ORAC Kiadó
Jogtudományi Közlöny
folyóirat

Jogtudományi Közlöny

A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata

Az 1866-ban indult lap – megszakított megjelenése miatt – ma a 79. évfolyamánál jár, és a mindenkori jogtudomány nagyjai és feltörekvő tehetségei közül válogatta szerzőit.

 • Teljes ár: 29 400 Ft
 • Diákkedvezmény: 15%
Magyar Jog
folyóirat

Magyar Jog

A Magyar Jogász Egylet 2024-ben már hetvenegyedik évfolyamában járó, rangos folyóiratának célja elsősorban a joggyakorlat és a jogfejlődés időszerű kérdéseinek és problémáinak a vizsgálata.

 • Teljes ár: 29 400 Ft
 • Diákkedvezmény: 15%
Alkotmánybírósági Szemle
folyóirat

Alkotmánybírósági Szemle

A folyóirat tudományos szaklapként az Alkotmánybíróság munkájához kötődő, illetve a magyar alkotmányjog aktuális kérdéseit taglaló, magas színvonalú írásoknak kíván mérvadó fórumává válni.

 • Teljes ár: 9 950 Ft
 • Diákkedvezmény: 15%
Gazdaság és Jog
folyóirat

Gazdaság és Jog

A folyóirat tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, az ingatlanjog és a médiajog köréből.

 • Teljes ár: 37 200 Ft
 • Diákkedvezmény: 15%
Ítélőtáblai Határozatok
folyóirat

Ítélőtáblai Határozatok

Az "Ítélőtáblai Határozatok" döntvénytár folyóirat célja, hogy az öt ítélőtábla joggyakorlatának teljes keresztmetszetét adja minden ügyszakban.

 • Teljes ár: 24 000 Ft
 • Diákkedvezmény: 15%
Munkajog
folyóirat

Munkajog

A folyóirat fókuszában a versenyszféra munkajoga mellett a közszféra munkajoga, a munkaügyi kapcsolatok, a nemzetközi munkajogi trendek, valamint a HR-es szakemberek érdeklődésére számot tartó kérdések állnak.

 • Teljes ár: 24 000 Ft
 • Diákkedvezmény: 15%
Családi Jog
folyóirat

Családi Jog

A háromhavonta megjelenő folyóirat országosan az egyetlen, kifejezetten családjogi témákkal foglalkozó szaklap. A különböző hivatásrendekben tevékenykedő és családjoggal foglalkozó valamennyi jogász megtalálja benne az érdeklődése szerinti tanulmányokat.

 • Teljes ár: 22 000 Ft
 • Diákkedvezmény: 15%
Közjogi Szemle
folyóirat

Közjogi Szemle

A folyóirat célja, hogy tájékoztasson a közjog – főleg az alkotmányjog, a közigazgatási jog és a nemzetközi közjog – tárgykörében született tudományos eredményekről.

 • Teljes ár: 24 000 Ft
 • Diákkedvezmény: 15%
Magyar Jogi Nyelv
folyóirat

Magyar Jogi Nyelv

Folyóiratunk vállalása, hogy fórumot adjon minden törekvésnek, amely a magyar jogi nyelv megértésére, magyarázatára, problémáinak feltárására és megoldására, hagyományainak megőrzésére és az új kihívásokra adandó válaszok megfogalmazására irányul.

 • Teljes ár: 4 800 Ft
 • Diákkedvezmény: 15%
Parlamenti Szemle
folyóirat

Parlamenti Szemle

A Parlamenti Szemle interdiszciplináris megközelítésű tudományos folyóirat, amely bemutatja a parlament-kutatások legfontosabb hazai és külföldi eredményeit a jog-, a politika- és más társadalomtudományok területéről.

 • Teljes ár: 9 950 Ft
 • Diákkedvezmény: 15%
Sportjog
folyóirat

Sportjog

Az új szaklap a sportjog iránti erősödő érdeklődést kívánja kielégíteni. A folyóirat a Testnevelési Egyetem és az ORAC Kiadó szakmai együttműködésében jelenik meg.

 • Teljes ár: 22 000 Ft
 • Diákkedvezmény: 15%
Európai Jog
folyóirat

Európai Jog

Az Európai Jogakadémia folyóirata

Az Európai Jogakadémia folyóirata mindeddig az első és egyetlen olyan magyar nyelvű szakmai lap, amely tematikus jelleggel dolgozza fel, illetve kíséri figyelemmel az Európai Unió jogalkotását és joggyakorlatát.

 • Teljes ár: 22 200 Ft
 • Diákkedvezmény: 15%
Jegyző és Közigazgatás
folyóirat

Jegyző és Közigazgatás

A Jegyző és Közigazgatás hosszú évek óta a jegyzők és a helyi közigazgatás szakembereinek a fóruma. A lap a Jegyzők Országos Szövetségének hivatalos lapja.

 • Teljes ár: 17 280 Ft
 • Diákkedvezmény: 15%
In Medias Res
folyóirat

In Medias Res

Folyóirat a sajtószabadságról és a társadalmi nyilvánosság szabályairól

Folyóirat a sajtószabadság és a társadalmi nyilvánosság mai világunkban betöltött szerepéről és szükséges határairól.

 • Teljes ár: 8 000 Ft
 • Diákkedvezmény: 15%

Népszerű jogszabályok