ORAC Kiadó
A csődbűncselekmény története, elmélete és gyakorlata
könyv

A csődbűncselekmény története, elmélete és gyakorlata

A csődbűncselekmény (Btk. 404. §) jogtörténetét, joggyakorlatát és az elméleti alapokat egyszerre bemutató, azt elemző és a ténylegesen felmerülő jogkérdésekre választ adó könyvet vehetünk kézbe.

 • Teljes ár: 8 000 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
A nemzetközi magánjog elméleti alapjai
könyv

A nemzetközi magánjog elméleti alapjai

Második, változatlan kiadás

Közel négy évtized után változatlan formában adjuk közre Vékás Lajos monográfiáját a nemzetközi magánjog elméleti alapkérdéseiről. Ez a könyv az ELTE Jogi Továbbképző Intézet kiadásában 1986-ban megjelent kötet változatlan újrakiadása.

 • Teljes ár: 6 000 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
A platformgazdaság szerzői jogi kihívásai
könyv

A platformgazdaság szerzői jogi kihívásai

Könyvünk a platformok és – kicsit tágabban nézve – az online üzleti modellek szerzői jogi vizsgálatával foglalkozik, a CDSM irányelv terjedelmes rendelkezéseinek sorából azokra fókuszál, amelyek a leginkább érintik a platformgazdaság globális szereplőit.

 • Teljes ár: 6 000 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
Kézikönyv az önkormányzati vagyongazdálkodásról
könyv

Kézikönyv az önkormányzati vagyongazdálkodásról

Második, hatályosított és bővített kiadás

A kézikönyv 2024. évi kiadásának első, „általános” részében a fejezetek az önkormányzati vagyon egészét érintő horizontális szabályokat vizsgálják. A második, „különös” részben pedig egyes, fontosabb ágazatok vagyongazdálkodási szabályait tekintik át.

 • Teljes ár: 12 000 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
A Munka Törvénykönyvének magyarázata
könyv

A Munka Törvénykönyvének magyarázata

Második, aktualizált kiadás (2023. őszi kiadás)

Neves munkajogász ügyvédek – akik közül ketten az új Mt.-t előkészítő szakmai csapatnak is tagjai voltak – arra vállalkoztak, hogy jogalkalmazási tapasztalataikat, 2023. január 1-jei kéziratlezárással, kézikönyvben adják közzé.

 • Teljes ár: 24 000 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata
könyv

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata

Negyedik, hatályosított kiadás (2023. őszi kiadás)

A kötet a helyi önkormányzás rendszerét szabályozó törvény (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a Mötv.) és az ahhoz kapcsolódó jogszabályi rendelkezések magyarázatát tartalmazza.

 • Teljes ár: 12 000 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
Az internet csapdája
könyv

Az internet csapdája

Hogyan épít monopóliumokat és ássa alá a demokráciát a digitális gazdaság?

Az internettől azt vártuk, hogy fragmentálja majd a közönséget, és lehetetlenné teszi a médiamonopóliumok kialakulását. Ehelyett az olyan óriásvállalatok, mint a Google és a Meta uralják az interneten töltött időt.

 • Teljes ár: 6 000 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
Költségvetési csalás és áfacsalás a gyakorlatban
könyv

Költségvetési csalás és áfacsalás a gyakorlatban

Adólevonási jog, számlagyárak, körhintacsalások

Ez idáig nem jelent meg a költségvetési csalásról ilyen széles körű, a joggyakorlatot és az elméleti alapokat is ismertető, azt elemző és a gyakorlatban ténylegesen felmerülő jogkérdésekre választ adó könyv.

 • Teljes ár: 8 000 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
A magánélethez való jog magánjogi értelmezése és határterületei
könyv

A magánélethez való jog magánjogi értelmezése és határterületei

A kötet célja, hogy a magánélethez való jog Ptk.-beli rögzítésének tízéves évfordulóján feltárja, mely életviszonyok esetében lehet releváns ez a jog, és hogy rámutasson a hatályos szabályozás következetlenségeire, javaslatot téve módosításokra is.

 • Teljes ár: 6 000 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
Közpolitika − A gyakorlat elmélete és az elmélet gyakorlata
könyv

Közpolitika − A gyakorlat elmélete és az elmélet gyakorlata

Második, átdolgozott kiadás

A közpolitika fogalma a kormányzat egy adott területen folytatott tervezési és megvalósítási tevékenységeinek rendszerére utal, és magában foglalja az azzal a társadalmi jelenséggel kapcsolatos kormányzati elképzelések és feladatok összességét.

 • Teljes ár: 10 000 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
Társasági és cégjogi iratmintatár – Negyedik, átdolgozott, 2023. évi kiadás
iratmintatár

Társasági és cégjogi iratmintatár – Negyedik, átdolgozott, 2023. évi kiadás

Iratminták társaságformánként az alapításhoz, a cégbejegyzéshez, a működéshez, a változásbejegyzéshez, a megszűnéshez, összesen 250 minta

A társasági formákhoz kapcsolódó iratminták mellett készítettünk iratmintákat bizonyos lényegesebb anyagi és eljárásjogi jogintézmények témakörében is.

 • Teljes ár: 16 000 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
Csak a pszichológusom jelenlétében!
könyv

Csak a pszichológusom jelenlétében!

Könyvünk a jogászok számára mutatja be a jogpszichológia világát. Praktikus példák és kísérletek bemutatásán keresztül arra törekszik, hogy az olvasó olyan pszichológiai alaptudásra tegyen szert, amely jogi kontextusban is praktikus értékkel bír.

 • Teljes ár: 12 000 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
A kormányzati tevékenység bírói kontrollja
ELTE könyvek

A kormányzati tevékenység bírói kontrollja

ELTE Jogi Kari Tudomány 64.

Be lehet-e perelni egy kormányt azért, mert rosszul kormányozza az országot? Nagyon leegyszerűsítve erről szól a könyv. Olyan bírósági és alkotmánybírósági eljárásokról, amelyekben az igazságszolgáltatásnak politikailag érzékeny kérdésekben kell döntenie.

 • Teljes ár: 6 000 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
Az öröklési jog fejlődésének néhány főbb kérdése a középkori és az újkori jogtörténetben, modern összehasonlító jogi kitekintéssel
ELTE könyvek

Az öröklési jog fejlődésének néhány főbb kérdése a középkori és az újkori jogtörténetben, modern összehasonlító jogi kitekintéssel

ELTE Jogi Kari Tudomány 66.

A kötet az öröklési jog fejlődésének néhány fontos kérdését – részletesebben a törvényes (végrendelet nélküli) és a végrendeleti öröklés, valamint a kötelesrészre vonatkozó szabályozás történetének főbb csomópontjait – vizsgálja.

 • Teljes ár: 7 000 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
Humán közszolgáltatások és önkormányzatiság – átalakuló feladatok egy rohamosan változó rendszerben
ELTE könyvek

Humán közszolgáltatások és önkormányzatiság – átalakuló feladatok egy rohamosan változó rendszerben

ELTE Jogi Kari Tudomány 65.

A kötet a helyi-területi önkormányzatok közszolgáltatási feladatellátását az 1980-as évek időszakától kezdődően napjaink időszakáig elemzi, a különböző időszakok kihívásainak, szolgáltatásszervezési megközelítéseinek változásaira is tekintettel.

 • Teljes ár: 8 000 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%

Népszerű jogszabályok