ORAC Kiadó

Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy a Novissima jogi-gazdasági könyvesbolt június 21-én (pénteken) zárva tart.

Magyar büntetőjog I-III.
kapcsos kommentár

Magyar büntetőjog I-III.

Kommentár a gyakorlat számára - Negyedik kiadás

Kiadónk a Kúria tapasztalt büntetőbíráinak szerzőségével jelentette meg a Btk. (2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről) kommentárját, amelyet pótlapokkal tart karban.

 • Teljes ár: 36 000 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
Büntető Törvénykönyv
jogszabálygyűjtemény

Büntető Törvénykönyv

A Btk. A/5-ös méretben

A népszerű jogszabálygyűjtemény-sorozatot a jövőben a Novissima Kiadó és az ORAC Kiadó közösen jelentetik meg. A Büntető Törvénykönyvet (és a Btká.-t kivonatosan) tartalmazza a sorozatnak ez a kötete.

 • Teljes ár: 1 990 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
Büntetőjog I. - Általános Rész
könyv

Büntetőjog I. - Általános Rész

Ötödik, hatályosított kiadás (2023. októberi kiadás)

Belovics Ervin büntetőjog általános részi tankönyvének kézirata 2023. október 1-jén került lezárásra. Az eddig az időpontig elfogadott, hatályos törvényszöveg alapján készült a könyv.

 • Teljes ár: 16 000 Ft
 • Csomagban: 28 000 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Extra diák kedvezmény: 50%
Büntetőjog II. - Különös Rész
könyv

Büntetőjog II. - Különös Rész

Kilencedik, hatályosított kiadás (2023. szeptemberi kiadás)

A Btk. elfogadását követően immár kilencedik alkalommal jelenik meg a Különös Rész tényállásait átfogóan elemző szakkönyv. Jelen kiadás a 2023. augusztus 1. napjáig elfogadott jogszabályváltozásokra figyelemmel készült el.

 • Teljes ár: 16 000 Ft
 • Csomagban: 28 000 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Extra diák kedvezmény: 50%
Költségvetési csalás és áfacsalás a gyakorlatban
könyv

Költségvetési csalás és áfacsalás a gyakorlatban

Adólevonási jog, számlagyárak, körhintacsalások

Ez idáig nem jelent meg a költségvetési csalásról ilyen széles körű, a joggyakorlatot és az elméleti alapokat is ismertető, azt elemző és a gyakorlatban ténylegesen felmerülő jogkérdésekre választ adó könyv.

 • Teljes ár: 8 000 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
A csődbűncselekmény története, elmélete és gyakorlata
könyv

A csődbűncselekmény története, elmélete és gyakorlata

A csődbűncselekmény (Btk. 404. §) jogtörténetét, joggyakorlatát és az elméleti alapokat egyszerre bemutató, azt elemző és a ténylegesen felmerülő jogkérdésekre választ adó könyvet vehetünk kézbe.

 • Teljes ár: 8 000 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
Paradoxonok a kriminológiában
könyv

Paradoxonok a kriminológiában

„Különös könyvet tart kezében az olvasó, ne mulassza el figyelmesen olvasni! Szerzője kriminológus, de ebben a művében a bűnügyi tudományok teljességéről van mondanivalója.”

 • Teljes ár: 6 000 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
Örök kérdések és bizonytalan válaszok az ezredforduló évtizedeinek büntetőjogi világából
könyv

Örök kérdések és bizonytalan válaszok az ezredforduló évtizedeinek büntetőjogi világából

Válogatott írások

„E második gyűjteményes kötetem négy évtized mintegy háromszáz írásából és felszólalásából válogat. Az elsők a 80-as években voltak olvashatók, illetve hallhatók, az utolsók idén jelentek meg.” – Tóth Mihály

 • Teljes ár: 7 000 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
Büntetőjogi kérdések az információk korában
könyv

Büntetőjogi kérdések az információk korában

Mesterséges intelligencia, Big Data, Profilozás

Könyvünk egy új társadalmi környezet, a digitális ökoszisztéma büntetőjogi vonatkozásait vizsgálja. A mesterséges intelligencia büntetőjogi vonatkozásai esetében a szabályozatlanság komoly joghézagot jelent – erre igyekeznek reagálni a szerzők.

 • Teljes ár: 4 000 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
Nemzetek feletti büntetőjog az Európai Unióban
könyv

Nemzetek feletti büntetőjog az Európai Unióban

Békés Ádám bemutatja az EU-jog büntetőjogra gyakorolt hatását. A könyvből világossá válik, hogy az uniós jog ismerete nélkül egy büntetőügyben nem lehet biztonsággal sem tanácsot adni, sem pedig dönteni.

 • Teljes ár: 6 000 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
Munkával kapcsolatos szankciók a magyar büntetőjogban
könyv

Munkával kapcsolatos szankciók a magyar büntetőjogban

A munkával kapcsolatos szankciók – mint a közérdekű munka és a jóvátételi munka – folyamatosan növekvő arányban vannak jelen a kiszabott büntetések között, ezért elméleti és gyakorlati vizsgálatuk rendkívül időszerű.

 • Teljes ár: 4 500 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
A KRESZ értelmezése a joggyakorlatban
könyv

A KRESZ értelmezése a joggyakorlatban

Negyedik, hatályosított, bővített kiadás

A kézikönyv rendszerbe foglalja a KRESZ egyes alapelvi szintű rendelkezéseit, értelmezi leggyakrabban használt fogalmait, majd tematikusan vezeti végig az Olvasót a közúti közlekedés szabályainak értelmezésén.

 • Teljes ár: 9 000 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
Halálbüntetés pró és kontra
könyv

Halálbüntetés pró és kontra

Második, aktualizált kiadás

A könyv igyekszik a teljesség igényével, elfogulatlanul és pártatlanul, objektív módon bemutatni mindazokat az érveket, melyekkel egyrészről a halálbüntetés-pártiak, másrészről az abolicionisták védik saját álláspontjukat.

 • Teljes ár: 4 400 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
Pszichológia és pszichopatológia jogászoknak
könyv

Pszichológia és pszichopatológia jogászoknak

Harmadik, bővített és átdolgozott kiadás

Fontos, hogy a jogalkalmazók ne pusztán a szűken vett jogi tudásuk alapján működjenek, hanem birtokába kerüljenek azon pszichológiai ismereteknek is, amelyek befolyásolják mind az alapul szolgáló valós problémákat, mind magát a jogalkalmazás folyamatát.

 • Teljes ár: 8 900 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%

Népszerű jogszabályok