ORAC Kiadó

Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy a Novissima jogi-gazdasági könyvesbolt július 12-én (pénteken) és július 18-19-ig zárva tart.

Jogkódex - Internetes jogi tudástár

Jogszabályok, Szakcikkek, Döntvények, Könyvek


Jusson Ön is elérhető áron magas színvonalú munkát lehetővé tevő jogforrásokhoz és szakirodalomhoz elektronikus formában!

Az ORAC Kiadó elektronikus termékcsaládjának alapja a népszerű elektronikus jogszabályi adatbázis, kiegészítve számos hasznos és egyedi tartalommal. Az online termékek telepítési korlátozástól mentesek. 

Ön bármelyik lenti termékre fizet elő, ajándékként megkapja az ORAC Kiadó egyik, Ön által kiválasztott folyóiratát egy teljes éven keresztül, ingyen!


A Jogkódex termékcsalád összehasonlító táblázata

 
JOGKÓDEX PRÉMIUM JEGYZŐKÓDEX JOGKÓDEX NAGY DÖNTVÉNYTÁR
Előfizetési díj 1 évre (áfával)
330 200 Ft 199 000 Ft 163 830 Ft
Kedvezményes előfizetési díj
2024. május 31-ig.
179 000 Ft 129 000 Ft
Joganyagok kibocsátó-típus, jogterület szerinti és kronologikus felosztásban
Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítő
Alkotmánybíróság Határozatai
Bírósági Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Nemzetgazdasági Közlöny
Ügyészségi Közlöny
Honvédelmi Közlöny
Oktatási és Kulturális Közlöny
Pénzügyi Közlöny
korábban megjelent egyéb közlönyök és értesítők
Jogszabályi változások, változásfigyelés
Törvényjavaslatok, indokolások
Jogesetek, bírósági iránymutatások

Anonim bírósági határozatok (BHGY): 206 285 határozat (2024. februári állapot) bíróság, ügytárgy és bíró szerint kategorizálva
Precedenskereső: 34 995 határozat (2024. februári állapot)
Kúriai Döntések (BH), 1953-
Bírósági Határozatok Plusz (BH+), 2000.IX.-2016.I.
Elvi Határozatok (EH), 1999-2020
Elvi Bírósági Döntések (EBD), 2012-2020
Ítélőtáblai Határozatok (ÍH), 2004-
Jogegységi határozatok, 1998-
Jogegységi Panasz Tanács határozatai, 2020-
Irányelvek, elvi döntések
Kollégiumi állásfoglalások, kollégiumi vélemények
Kúria önkormányzati tanácsának határozatai, 2012-
AB döntések
GVH határozatai és végzései, 1997-
Európai Bíróság ítéletei (válogatás, a Bírósági Határozatokban megjelent ítéletek)
Adó, Vám és Illeték folyóirat anyagai (AVI), 1994-2018
Választottbírósági határozatok a Választottbírók könyvéből, A Kereskedelmi Választottbíróság évkönyve 2018, A Kereskedelmi Választottbíróság évkönyve 2019–2020 és A Kereskedelemi Választottbíróság évkönyve 2021-2022 kötetekből (válogatás)
Emberi Jogok Európai Bíróságának döntései (válogatás, a Bírósági Határozatokban megjelent döntések)
Választási ügyekben hozott határozatok (válogatás)
AEÉ-ben megjelent bírósági határozatok, 2004-2010
AVÉ-ben megjelenő bírósági határozatok, 2011-2016.I.

Szakcikk adatbázis

Kereshető és teljes szöveggel olvasható 17 (13 jelenleg is megjelenő / 4 már megszűnt) előfizetéses ORAC jogi folyóirat – Magyar Jog, Jogtudományi Közlöny, Alkotmánybírósági Szemle, Gazdaság és Jog, Céghírnök, Európai Jog, Családi Jog, Infokommunikáció és Jog, Jegyző és Közigazgatás, Parlamenti Szemle, Közjogi Szemle, Munkajog, Magyar Jogi Nyelv, Eljárásjogi Szemle, Polgári Jogi Kodifikáció, Büntetőjogi Kodifikáció, Sportjog – 2000 és 2022 között megjelent összes szakcikke. 

