ORAC Kiadó

Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy a Novissima jogi-gazdasági könyvesbolt július 12-én (pénteken) és július 18-19-ig zárva tart.

A Munka Törvénykönyvének magyarázata
könyv

A Munka Törvénykönyvének magyarázata

Második, aktualizált kiadás (2023. őszi kiadás)

Neves munkajogász ügyvédek – akik közül ketten az új Mt.-t előkészítő szakmai csapatnak is tagjai voltak – arra vállalkoztak, hogy jogalkalmazási tapasztalataikat, 2023. január 1-jei kéziratlezárással, kézikönyvben adják közzé.

 • Teljes ár: 24 000 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
A munkaviszony megszűnése és megszüntetése
könyv

A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

A bírói gyakorlat széleskörű bemutatásával, iratmintákkal

Az Mt. X. fejezetének („A munkaviszony megszűnése és megszűntetése”) részletes magyarázata Lőrincz Györgytől gyakorlati példákkal, tanácsokkal, a bírói gyakorlat bemutatásával.

 • Teljes ár: 7 500 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
ebook
A munkáltatói kárfelelősség elmélete és gyakorlata
e-könyv

A munkáltatói kárfelelősség elmélete és gyakorlata

A munkáltató kártérítési felelőssége egyike a munkajog legfontosabb jogintézményeinek. Jelentőségét jól mutatja az is, hogy ma már szinte elképzelhetetlen munkaügyi per, amelyben a munkavállalók követeléseiket ne a felelősségi szabályokra alapítanák.

 • Teljes ár: 4 900 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
A munka törvénykönyve
jogszabálygyűjtemény

A munka törvénykönyve

Az Mt. A/5-ös méretben

A Munka Törvénykönyvét (és néhány kapcsolódó egyéb jogszabályt, AB határozatokat, kollégiumi állásfoglalásokat, jogegységi határozatokat és kollégiumi véleményeket) tartalmazza a sorozatnak ez a kötete.

 • Teljes ár: 1 590 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
A véleménynyilvánítás szabadsága és korlátai a munkajogviszonyban
tanulmánykötet

A véleménynyilvánítás szabadsága és korlátai a munkajogviszonyban

A Magyar Munkajogi Társaság 2021. június 23-i vitaülésén elhangzott előadások, hozzászólások

Korlátozható-e a politikai, közéleti vélemény kifejtése? Véleménynyilvánításnak minősül-e a lájkolás? Sértheti-e a másik fél érdekét az értékrendet kifejező véleménynyilvánítás? Korlátozott-e a munkáltató és a szakszervezet véleménynyilvánítási joga?

 • Teljes ár: 4 900 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
Az egyenlő bánásmód szabályozásáról
tanulmánykötet

Az egyenlő bánásmód szabályozásáról

A Magyar Munkajogi Társaság 2020. február 5-i vitaülésén elhangzott előadások, hozzászólások

A kötetben a Magyar Munkajogi Társaság vitaülésén elhangzott előadások szerkesztett változatát tesszük közzé. A téma, az egyenlő bánásmód követelménye mindig aktuális, mindig vitára ösztönöz, ideológiai és jogi kérdések sokaságát veti fel.

 • Teljes ár: 4 900 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
A vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége
tanulmánykötet

A vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége

Tanulmánykötet

A Ptk. 3:24. § (1) bekezdése körüli vita lényege, hogy a kártérítési felelősség tekintetében miként kell értelmeznünk az általános és különös szabály viszonyát, azaz a vezető tisztségviselő felelősségére a Ptk. vagy az Mt. szabályai az irányadóak.

 • Akciós ár: 2 450 Ft
 • Teljes ár: 4 900 Ft
Idejétmúlt koncepció vagy garanciális minimum? Avagy a munkavállalói alapjogok érvényesülése az uniós és a magyar jogban
könyv

Idejétmúlt koncepció vagy garanciális minimum? Avagy a munkavállalói alapjogok érvényesülése az uniós és a magyar jogban

A szerző a munkavállalói alapjogok érvényesülését vizsgálja, e jogvédelem terjedelmét és hatékonyságát. Foglalkozik továbbá azzal, hogy ez az alapjogvédelem milyen viszonyban áll az alapvetően kontraktuális, kötelmi jellegű munkajogi megközelítéssel.

 • Teljes ár: 5 500 Ft
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
A joggal való visszaélés
könyv

A joggal való visszaélés

A joggal való visszaélés elmélete, bírói gyakorlata és munkajogi jelentősége

Tercsák Tamás könyve a joggal való visszaélés intézményének monografikus feldolgozását adja. Érvényes ez a megállapítás az elméleti alapok feltárására éppúgy, mint a bírói gyakorlat kritikai bemutatására.

 • Akciós ár: 4 000 Ft
 • Teljes ár: 8 000 Ft
Bérszámfejtés kottája 2024
könyv

Bérszámfejtés kottája 2024

Munkabérek, juttatások adó-, járulék- és közteherviselési kötelezettségei áttekinthető táblázatos formában. Kifizetések, juttatások hogyan vehetők figyelembe a TAO-nál, a SZJA-nál vagy a KIVA-nál.

 • Teljes ár: 10 920 Ft
Külföldiek belföldön, magyarok külföldön
könyv

Külföldiek belföldön, magyarok külföldön

Magánszemélyek adó- és járulékfizetési kötelezettsége

A kiadványban összefoglalásra került a belföldi illetőségű magánszemélyek külföldi, illetve külföldi illetőségű magánszemélyek belföldi munkavégzésének adó- és közteherfizetési kötelezettség keletkezésének helye és módja.

 • Teljes ár: 6 500 Ft
A társadalombiztosítás új szabályai
könyv

A társadalombiztosítás új szabályai

2020. július 1-jétől új Tb.tv. szabályozza a társadalombiztosítás keretében létrejövő jogviszonyokat. Az új TB-szabályok között segít eligazodni a kiadvány.

 • Teljes ár: 3 600 Ft

Népszerű jogszabályok