Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

RÉSZLET A KÖNYVBŐL


A szindikátusi szerződések a társasági jog és a kötelmi jog átfedési területén, „feszültségi zónájában” helyezkednek el: elsősorban a gazdasági társaság tagjainak kötelmi jogi hatályú együttműködését szabályozzák, a szerződési szabadság elve alapján. 

A hatályos Ptk. a társasági jogban a diszpozitivitás új távlatait nyitotta meg. Ennek az irányváltásnak a felvállalt célja többek között a szindikátusi szerződések használatának visszaszorítása volt: a jogalkotó azt feltételezte, hogy ha a társasági szerződést nem kógens normák határozzák meg, a tagok nem kényszerülnek arra, hogy a társasági szerződéssel párhuzamosan külön megállapodásokat tartsanak fenn. 

A fenti álláspont a szindikátusi szerződések legitimitását kérdőjelezte meg. A valóságban a szindikátusi szerződés a társaságok működtetésének igenis legitim eszköze. A Ptk. hatálybalépése pedig nem szorította, nem szoríthatta vissza a szindikátusi szerződéseket. Például a szindikátusi szerződésben gyakran nem vesz részt a társaság minden tagja, hanem csak egyes tagok rendezik szindikátusi keretek között az együttműködésük kereteit. Mivel a két szerződés között így csak részleges az alanyi átfedés, a két szerződés párhuzamos léte szükségszerű. Ugyanakkor a szindikátusi szerződésben gyakran előfordulnak olyan rendelkezések, amelyeket a felek bizalmas vagy titkos jellegűnek tekintenek, amelyeket más tagok vagy harmadik személyek, akár a társaság vezető tisztségviselői elől is el akarnak rejteni. A társasági szerződés ilyen megállapodások rögzítésére a cégnyilvánosság elvének köszönhetően teljesen alkalmatlan. A szindikátusi szerződés így a Ptk. rendszerében is természetes módon őrizte meg jelentőségét.

Veress Emőd monográfiája tisztázza a szindikátusi szerződés fogalmát, ismerteti jellemzőit és tartalmát, elhatárolja más szerződésektől, bemutatja viszonyát a társasági joggal és a társasági szerződéssel, valamint foglalkozik a szerződésszegéssel. 

A kötet a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, valamint a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet szakmai együttműködésében jelent meg.

JogTudor program kedvezményt kiadónk csak a saját könyveire biztosítja. Ez a könyv nem (vagy nem kizárólag) a ORAC Kiadó kiadványa, így ezt a kedvezményt nem tudja igénybe venni.

Kiadvány
ISBN 978 963 258 499 7
ISSN 2732-3242 | „MFI tudományos közleményei” sorozat
Megjelenés éve 2020
Formátum B/5, keménytáblás
Terjedelem (oldalszám) 292

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Címkék: új Ptk., társasági jog


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.