Elérhető továbbá a Kúriai Döntések/Bírósági Határozatok folyóirat Fórum rovata, a Közjegyzők Közlönye, az Állam- és Jogtudomány, a Iustum Aequum Salutare, a Debreceni Jogi Műhely, a Pro Futuro, az ELTE ÁJK Acta-ja (Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolendo Eötvös Nominatae), a Glossa Iuridica, az In Medias Res, a Jura, a Kártérítési és Biztosítási Jog, a Miskolci Jogi Szemle, a Jog-Állam-Politika és a Büntetőjogi Szemle 2000 után megjelent valamennyi lapszáma, a megjelenésükkel egyidejűleg. Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia (IJOTEN) szócikkei is folyamatosan bekerülnek az adatbázisba.  

Összesen 20 402 jogi folyóirat szakcikk (2024. májusi állapot).

Szeretné a Kiadó valamennyi jogi szaklapját a nyomtatott megjelenéssel egyidejűleg a számítógépén olvasni? A Szakcikk Adatbázis Pluszról itt talál részleteket.


Kereshető és teljes szöveggel elolvasható 16 (13 jelenleg is megjelenő / 3 már megszűnt) előfizetéses ORAC jogi folyóirat – Magyar Jog,  Jogtudományi Közlöny, Alkotmánybírósági Szemle, Gazdaság és Jog, Céghírnök, Európai Jog, Családi Jog, Infokommunikáció és Jog, Jegyző és Közigazgatás, Parlamenti Szemle, Polgári Jogi Kodifikáció, Büntetőjogi Kodifikáció, Közjogi Szemle, Munkajog, Magyar Jogi Nyelv, Sportjog –, valamint az ELTE ÁJK Acta-ja (Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae) 2000 és 2016 között megjelent összes szakcikke, valamint a 2016 és 2022 között kiadott lapszámokból egy-egy írás.

Elérhető továbbá a Kúriai Döntések/Bírósági Határozatok folyóirat Fórum rovata, a Közjegyzők Közlönye, az Állam- és Jogtudomány, a Iustum Aequum Salutare, a Debreceni Jogi Műhely, a Pro Futuro, a Glossa Iuridica, az In Medias Res, a Jura, a Büntetőjogi Szemle, az Eljárásjogi Szemle, a Kártérítési és Biztosítási Jog, a Jog-Állam-Politika, valamint a Miskolci Jogi Szemle 2000 után megjelent valamennyi lapszáma, a megjelenésükkel egyidejűleg. Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia (IJOTEN) szócikkei is folyamatosan bekerülnek az adatbázisba.  

Összesen 17 186 szakcikk (2024. májusi állapot).

Szeretné a Kiadó valamennyi jogi szaklapját a nyomtatott megjelenéssel egyidejűleg a számítógépén olvasni? A Szakcikk Adatbázis Pluszról itt talál részleteket.

Megegyezik a Jogkódex ingyenes üzemmódjában elérhető szakcikkek körével.
Céginformáció
Ingyenes céginformáció: PartnerControl és Crefoport
Jogi Hírek
Ingyenes jogi sajtófigyelés (naponta)
EU-Jogkódex
Az EURLEX honlapon magyar nyelven megjelent uniós rendeleteket, irányelveket és határozatokat, valamint az EU bíróságok esetjogát a Jogkódexen is olvashatják, kereshetik.
Minták és nyomtatványok
Kitölthető iratminták

Polgári jogi szerződések tára
Az új Pp. iratmintatára
Polgári nemperes iratmintatár
Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár
Munkajogi iratminták
Társasági és cégjogi iratmintatár
Közalkalmazotti iratminták
Idegen nyelvű iratminták

