ORAC Kiadó

Kiadónk a születésnapra, november 25-ére időzítette Vékás Lajos Fejezetek a magyar magánjogtudomány történetéből című könyvének megjelentetését, amely nyolc magyar jogtudós pályájával és tudományos tevékenységével foglalkozik. A bemutatott jogtudósok: Frank Ignác, Grosschmid Béni, Szászy-Schwarcz Gusztáv, Szladits Károly, Nizsalovszky Endre, Világhy Miklós, Eörsi Gyula és Peschka Vilmos. 

November 26-án az MTA Felolvasótermében köszöntették pályatársai a Professzort, akinek ez alkalomból a Kiadónk gondozásában megjelent Studia in honorem Lajos Vékás ünnepi tanulmánykötetet adták át. Az összesen harmincnyolc tanulmány mind aktuális magánjogi, polgári jogi témákat dolgoz fel, és mind az első vonalba tartozó mai magyar jogtudósok tollából származik. Pontosabban a témaválasztás tekintetében egy kakukktojás van a tanulmányok között, amelynek megtalálását az Olvasókra bízzuk…    

Isten éltesse, Professzor Úr!