ORAC Kiadó

Az 1879 óta működő Magyar Jogász Egylet „A” kategóriás jogi szakmai folyóirata a Magyar Jog, amelyet 1999 óta a HVG-ORAC Kiadó jelentet meg. 

Szinte minden jogi szakmai hivatásrend tagjai, valamennyi jogi kar hallgatói, kutatói számára a szakmai előmenetel, illetve a kinevezés egyik és egyre nagyobb jelentőségű feltétele egy „A” kategóriás szakmai kiadványban történő publikálás. A Magyar Jog Szerkesztőbizottsága ezért felhívást intéz az érintettekhez, hogy küldjék meg közzétételre szánt tanulmányaikat. A folyóirat gyakorlati megközelítésű, ugyanakkor elméleti igényességű cikkeket vár (másodközlésre nem kerülhet sor).  

A megjelentetni kívánt kéziratok terjedelme nem haladhatja meg tanulmány esetén a 1,5 ívet (60 000 karaktert), recenzió esetén a 0,5 ívet (20 000 karaktert), valamint mellékelni kell egy rövid tartalmi kivonatot a kézirat angol címével és a szerző adataival. A további részleteket a kiadvány valamennyi példányának belső borítóján található közlemény tartalmazza.

A folyóirat szakmai színvonalának fenntartása érdekében a kéziratokat lektorálják, erre a cikkek tematikájának megfelelő tapasztalt, tekintélyes, elméleti és gyakorlati kérdésekben egyaránt otthonosan mozgó szakembereket kér fel a Szerkesztőbizottság.

A Szerkesztőbizottság a mje@jogaszegylet.hu címen várja bírák, ügyvédek, ügyészek, közjegyzők, egyetemi oktatók, Phd hallgatók, közigazgatásban és vállalkozásoknál, valamint egyéb területeken dolgozó jogászok értékes tanulmányait!


a Magyar Jog Szerkesztőbizottsága