kártérítési, a dologi jogi és a kötelmi vegyes referádájú tanácsok munkáját. Tagja volt az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazhatósága kölcsönszerződéseknél tárgykörű joggyakorlat-elemző csoportnak. Korábban az igazságügyi tárca jogi szakreferenseként dolgozott, alapvetően az új és a régi Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó kodifikációs feladatai voltak.