ORAC Kiadó

Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy a Novissima jogi-gazdasági könyvesbolt június 21-én (pénteken) zárva tart.


A magyar családjog jelene
Weiss Emilia Emlékpályázat

A HVG-ORAC Kiadó és a Családi Jog folyóirat szerkesztőbizottsága – az Alapítvány az új Polgári Törvénykönyvért támogatása mellett – tanulmányírói pályázatot ír ki Weiss Emilia emlékére.

A pályázaton a magyar családjoggal, a hazai családjog egyes kérdéseivel foglalkozó tanulmányokkal lehet részt venni, amelyek a családjog elméleti, illetve gyakorlati kérdéseit tárgyalják tudományos igénnyel. A tanulmányban jogtörténeti visszatekintés, illetve külföldi kitekintés is lehetséges, az írásnak azonban elsősorban a hazai családjog valamely aktuális kérdését, jogintézményét kell elemeznie, ideértve a jogalkalmazási gyakorlatot is. A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, s ennek során mind a tartalmi, mind pedig a formai követelmények teljesítése értékelésre kerül. A zsűri értékeli a témaválasztást, a választott téma kidolgozásának színvonalát, az írás logikus és megfelelően tagolt szerkezeti kialakítását, gondolatmenetét, mondanivalójának eredetiségét, nyelvi igényességét, valamint a hivatkozások korrektségét.

A máshol még nem közölt és el nem bírált egyéni pályamunkák szerzői két kategóriában pályázhatnak; önálló kategóriát képeznek a jogi abszolutóriummal még nem rendelkező egyetemi hallgatók, valamint a jogász végzettségű, 35. évüket még be nem töltött fiatal jogászok.

Mindkét kategóriában az első három helyezett részesül díjazásban. A két győztes pályamunkát a Családi Jog folyóirat közli. Az „Alapítvány az új Polgári Törvénykönyvért” a helyezettek számára díjazást ajánl fel, ennek megfelelően az első helyezettek 50-50 ezer, a második helyezettek 30-30 ezer, a harmadik helyezettek pedig 20-20 ezer forint pénzjutalomban részesülnek. A HVG-ORAC Kiadó valamennyi helyezettet a Családi Jog folyóirat előfizetésében részesíti, továbbá mindkét kategória első helyezettje számára Jogkódex Prémium előfizetést, s a mindkét kategória második helyezettje számára családjogi témájú kötetet ajánl fel. A zsűri fenntartja a jogot, hogy megfelelő pályamunka hiányában egyes díjakat nem ad ki.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A HVG-ORAC Kiadó és a Családi Jog folyóirat szerkesztőbizottsága által A magyar családjog jelene címmel kiírt Weiss Emilia Emlékpályázaton az alábbi módon lehet részt venni:

 1. Pályázni egyénileg lehet.
 2. A pályázók az alábbi két kategória egyikében indulhatnak:
  I. jogi abszolutóriummal még nem rendelkező egyetemi hallgatók
  II. jogász végzettségű, 2016-ban 35. évüket még be nem töltött fiatal jogászok.
 3. A tanulmánynak kapcsolódnia kell a magyar családjoghoz, annak egyes kérdéseit kell elméleti vagy gyakorlati megközelítéssel, de feltétlenül tudományos igénnyel, a vonatkozó szakirodalom, témától függően a kapcsolódó gyakorlat felhasználásával és hivatkozásával, logikus felépítésben, világos szerkezetben tárgyalni.
 4. A pályamunka maximum egy szerzői ív (szóközökkel együtt 40.000 karakter) hosszúságú lehet. (Minimális terjedelme 25.000 karakter.)
 5. A formai követelményeket, hivatkozások feltüntetésének módját a HVG-ORAC Kiadó honlapján a Családi Jog folyóirat szerzőknek szóló útmutatójában foglaltak szerint kell elkészíteni.
 6. A pályamunka fedőlapján a jeligét, a kategóriát és a mű címét kell feltüntetni. A szerző neve/személye a tanulmányból ne tűnjön ki.
 7. A jeligés pályamunkákat 2016. november 30-ig kell az alábbi címre (Méhész Krisztina ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék Egyetem tér 1-3. 1053 Budapest) fűzött formában postára adni. A pályamunkához csatolni kell egy jeligével ellátott kisméretű zárt borítékot, amelyben feltüntetésre kerül a jelige, a mű címe, a szerző neve, a választott kategória, annak igazolása, hogy a szerző megfelel az abban foglalt feltételeknek és a szerző elérhetősége (e-mail címe és mobiltelefonszáma).