ORAC Kiadó

Ki veheti igénybe a Jogkódexet a JogTudor program keretében?

Az ORAC Kiadó a Magyar Ügyvédi Kamara JogTudor programja keretében 2024-ben minden aktív kamarai nyilvántartott (ügyvéd, alkalmazott ügyvéd, külföldi jogi tanácsadó, ügyvédjelölt, európai közösségi jogász és a kamarai személyzet) számára, alanyi jogon, ingyenesen (a kamarai tagdíj terhére) teszi hozzáférhetővé a Jogkódex szolgáltatását.

A JogTudor program keretében a Jogkódexet minden kamarai nyilvántartott – tevékenységének folytatása alatt – a tagdíj fejében alanyi jogon (ingyen) kapja. A Magyar Ügyvédi Kamara döntése értelmében kiadónk 2024. január 1-jétől egy éven keresztül kizárólagos jelleggel szolgáltatja online jogi adatbázis termékét ügyvédnek, alkalmazott ügyvédnek, külföldi jogi tanácsadónak, ügyvédjelöltnek, európai közösségi jogásznak és a Kamara személyzetének. Büszkék vagyunk arra, hogy 2024-ben már a teljes magyar ügyvédség munkáját segíthetjük! 

Amennyiben felhasználóinknak bármilyen problémájuk adódna, az alábbi elérhetőségeken kérhetnek segítséget:
helpdesk@orac.hu
+36 1 340-2304 / +36 1 340-2305

Hogyan juthatok hozzá a belépési adataimhoz?

Minden kamarai nyilvántartott számára az ORAC Kiadó küldi meg a belépési adatait, a kamaráknál regisztrált e-mail címére!

Mit tegyek, ha nem kaptam meg a belépési adataimat?

Kérjük a helpdesk@orac.hu e-mail címre írja meg nevét, e-mail címét, KASZ azonosítóját és az ORAC Kiadó ügyfélszolgálata megküldi Önnek belépési adatait!

Hogyan léphetek be a Jogkódexbe?


Számítógépre telepíthető Jogkódex

Az ORAC Kiadó elsődleges szolgáltatása a számítógépre telepíthető Jogkódex alkalmazás, amely a felhasználói igényeknek megfelelő számú számítógépre telepíthető és offline módban is elérhető! A Jogkódex telepítő csomagja, a különböző operációs rendszerhez itt érhető el.Jogkódex weboldal

A Jogkódexet webböngészővel - akár mobiltelefonon vagy táblagépen - is használhatja. A weboldalon ugyanazokat a belépőkódokat kell megadnia, mint a telepített szoftveren. Arra is van lehetőség, hogy a telepített szoftver jobb oldalán található "Jogkódex böngészőben" gombra kattintva lépjen be a weboldalra, és ilyenkor még belépőkódjait sem kell megadnia. A webes Jogkódexet itt éri el: jogkodex.hu  

Belépőkódjait a szakcikkadatabazis.hu oldalon is használhatja, ahol jogi folyóiratokat kutathat és olvashat. 

Milyen tartalmakat érek el a Jogkódexen?

A Jogkódexen a JogTudor program keretében, tételszerűen megtalálhatóak a következők:

A joganyagok kereshetőek többek között kibocsátó és típus, jogterületek, valamint a közlönyök tartalomjegyzékei szerint. Összesen 26 különböző közlöny kerül feldolgozásra. Jogszabályi változásmutató is rendelkezésre áll. A törvényjavaslatok és az indokolások is elérhetőek.

 • Anonim bírósági határozatok (BHGY) – anonimizált teljes ítéletszövegek: bíróság, ügytárgy és bíró szerint kategorizálva
 • Kúriai Döntések / Bírósági Határozatok (BH) – 1989-től
 • Bírósági Határozatok Plusz – a döntvénytárban (BH) megjelenő határozatokhoz hasonlóan, olyan a Kúrián szerkesztett precedens értékű határozatok, amelyek kizárólag a Jogkódexen lettek publikálva!
 • Elvi Bírósági Döntések (EBD)
 • Elvi Határozatok (EH)
 • Ítélőtáblai Határozatok
 • Jogegységi határozatok, jogegységi tanács végzései, irányelvek
 • Jogegységi Panasz Tanács határozatai
 • Kollégiumi állásfoglalások, kollégiumi vélemények
 • AB döntések
 • Gazdaság és Jogban, valamint a Kereskedelmi Választottbíróság évkönyveiben megjelent választottbírósági döntések
 • Emberi Jogok Európai Bíróságának döntései (válogatás, a Bírósági Határozatokban megjelent döntések)

A Jogkódexen is elérhető és kereshető, az EURLEX-en publikált, magyar nyelven megjelent uniós rendeletek, irányelvek és határozatok, valamint az EU bíróságok esetjoga.

A Szakcikk Adatbázis a Kiadó gondozásában megjelenő – bizonyos esetekben korábban megjelent – jogi szakfolyóiratok (a Magyar Jog, a Jogtudományi Közlöny, az Alkotmánybírósági Szemle, a Gazdaság és Jog, a Céghírnök, az Európai Jog, a Családi Jog, a Munkajog, az Infokommunikáció és Jog, a Jegyző és Közigazgatás, a Parlamenti Szemle, a Polgári Jogi Kodifikáció, a Büntetőjogi Kodifikáció, a Közjogi Szemle, a Sportjog, a Magyar Jogi Nyelv, az In Medias Res, a Büntetőjogi Szemle, az Eljárásjogi Szemle) és más intézmények gondozásában megjelenő jogi szakfolyóiratok (a Magyar Országos Közjegyzői Kamarával együttműködve a Közjegyzők Közlönye, a TK Társadalomtudományi Kutatóközponttal együttműködve az Állam- és Jogtudomány, a Debreceni Egyetem ÁJK-val együttműködve a Pro Futuro és a Debreceni Jogi Műhely, az ELTE ÁJK-val együttműködve az Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK-kal együttműködve a Iustum Aequum Salutare, a Pécsi Tudományegyetem ÁJK-val együttműködve a Jura, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával együttműködve a Glossa Iuridica, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával együttműködve a Miskolci Jogi Szemle, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karával együttműködve a Jog-Állam-Politika, az AIDA Biztosítási Jogi Egyesülettel együttműködve a Kártérítési és Biztosítási Jog, valamint a Kúriával együttműködve a Kúriai Döntések Fórum rovata) cikkeit tartalmazza.

Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia (IJOTEN) szócikkei is folyamatosan bekerülnek az adatbázisba.

A Kiadó gondozásában megjelenő, előfizetéses folyóiratoknak a 2000-2022. évfolyamai érhetőek el.

Naponta ingyenes jogi sajtófigyelés.

HVG Különszámok
HVG Különszám, Adó 2008-2015
HVG Különszám, Társadalombiztosítás 2008-2015
Kommentárok
Saldo kommentárok 2011-2012
Az új adójog magyarázata 2009-2010
Adó, Vám és Illeték (AVI) 1994-2018
A Lomnici Zoltán és Rakvács József szerkesztésében megjelenő folyóirat számai a Jogkódexen, a személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó, az adózás rendje, az illetékügyek és a vám területén kialakult bírósági és jogalkalmazói gyakorlat feltérképezésében és elsajátításában nyújt segítséget.
Tematikus, jogterület szerinti és kronologikus felbontásban, a szerkesztők számba veszik a témában jogerőre emelkedett kúriai és megyei bírósági ítéleteket.
AEÉ, AVÉ bírósági gyakorlat
Adóhatósági eszközök
Adózói kérdések
Számviteli kérdések
Nemzetközi egyezmények

A szolgáltatás részei az iratminták (többek között a Polgári jogi szerződések tára, a Társasági és cégjogi iratmintatár, Az új Pp. iratmintatára, a Polgári nemperes iratmintatár, a csak a Jogkódexen elérhető munkajogi iratmintatár, a Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár) és a kitölthető formanyomtatványok (többek között a cégeljárásban használt nyomtatványok).

A Jogkódexen elérhető kommentárok, a már jól ismert nyomtatásban megjelent kapcsos kommentárok (Ptk., Btk., Pp., Be., Mt., Kbt., Kjt., Inytv.) és kézikönyvek elektronikus változatai! Összesen 88 törvény kommentárja érhető el.

I. Fordítókulcsok
Ptk., Btk. Fordítókulcs – Oda-Vissza
III. Polgári jog
A Polgári jog című kapcsos könyv (régi és új Ptk.)
Az ingatlan-nyilvántartás című kapcsos könyv
A társasházi törvény magyarázata
Birtokvédelmi kézikönyv
IV. Polgári eljárásjog, nemzetközi magánjog, végrehajtási jog
A Polgári eljárásjog című kapcsos könyv (régi és új Pp.) („bírói Pp.-kommentár”)
A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja I-II. („kodifikátori Pp.-kommentár”)
A bírósági végrehajtásról szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja
Öröklési jog – Hagyatéki eljárás (2023. évi kiadás)
A nemzetközi öröklési jog szabályainak kommentárja
A Brüsszel IIb rendelet kommentárja
A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
Nemzetközi magánjogi rendeletek az Európai Unió Bírósága gyakorlatában
Nemzetközi magánjogi évkönyv 2022
Nemzetközi magánjogi évkönyv 2023
Nemzetközi magánjogi évkönyv 2024
A Kereskedelmi Választottbíróság évkönyve 2021–2022
A Kereskedelmi Választottbíróság évkönyve 2019–2020
A Kereskedelmi Választottbíróság évkönyve 2018
A polgári per alternatívája: A magánjogi választottbírósági eljárás /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
Szellemi alkotásokkal kapcsolatos perek /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
A jogi személyek alapításával és törvényes működésével kapcsolatos perek /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
Közjegyzői eljárások a perjogi kodifikációban /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
Az európai fizetési meghagyásos eljárás /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
A kisértékű követelések európai eljárása /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
A polgári perjog nemzetközi vonatkozásainak belső jogi szabályozása a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvényben /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
Joghatóság a Brüsszel-I-A rendelet alapján /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
Joghatóság a Brüsszel-II-A rendelet alapján /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
Joghatóság a Hágai Egyezmény alapján /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
A nemzetközi jogsegély a polgári perben /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
Az európai öröklési rendelet /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
Az európai tartási rendelet /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
IX. Adatvédelem
A GDPR magyarázata
X. Alkotmányjog, Emberi Jogok Európai Egyezménye
Az alkotmánybírósági törvény kommentárja („vendégkommentár”: Pázmány Press, 2022)
Az alkotmánybírósági gyakorlat I-II.
Az alkotmányjogi panasz kézikönyve
Az Emberi Jogok Európai Egyezményének kommentárja
Útmutató az Alaptörvényhez

A Jogkódexen elérhető, a PartnerControl szolgáltatásának optimalizált változata. Lekérhető a cégkivonat, cégmásolat. Negatív és pozitív eseményfigyelés (egyszerre 50 cég figyeltethető e-mailes értesítéssel). Megjeleníthető a tulajdonosi háló és érdekeltségi kör. A fentieken túl, a beszámolók (mérleg, eredmény kimutatás) excelben vagy pdf-ben letölthetők.