Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Az emberi jogi értékek mellett mélységesen elkötelezett négy szerző által jegyzett, kétkötetes tankönyv korábbi kutatásokra, publikációkra épülő, az oktatásban is tesztelt munka. Módszertanilag új utakat nyit meg, épít a hallgatói autonómiára, esélyt ad arra, hogy megvalósuljon a nagy pedagógiai triász, az ismeretek átadása, a készségek fejlesztése és az attitűdök átvitele.

A könyv az alapjogokat jogi normaként, tényleges jogosultságokként fogja fel, így valódi jogállami alapjogi mű született, amely az alkotmányjogi nézőpontot következetesen érvényesíti.

Az első, elméleti kötet az alapjogok rendszerének és kérdéskörének teljességét adja. A logikusan és feszesen egymásra épülő három nagy részben először a legfőbb alapjogi fogalmakkal és követelményekkel ismertet meg, másodszor bemutatja az alapjogvédelmi mechanizmusokat, külön kiemelve a „bírói állam” szerepének óriási jelentőségét, végül kidolgozza az alapjogok speciális dogmatikáját, jelezve a sztenderdeket.

Üdítően más, újító tankönyvkoncepció ez, mint amit a korábbi, alapjogokkal foglalkozó könyvekben megszoktunk.

Ugyancsak érdeme a kötetnek, hogy kritikai értékelő alapon ír, de távol tart minden ideologikus vagy politikai véleményt, következetesen jogiasít és az értékeket teszi mércévé.

Az „ikertestvér”, a második kötet lényegében nem más, mint esetjogi szemelvénygyűjtemény, amely a már említett hallgatói autonómiára számít.

Nagyon bízom abban, hogy ez a bátor, jól megírt, könnyen használható és érthető, új koncepcióra épülő alapjogi tananyagcsomag sikeres lesz, és átviszi a túlsó partra az alapjogok szeretetét. A francia deklaráció óta tudjuk, hogy az emberi jogok léte nélkül alkotmányos demokrácia elképzelhetetlen.

Dr. Kukorelli István
egyetemi tanár, az MTA doktora

Kiadvány
ISBN I. kötet: 978 963 258 549 9; II. kötet: 978 963 258 550 5
Megjelenés éve 2021
Formátum I. kötet B/5; II. kötet: A/4
Terjedelem (oldalszám) I. kötet 176; II. kötet: 192

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Címkék: Alaptörvény, alkotmányjog


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.