ORAC Kiadó

Jogkódex - Internetes jogi tudástár

Jogszabályok, Szakcikkek, Döntvények, Könyvek


Jusson Ön is elérhető áron magas színvonalú munkát lehetővé tevő jogforrásokhoz és szakirodalomhoz elektronikus formában!

Az ORAC Kiadó elektronikus termékcsaládjának alapja a népszerű elektronikus jogszabályi adatbázis, kiegészítve számos hasznos és egyedi tartalommal. Az online termékek telepítési korlátozástól mentesek. 

Ön bármelyik lenti termékre fizet elő, ajándékként megkapja az ORAC Kiadó egyik, Ön által kiválasztott folyóiratát egy teljes éven keresztül, ingyen!


A Jogkódex termékcsalád összehasonlító táblázata

 
JOGKÓDEX PRÉMIUM JEGYZŐKÓDEX* JOGKÓDEX NAGY DÖNTVÉNYTÁR
Előfizetési díj 1 évre (áfával)
289 000 Ft 179 000 Ft 179 000 Ft 129 000 Ft
Joganyagok kibocsátó-típus, jogterület szerinti és kronologikus felosztásban
Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítő
Alkotmánybíróság Határozatai
Bírósági Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Nemzetgazdasági Közlöny
Ügyészségi Közlöny
Honvédelmi Közlöny
Oktatási és Kulturális Közlöny
Pénzügyi Közlöny
korábban megjelent egyéb közlönyök és értesítők
Jogszabályi változások, változásfigyelés
Törvényjavaslatok, indokolások
Jogesetek, bírósági iránymutatások

Anonim bírósági határozatok (BHGY): 199 979 határozat (2023. júniusi állapot) bíróság, ügytárgy és bíró szerint kategorizálva
Precedenskereső: 38 617 határozat (2023. júniusi állapot)
Kúriai Döntések (BH), 1953-
Bírósági Határozatok Plusz (BH+), 2000.IX.-2016.I.
Elvi Határozatok (EH), 1999-2020
Elvi Bírósági Döntések (EBD), 2012-2020
Ítélőtáblai Határozatok (ÍH), 2004-
Jogegységi határozatok, 1998-
Jogegységi Panasz Tanács határozatai, 2020-
Irányelvek, elvi döntések
Kollégiumi állásfoglalások, kollégiumi vélemények
Kúria önkormányzati tanácsának határozatai, 2012-
AB döntések
GVH határozatai és végzései, 1997-
Európai Bíróság ítéletei (válogatás, a Bírósági Határozatokban megjelent ítéletek)
Adó, Vám és Illeték folyóirat anyagai (AVI), 1994-2018
Választottbírósági határozatok a Választottbírók könyvéből, A Kereskedelmi Választottbíróság évkönyve 2018, A Kereskedelmi Választottbíróság évkönyve 2019–2020 és A Kereskedelemi Választottbíróság évkönyve 2021-2022 kötetekből (válogatás)
Emberi Jogok Európai Bíróságának döntései (válogatás, a Bírósági Határozatokban megjelent döntések)
Választási ügyekben hozott határozatok (válogatás)
AEÉ-ben megjelent bírósági határozatok, 2004-2010
AVÉ-ben megjelenő bírósági határozatok, 2011-2016.I.

Szakcikk adatbázis

Kereshető és teljes szöveggel olvasható 16 (12 jelenleg is megjelenő / 4 már megszűnt) előfizetéses ORAC jogi folyóirat – Magyar Jog, Jogtudományi Közlöny, Alkotmánybírósági Szemle, Gazdaság és Jog, Céghírnök, Európai Jog, Családi Jog, Infokommunikáció és Jog, Parlamenti Szemle, Közjogi Szemle, Munkajog, Magyar Jogi Nyelv, Eljárásjogi Szemle, Polgári Jogi Kodifikáció, Büntetőjogi Kodifikáció, Sportjog – 2000–2021 között megjelent összes szakcikke. 

Elérhető továbbá a Kúriai Döntések/Bírósági Határozatok folyóirat Fórum rovata, a Közjegyzők Közlönye, az Állam- és Jogtudomány, a Iustum Aequum Salutare, a Debreceni Jogi Műhely, az ELTE ÁJK Acta-ja (Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolendo Eötvös Nominatae), a Glossa Iuridica, az In Medias Res, a Jura, a Kártérítési és Biztosítási Jog, a Miskolci Jogi Szemle és a Büntetőjogi Szemle 2000 után megjelent valamennyi lapszáma, a megjelenésükkel egyidejűleg. Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia (IJOTEN) szócikkei is folyamatosan bekerülnek az adatbázisba. A Jog-Állam-Politika feltöltése folyamatban van. 

Összesen 17 608 jogi folyóirat szakcikk (2023. augusztusi állapot).

Szeretné a Kiadó valamennyi jogi szaklapját a nyomtatott megjelenéssel egyidejűleg a számítógépén olvasni? A Szakcikk Adatbázis Pluszról itt talál részleteket.


Kereshető és teljes szöveggel elolvasható 15 (12 jelenleg is megjelenő / 3 már megszűnt) előfizetéses ORAC jogi folyóirat – Magyar Jog,  Jogtudományi Közlöny, Alkotmánybírósági Szemle, Gazdaság és Jog, Céghírnök, Európai Jog, Családi Jog, Infokommunikáció és Jog, Parlamenti Szemle, Polgári Jogi Kodifikáció, Büntetőjogi Kodifikáció, Közjogi Szemle, Munkajog, Magyar Jogi Nyelv, Sportjog –, valamint az ELTE ÁJK Acta-ja (Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae) 2000–2015 között megjelent összes szakcikke, valamint a 2016 és 2021 között kiadott lapszámokból egy-egy írás.

