Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!


„Benke József remekbe szabott tanulmánya a magyar magánjog alapjaiba vezeti be az Olvasót; azokat a mélyen fekvő elvi megfontolásokat foglalja össze, amelyek a magánjogi törvényhozást és ítélkezést hagyományosan vezérlik […] A könyv kétharmadát a magánjog „alapvető elveinek” elemzése teszi ki, és e fejezetekben […] a Ptk. bevezető rendelkezései között tételesen is meghatározott elvei szerepelnek. […] Imponáló a felhasznált filozófiai, jogtörténeti és jogdogmatikai ismereti tárház, amelynek eredményeire támaszkodva, azokat újraértékelve és saját koncepciójának szolgálatába állítva megszületik az új mű. A Szerző […] meggyőzi olvasóját arról, hogy a téma kifejtéséhez és megértéséhez szükség van a felfestett háttértablóra. Mindenkinek ajánlom Benke József könyvét, aki a mindennapok szürkesége mögé akar nézni, és gyönyörködni kíván a magánjog uralkodó eszméinek gazdag világában.”

Vékás Lajos: Ajánlás (részlet)


„Benke József legújabb műve igazi mérföldkő a magyar magánjog tudományában. Az ötéves új magyar Polgári Törvénykönyv bevezető rendelkezéseinek magyarázata és feldolgozása kapcsán a magyar magánjog európai beágyazottságát és kultúrtörténeti helyét dolgozza fel. […] tudománytörténeti nóvum, 20. századi szerzőknél sem találunk hasonló vállalkozást, amely a magánjog kulturális, filozófiai és etikai alapjainak feltárásában és értelmezésében hasonló mélységeket és érzékeny elemzéseket mutatna. A Szerző […] új koordináta-rendszerbe helyezi a magánjogi szabályokat és azok alkalmazását. A mű nemcsak élvezetes olvasmány, hanem kulturális kuriózum, […] hivatkozásai és dogmatikai elemzései a nagy elődök műveit idézik fel, a közös európai szellemiség szerves folytatója, immáron annak része. Őszinte szakmai meggyőződéssel ajánlom a művet az Olvasónak.”

Csehi Zoltán: Ajánlás (részlet)


Kiadvány
ISBN 978 963 258 469 0
Megjelenés éve 2019
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 240

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Címkék: Új magánjog sorozat, új Ptk.


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.