Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A jövedelemszerzés módjától és formájától függően és és más közterhek kapcsolódnak az egyes kifizetésekhez, juttatási formákhoz. Az adó- és járulékfizetési kötelezettségeket fő szabály szerint a kifizetőnek kell a jövedelem összege után megfizetni vagy a kifizetésből levonni, míg egyesesetekben a juttatás összege után – például kifizető hiányában – a magánszemélynek keletkezik közteherfizetési kötelezettsége.

Kiadványunkat azoknak a szakembereknek ajánljuk, akik munkájuk során a munkavállalók, a magánszemélyek részére történő juttatások számfejtésével, elszámolásával foglalkoznak. Sokszor gondot okoz a jogszabályok sokaságában, annak bonyolult szabályozásában egy-egy kifizetés, juttatás jogcímének – és ebből kifolyólag az adó- és járulékkötelezettségének – pontos meghatározása.

Az egyes jövedelmek jogcímeinél, és azok közteherfizetési kötelezettségeinél a kiadvány nyomdába adásáig, azaz 2022. január 24-éig kihirdetett jogszabályokat vettük figyelembe.

A jogszabályok évről évre történő változásai következtében nem kis gondot okoz annak követése, hogy az egyes juttatások milyen adó-, járulék, illetve közteherfizetési kötelezettséggel járnak együtt. A vállalkozási tevékenységet folytatóknál fontos annak ismerete is, hogy az egyes kifizetések, juttatások hogyan vehetők figyelembe a társasági adó alapjánál, a vállalkozási személyi jövedelemadó alapjánál, illetve a kisvállalati adó alapjánál.

A táblázatok figyelemfelhívó jelleggel tartalmazzák a konkrét jogszabályi környezetben, részletes szabályozás ismeretében az adott juttatás, kifizetés adó-, járulék- és egyéb közteher-kötelezettségét.

A kiadvány összeállításánál egy-egy juttatáshoz, kifizetéshez kapcsolódóan megtalálhatóak a kifizetőt (munkáltatót) és a magánszemélyt terhelő kötelezettségek.

A közteherfizetési kötelezettségeket tartalmazó táblázatok mellett fontosnak tartottuk a különböző munkarendekhez kapcsolódó speciális munkaidőbeosztási és pótlékfizetési kötelezettségek szabályainak rendszerbe foglalását is.

A Bérszámfejtés kottája 2022 kiadványban helyet kapott a különböző ellátások melletti munkavégzés lehetőségének, korlátainak bemutatása is.

Adók és járulékok – 2022 néhány részlet a tartalomból.

 • A 25 év alatti fiatalok adómentessége
 • Szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezmény
 • Az egyéni vállalkozó átalányadózására vonatkozó 2022. évi új szabályai
 • Magánszemélyek részére történő kifizetések, juttatások adó és egyéb kötelezettségei 2022
 • Munkáltatói juttatások - Munkabér
 • Ellátások és más jogviszonyok melletti munkavégzés
 • Munkaviszonnyal kapcsolatos kifizetések
 • Munkaviszony megszűnésével kapcsolatos kifizetések
 • Költségtérítés - munkába járás bérlet, menetjegy térítés - Munkába járás költségtérítés
 • Jogviszony megszűnését követő juttatás
 • Egyszerűsített foglalkoztatás
 • Egyéb juttatások
 • Munkáltatói kölcsön, előleg
 • Béren kívüli juttatás – Széchenyi pihenő kártya
 • Étkezés – Utazás - Oktatás
 • Önkéntes pénztári befizetés – Utalványok - Kultúra, sport belépőjegy, bérlet - Ajándék
 • Telefon, internet – Lakhatás - Biztosítás
 • Kiegészítő tevékenységet folytató magánszemélyek (nyugdíjasok) jövedelme
 • Nappali tagozatos tanulók, hallgatók jövedelme
 • Foglalkoztatást elősegítő kedvezmények
 • Kisadózó részére kifizetés
 • Egyéb kifizetői juttatások
 • Tiszteletdíj, megbízási díj
 • Üzemanyag-megtakarítás, bérbeadás
 • Segélyek
 • Elkülönülten adózó jövedelmek
 • Személyszállítás, szállás – Sportszolgáltatás - Sportrendezvényre történő belépés biztosítása
 • Kulturális szolgáltatás - Kulturális rendezvényre történő belépés biztosítása
 • Egyéb nem pénzbeli juttatások
 • Felsőoktatási intézmény hallgatóinak nyújtott juttatások - Szakképző iskolai tanulók juttatása – átmeneti szabályok - Szakképzésben résztvevők juttatásai - Szakirányú oktatás és a duális képzés szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető adókedvezménye
 • EKHO adókötelezettség alá tartozó kifizetés
 • Reprezentáció, üzleti ajándék
 • Béren kívüli juttatás
 • Étkezés – Utazás - Oktatás - Ajándék
 • Biztosítási szolgáltatás - Önkéntes kölcsönös biztosító - Kamat - Nyeremény, verseny, vetélkedő
 • Egyéni vállalkozás
 • Vállalkozói személyi jövedelemadózás szerint adózó
 • Átalányadózó egyéni vállalkozó
 • Katás egyéni vállalkozó
 • Kisadózó bevételét terhelő adó
 • Mezőgazdasági őstermelő
 • Átalányadózó
 • Tételes költségelszámolást alkalmazó
 • 10%-os költséghányadot alkalmazó
 • Társas vállalkozás
 • TAO adóalany személyesen közreműködő tagja - adóalany nem tag ügyvezetője - adóalany tag ügyvezetője munkaviszonyban - adóalany ügyvezető tagja társas vállalkozói jogviszonyban
 • KIVAadóalany személyesen közreműködő tagja - adóalany nem tag ügyvezetője - adóalany ügyvezető tagja
 • Kataadóalany társas vállalkozás
 • Kisadózó bevételét terhelő adó
 • Kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete - Szociális szövetkezet- Közérdekű nyugdíjas szövetkezet- Iskolaszövetkezet
 • Alapítvány, egyesület, szakszervezet
 • Vezető tisztségviselők
 • Foglalkoztatottak
 • Önkéntes foglalkoztatott
 • Alapítvány
 • Egyesület  - Szakszervezet
 • Társadalombiztosítási, családtámogatási, szociális ellátások
 • Ellátások melletti keresőtevékenység korlátai
 • Szabadság mértéke
 • Felmentési idő és végkielégítés mértéke
 • Munkaidő és pihenőidő beosztásának szabályai
 • Alapilletmények, pénzbeli ellátások minimális díja
 • Mi mennyi 2022JogTudor program kedvezményt kiadónk csak a saját könyveire biztosítja. Ez a könyv nem (vagy nem kizárólag) az ORAC Kiadó kiadványa, így ezt a kedvezményt nem tudja igénybe venni.

Kiadvány
ISBN 978 963 638 605 4
Megjelenés éve 2022
Formátum A/4, ragasztókötött
Terjedelem (oldalszám) 176


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.