Elérhető továbbá a Kúriai Döntések/Bírósági Határozatok folyóirat Fórum rovata, a Közjegyzők Közlönye, az Állam- és Jogtudomány, a Iustum Aequum Salutare, a Debreceni Jogi Műhely, a Glossa Iuridica, az In Medias Res, a Jura, a Büntetőjogi Szemle, az Eljárásjogi Szemle, a Kártérítési és Biztosítási Jog, valamint a Miskolci Jogi Szemle 2000 után megjelent valamennyi lapszáma, a megjelenésükkel egyidejűleg. Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia (IJOTEN) szócikkei is folyamatosan bekerülnek az adatbázisba. A Jog-Állam-Politika feltöltése folyamatban van. 

Összesen 14 865 szakcikk (2023. augusztusi állapot).

Szeretné a Kiadó valamennyi jogi szaklapját a nyomtatott megjelenéssel egyidejűleg a számítógépén olvasni? A Szakcikk Adatbázis Pluszról itt talál részleteket.

Megegyezik a Jogkódex ingyenes üzemmódjában elérhető szakcikkek körével.
Céginformáció
Ingyenes céginformáció: PartnerControl és Crefoport
Jogi Hírek
Ingyenes jogi sajtófigyelés (naponta)
EU-Jogkódex
Az EURLEX honlapon magyar nyelven megjelent uniós rendeleteket, irányelveket és határozatokat, valamint az EU bíróságok esetjogát a Jogkódexen is olvashatják, kereshetik.
Minták és nyomtatványok
Kitölthető iratminták

Iratminták az új Ptk. alapján (többek között a Szerződések tára)
Az új Pp. iratmintatára
Polgári nemperes iratmintatár
Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár
Családjogi iratminták
Munkajogi iratminták (többek között A Munka Törvénykönyvének magyarázatának melléklete)
Társasági jogi iratminták (többek között a Társasági és cégjogi iratmintatár)
Közalkalmazotti iratminták
Idegen nyelvű iratminták

-
-

Közszférában használt iratminták

- -
Kitölthető formanyomtatványok
- Közszférában használt formanyomtatványok:
• Építésüggyel kapcsolatos nyomtatványok
• Gyámügyi tevékenységhez kapcsolódó adatlapok
• Igénylőlap támogatásokhoz
• A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos kérelmek, igazolások /63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet/
• Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokkal kapcsolatos nyomtatványok /29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet/
• Egyéb nyomtatványok
- -
Kommentárok, magyarázatok
Fordítókulcsok
Ptk., Btk. - - -
Nagykommentárok

Polgári jog I-IV. (új Ptk.)
• Polgári jog I-IV. (régi Ptk.)
Polgári eljárásjog I-II. (új Pp.)
• Polgári eljárásjog I-III. (régi Pp.)
Magyar Büntetőjog I-III. (új Btk.)
• Magyar Büntetőjog I-IV. (régi Btk.)
• A Büntető Törvénykönyv kommentárja (A Legfőbb Ügyészség vezetőinek kommentárja, új Btk.)
Büntetőeljárás jog I-II. (új Be.)
• Büntetőeljárás jog I-III. (régi Be.)

A magyar munkajog I-II. (Mt., Kttv., Kjt., Áttv. magyarázatai)
A közigazgatási eljárás szabályai I-II. (Ákr., Kp. magyarázatai)
• A közigazgatási eljárás szabályai I-II. (korábbi kiadás, a Ket. alapján)
- -
E-kommentárok, e-kézikönyvek

Többek között:
A GDPR magyarázata
A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja I-III.
A bírósági végrehajtásról szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja
A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve I-II. (2019)
A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
Nemzetközi magánjogi rendeletek az Európai Unió Bírósága gyakorlatában
• Nemzetközi magánjogi évkönyv 2022
Nemzetközi magánjogi évkönyv 2023
A társasházi törvény magyarázata
A munkaviszony megszűnése és megszüntetése
• az Új magánjog sorozat kötetei
• Öröklési jog – Hagyatéki eljárás (2023. évi kiadás)
Az alkotmányjogi panasz kézikönyve
Korrupciós bűncselekmények az új büntetőkódexben
Büntetőjogi kérdések az információk korában
A Kereskedelmi Választottbíróság évkönyve 2021–2022
• A Kereskedelmi Választottbíróság évkönyve 2019-2020
• A Kereskedelmi Választottbíróság évkönyve 2018
• A szindikátusi szerződés
• A Munka Törvénykönyvének magyarázata (felújított, 2022. évi kiadás)
• Az alkotmánybírósági gyakorlat I-II. 
• Az Emberi Jogok Európai Egyezményének kommentárja
• Az alkotmánybírósági törvény kommentárja (Pázmány Press, 2022) 
Útmutató az Alaptörvényhez  

Többek között:
• Hamarosan: Birtokvédelmi kézikönyv 
A GDPR magyarázata
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata
Kézikönyv az önkormányzati vagyongazdálkodásról
A bírósági végrehajtásról szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja
• Öröklési jog – Hagyatéki eljárás (2023. évi kiadás)
A szomszédjogi generálklauzula 
A szabálysértési törvény magyarázata
Az alkotmányjogi panasz kézikönyve
A Munka Törvénykönyvének magyarázata (felújított, 2022. évi kiadás)
• Az alkotmánybírósági törvény kommentárja (Pázmány Press, 2022) 
•  Útmutató az Alaptörvényhez - -
E-szótár, fogalomtár
• Angol-amerikai jogi nyelv
• Német-osztrák jogi nyelv
• Angol-magyar adózási fogalomtár
-