ORAC Kiadó
A közbeszerzés joga - elektronikus kiadvány
elektronikus termék

A közbeszerzés joga - elektronikus kiadvány

Kommentár a gyakorlat számára


Szerzők: Cser Palkovics TamásMárton GizellaMészáros ÁronPatay GáborPatay GézaSmaraglay Gábor

Szerkesztő: Patay Géza


A kapcsos könyv e-könyvként való előfizetésének időtartama 1 év. Az átalánydíj magában foglalja az évközi frissítéseket is.


Az új közbeszerzési törvény (a 2015. november 1-jén hatályba lépett 2015. évi CXLIII. törvény) megalkotását egyrészt az Európai Unió e tárgykörbe eső új irányelvei (kiegészülve a koncesszió új szabályaival), másrészt a hazai közbeszerzések során felhalmozott tapasztalatok a gyakorlatba történő hatékony átültetése tette szükségessé. Az új törvény és végrehajtási rendeletei elfogadását gazdaságpolitikai célok is indokolták: a hazai, de különösen az uniós források gyors és szabályszerű felhasználása kiemelt prioritást jelentett.

A kommentár szerzői csapatának összetételében lényegi változás nem történt: olyan, kifejezetten közbeszerzési jogi specialistákból áll, akiknek a közreműködésével megvalósult közbeszerzések összértéke meghaladja a másfél milliárd eurót, szakmai kompetenciájuk több mint ezer közbeszerzési eljárás lebonyolításának tapasztalatain alapul, amihez nagyszámú szakmai előadás és jelentős szakirodalmi tevékenység párosul. A kötet szerkesztője tagja volt az új törvényt előkészítő kodifikációs bizottságnak is. Mindez biztosítékot jelent a kommentár régi és új olvasói számára, hogy hiteles, a gyakorlatban jól alkalmazható, nem csupán elméleti, hanem megfelelő gyakorlati segítséget kaphatnak a sok tekintetben új alapokra helyezett közbeszerzési szabályozásban való eligazodáshoz.

Az új közbeszerzési szabályozás számos kérdést már-már paradigmaváltás-szerűen új alapokra helyez. Megfelelő szakirodalmi támogatás nélkül nem, vagy csak rendkívül nehezen lehet eligazodni az új jogintézmények és szabályozási megoldások tömegében. Ehhez kíván biztos támaszt nyújtani a kommentár, melyben az újdonságok mellet a szerzők röviden és szakszerűen bemutatják a korábbi szabályozás továbbra is alkalmazható joggyakorlatát, döntőbizottsági és bírósági határozatait is.

A kommentár legutóbbi aktualizálása (elérhető 2023. május végétől) tartalmazza a 2022. április 1. utáni jogszabály-módosításokat (2022. évi IV. törvény egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról, 2022. évi XVIII. törvény az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról, 2022. évi XXVII. törvény az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről, 2022. évi XXIX. törvény az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, valamint az Európai Csalásellenes Hivatal ellenőrzéseit érintő törvények módosításáról, 2022. évi XXXI. törvény az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról, 2022. évi LVI. törvény az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról, 2022. évi LXXIV. törvény egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról, 2022. évi LXXV. törvény egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosításáról), kitérve a Kbt. hatálya alá tartozó ajánlatkérők, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, az alvállalkozók, a támogatások, az összeférhetetlenség, a törvény alóli kivételek, a kizáró okok és a közbeszerzési szerződés teljesítése megváltozott szabályainak, valamint az Integritás Hatóság felállításával kapcsolatos új rendelkezések magyarázatára is. Az aktualizálás új döntőbizottsági határozatokat és bírósági ítéleteket is feldolgoz. új Kbt.
  • Éves előfizetési díj: 38 000 Ft
  • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
  • Diákkedvezmény: 15%

Szerzők: Cser Palkovics TamásMárton GizellaMészáros ÁronPatay GáborPatay GézaSmaraglay Gábor

Szerkesztő: Patay Géza


A kapcsos könyv e-könyvként való előfizetésének időtartama 1 év. Az átalánydíj magában foglalja az évközi frissítéseket is.


Az új közbeszerzési törvény (a 2015. november 1-jén hatályba lépett 2015. évi CXLIII. törvény) megalkotását egyrészt az Európai Unió e tárgykörbe eső új irányelvei (kiegészülve a koncesszió új szabályaival), másrészt a hazai közbeszerzések során felhalmozott tapasztalatok a gyakorlatba történő hatékony átültetése tette szükségessé. Az új törvény és végrehajtási rendeletei elfogadását gazdaságpolitikai célok is indokolták: a hazai, de különösen az uniós források gyors és szabályszerű felhasználása kiemelt prioritást jelentett.

A kommentár szerzői csapatának összetételében lényegi változás nem történt: olyan, kifejezetten közbeszerzési jogi specialistákból áll, akiknek a közreműködésével megvalósult közbeszerzések összértéke meghaladja a másfél milliárd eurót, szakmai kompetenciájuk több mint ezer közbeszerzési eljárás lebonyolításának tapasztalatain alapul, amihez nagyszámú szakmai előadás és jelentős szakirodalmi tevékenység párosul. A kötet szerkesztője tagja volt az új törvényt előkészítő kodifikációs bizottságnak is. Mindez biztosítékot jelent a kommentár régi és új olvasói számára, hogy hiteles, a gyakorlatban jól alkalmazható, nem csupán elméleti, hanem megfelelő gyakorlati segítséget kaphatnak a sok tekintetben új alapokra helyezett közbeszerzési szabályozásban való eligazodáshoz.

Az új közbeszerzési szabályozás számos kérdést már-már paradigmaváltás-szerűen új alapokra helyez. Megfelelő szakirodalmi támogatás nélkül nem, vagy csak rendkívül nehezen lehet eligazodni az új jogintézmények és szabályozási megoldások tömegében. Ehhez kíván biztos támaszt nyújtani a kommentár, melyben az újdonságok mellet a szerzők röviden és szakszerűen bemutatják a korábbi szabályozás továbbra is alkalmazható joggyakorlatát, döntőbizottsági és bírósági határozatait is.

A kommentár legutóbbi aktualizálása (elérhető 2023. május végétől) tartalmazza a 2022. április 1. utáni jogszabály-módosításokat (2022. évi IV. törvény egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról, 2022. évi XVIII. törvény az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról, 2022. évi XXVII. törvény az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről, 2022. évi XXIX. törvény az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, valamint az Európai Csalásellenes Hivatal ellenőrzéseit érintő törvények módosításáról, 2022. évi XXXI. törvény az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról, 2022. évi LVI. törvény az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról, 2022. évi LXXIV. törvény egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról, 2022. évi LXXV. törvény egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosításáról), kitérve a Kbt. hatálya alá tartozó ajánlatkérők, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, az alvállalkozók, a támogatások, az összeférhetetlenség, a törvény alóli kivételek, a kizáró okok és a közbeszerzési szerződés teljesítése megváltozott szabályainak, valamint az Integritás Hatóság felállításával kapcsolatos új rendelkezések magyarázatára is. Az aktualizálás új döntőbizottsági határozatokat és bírósági ítéleteket is feldolgoz. új Kbt.