-
-

Közszférában használt iratminták

- -
Kitölthető formanyomtatványok
- Közszférában használt formanyomtatványok:
• Építésüggyel kapcsolatos nyomtatványok
• Gyámügyi tevékenységhez kapcsolódó adatlapok
• Igénylőlap támogatásokhoz
• A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos kérelmek, igazolások /63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet/
• Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokkal kapcsolatos nyomtatványok /29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet/
• Egyéb nyomtatványok
- -
Kommentárok, magyarázatok
Fordítókulcsok
Ptk., Btk. - - -
Nagykommentárok

Polgári jog I-IV. (új Ptk.)
• Polgári jog I-IV. (régi Ptk.)
Polgári eljárásjog I-II. (új Pp.)
• Polgári eljárásjog I-III. (régi Pp.)
Magyar Büntetőjog I-III. (új Btk.)
• Magyar Büntetőjog I-IV. (régi Btk.)
• A Büntető Törvénykönyv kommentárja (A Legfőbb Ügyészség vezetőinek kommentárja, új Btk.)
Büntetőeljárás jog I-II. (új Be.)
• Büntetőeljárás jog I-III. (régi Be.)

A magyar munkajog I-II. (Mt., Kttv., Kjt., Áttv. magyarázatai)
A közigazgatási eljárás szabályai I-II. (Ákr., Kp. magyarázatai)
• A közigazgatási eljárás szabályai I-II. (korábbi kiadás, a Ket. alapján)
- -
E-kommentárok, e-kézikönyvek

Többek között:
A Munka Törvénykönyvének magyarázata (2023. őszi kiadás)
A GDPR magyarázata
A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja I-III.
A bírósági végrehajtásról szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja
A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve I-II. (2022)
A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
Nemzetközi magánjogi rendeletek az Európai Unió Bírósága gyakorlatában
Nemzetközi magánjogi évkönyv 2022
Nemzetközi magánjogi évkönyv 2023
Nemzetközi magánjogi évkönyv 2024
A társasházi törvény magyarázata
A munkaviszony megszűnése és megszüntetése
• az Új magánjog sorozat kötetei
• Öröklési jog – Hagyatéki eljárás (2023. évi kiadás)
• A nemzetközi öröklési jog szabályainak kommentárja
• A Brüsszel IIb rendelet kommentárja
Az alkotmányjogi panasz kézikönyve
Korrupciós bűncselekmények az új büntetőkódexben
Büntetőjogi kérdések az információk korában
A Kereskedelmi Választottbíróság évkönyve 2021–2022
A Kereskedelmi Választottbíróság évkönyve 2019-2020
A Kereskedelmi Választottbíróság évkönyve 2018
• A szindikátusi szerződés
• Az alkotmánybírósági gyakorlat I-II. 
• Az Emberi Jogok Európai Egyezményének kommentárja
• Az alkotmánybírósági törvény kommentárja (Pázmány Press, 2022) 
Útmutató az Alaptörvényhez 
• Birtokvédelmi kézikönyv
• A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata 


Többek között:
• Birtokvédelmi kézikönyv
A GDPR magyarázata
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata
Kézikönyv az önkormányzati vagyongazdálkodásról
A bírósági végrehajtásról szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja
• Öröklési jog – Hagyatéki eljárás (2023. évi kiadás)
A szomszédjogi generálklauzula 
A szabálysértési törvény magyarázata
A Munka Törvénykönyvének magyarázata (2023. őszi kiadás)
Az alkotmányjogi panasz kézikönyve
• Az alkotmánybírósági törvény kommentárja (Pázmány Press, 2022) 
•  Útmutató az Alaptörvényhez - -
E-szótár, fogalomtár
• Angol-amerikai jogi nyelv
• Német-osztrák jogi nyelv
• Angol-magyar adózási fogalomtár
-