• Vht. kommentár
 • Az alkotmánybírósági gyakorlat I-II.
 • ptk.-kommentár
 • ejee kommentár
 • versenyjogi kézikönyv
 • Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár
 • Örök kérdések
 • A tisztességes bírósági eljárás
 • Sportjog folyóirat
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások
 • Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Atipikus szerződések
 • Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe
 • A szomszédjogi generálklauzula

Legközelebbi szeminárium Teljes lista

HÉTKÖZNAPI MUNKAJOG – 10 éve lépett hatályba az Mt.

A Munkajog folyóirat és a Magyar Munkajogi Társaság éves konferenciája gyakorló szakembereknek, harmadik alkalommal

Helyszín: Budapesti Ügyvédi Kamara (1055 Budapest, Szalay utca 7.) / Webex

Időpont: 2022.06.30. - 09 óra 00 perc

nap

óra

perc

mp.

Konferencia / Webinárium + Munkajog-előfizetés: 25 000 Ft Konferencia / Webinárium Munkajog-előfizetőknek: 5 000 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

Kiadói hírek Teljes lista

2022-05-20

Mindennapi családjog, tizenegyedik alkalommal

Május 17-én tartottuk az idei Mindennapi családjog konferenciánkat. Ismét „hibrid” megoldást alkalmaztunk: részt lehetett venni személyesen, de online is. Néhány életképet itt teszünk közé.

2022-03-25

Új tulajdonosokkal és új néven folytatjuk

Március végétől ORAC Kiadó névre vált az eddigi HVG-ORAC, de a profil nem változik. A kiadó eddigi vezetőiből lettek az új tulajdonosok.

2022-01-12

Az IJOTEN immár a Jogkódexen is kutatható

Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia szócikkei „beköltöztek” a Jogkódexbe is.

Tallózó Teljes lista

2022-05-20

Szabó Zsolt: Parlament

Internetes Jogtudományi Enciklopédia, Jogtörténet rovat

Az államfejlődés szerves részeként minden alkotmányos államban létrejött előbb rendi, majd népképviseleti formában parlament, így a nemzeti sajátosságok ellenére vizsgálható a parlamentek fejlődésének közös útja.

2022-05-10

Szeibert Orsolya: Új mérföldkő a hazai családjogi szabályozásban: a bíróság által elrendelhető közös szülői felügyelet és váltott gondoskodás

Családi Jog, 2022/1., 10-15. o.

A Ptk. családjogot szabályozó Negyedik Könyvének a 2021. novemberi módosítása ugyan csak két paragrafust egészített ki egy-egy mondattal és egyetlen új paragrafust iktatott be újként,...

2022-05-10

Rózsás Eszter: A közigazgatási hatósági eljárás alapintézményei

Internetes Jogtudományi Enciklopédia, Közigazgatási jog rovat

A közigazgatási hatósági eljárás során közigazgatási hatóság és közigazgatáson kívüli jogalanyok (ügyfelek) kerülnek egymással kapcsolatba akként, hogy e jogalanyok között hatósági jogviszony jön létre.


Jogi hírek Teljes lista

2022-05-27

Furcsaság az újabb veszélyhelyzet körül?

A koronavírus miatti veszélyhelyzetet sajnos túlságosan is megszoktuk. Már úgy tűnt, hogy vége, és visszatérhetünk a normál kerékvágásba, ám ekkor jött egy újabb veszélyhelyzet. Mi az, ami furcsa az új veszélyhelyzet háza táján? Miért lehet veszélyhelyzetet kihirdetni? Miért fontos, hogy legyen-e vagy sem?
Bővebben

2022-05-27

Az érdekelti perbelépés rendhagyó esete a közigazgatási perekben

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) több újítást hozott a közigazgatási perekben. Már önmagában az is nóvum volt, hogy külön törvény született erre az eljárástípusra. A polgári perekben bevett intézmény a beavatkozás, amikor valaki az egyik peres fél pernyertessége előmozdítása érdekében belép a perbe valamely okból. Ennek a közigazgatási perekben az érdekelt a megfelelője.
Bővebben

2022-05-27

Mit is jelent a háborús veszélyhelyzet, amit Orbán Viktor bejelentett?

A kormány május 25-étől az Ukrajnában fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel egész Magyarország területére háborús veszélyhelyzetet hirdetett ki. Annak néztünk utána, hogy pontosan mit jelent, milyen kormányzati intézkedésekre ad felhatalmazást a háborús veszélyhelyzet?
Bővebben

2022-05-27

Extraprofit különadók: itt vannak a csütörtöki kormánybejelentés részletei

Kedden a kormány újabb veszélyhelyzet elrendeléséről döntött, szerdán pedig bejelentésre került, hogy a kormány rezsivédelmi és honvédelmi alap létrehozásával kötelezi a bankokat, a biztosítókat, a nagy kereskedelmi cégeket, a légitársaságokat, a telekommunikációs és energetikai cégeket arra, hogy extraprofitjukat ezekbe az alapokba fizessék be 2023 végéig, ezzel járulva hozzá a közös költségviseléshez. Nézzük a mai bejelentés részleteit!
Bővebben

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.