ORAC Kiadó

Az Új magánjog sorozat kilencedik kötete a kártérítési jogot mutatja be.

Fuglinszky Ádám tíz éve foglalkozik (habilitált egyetemi docensként, a hazai és a külföldi szakirodalom és bírói gyakorlat kutatójaként) a kártérítési jog elméletével, ügyvédként pedig e terület gyakorlatával. Szakmai véleményét az új Ptk. előkészítése során a kontraktuális és a deliktuális felelősséget tárgyaló kodifikációs testületi üléseken is ismertette.

Az Új magánjog sorozat keretében megjelenő Kártérítési jog című könyv céljairól így ír előszavában.

„E könyv megírására természetesen a polgári jogi kodifikáció adott alkalmat; de nem csak arra vállalkozom lapjain, hogy az új kódex változásait bemutassam a kártérítési jog terén, hanem arra is, hogy átfogó képet adjak a magyar kártérítési jogról, ideértve a kontraktuális és deliktuális felelősséget, ezek egymáshoz való viszonyát, de nem kevésbé a kárfogalom és a kártérítési módok szabályait és bírói gyakorlatát. Állást foglalok abban is, hogy a korábbi bírói gyakorlat alkalmazható-e az új Ptk. hatályba lépését követően; s ahol a korábbi gyakorlat további érvényesülését prognosztizálom, ott e gyakorlatot részletesen bemutatom és elemzem. Ahol több megközelítés, értelmezés lehetséges, igyekszem valamennyit közölni, de állást is foglalni az általam helyesnek vélt megoldás mellett. […]

Olyan könyvet szerettem volna írni, amely elméleti-tudományos mélységű, ugyanakkor a gyakorlati kézikönyv szerepét is be tudja tölteni: segítségére szolgálhat gyakorló jogász kollégáknak akár konkrét esetek minősítéséhez, megoldásához is.”

A május 5-i szakmai szeminárium keretében természetesen a könyv szerzője nem vállalkozhat a könyv egészének bemutatására, de vállalja a legfontosabb összefüggések, a legjelentősebb elméleti és gyakorlati témakörök ismertetését és a résztvevők kérdéseinek megválaszolását.