Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tanszékének oktatói által összeállított, „A polgári jog alapjai” című jegyzet a jogi karokon nem egyetemi szintű jogászképzésben részt vevő hallgatók tananyagául készült. A hallgatókon kívül ugyanakkor a kötet mindazoknak az érdeklődő laikusoknak a figyelmére is számot tarthat, akik jól áttekinthető útmutató alapján kívánnak tájékozódni a magyar jogrendszer legnagyobb önálló területének, a polgári jognak – avagy a magánjognak – a fejlődése, elmélete és általános elvei, valamint jogi személyekre vonatkozó szabályainak alapjai, vagy a dologi, kötelmi és öröklési jog leglényegesebb rendelkezései körében.

A jegyzet a jogi személyre vonatkozó szabályok és az öröklési jog tekintetében, továbbá a rendkívül terjedelmes kötelmi jog fontosabb fejezetei vonatkozásában lényegre törő és jól strukturáltan szerkesztett összefoglalásokat tartalmaz, illetve újszerűen – általános és különös részre osztva – mutatja be a dologi jog legfontosabb szabályait. A szerzők célja az volt, hogy a kötet a magánjog jól fundált, elméleti (dogmatikus) rendszerét a megfelelő számú példával illusztrálva mutassa be avégből, hogy az olvasó minél könnyebben elsajátíthassa egyfelől magukat a jogszabályokat, másfelől az egyes normák egymáshoz való viszonyát és összefüggéseit, amely a valódi, a gyakorlati életben is alkalmazható szaktudás alapja.

Kiadvány
ISBN 978 963 258 468 3
Megjelenés éve 2019
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 252

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.