ORAC Kiadó

A kormány (az igazságügyi miniszter) törvényjavaslatot nyújtott be az országgyűlésnek T/10528 számon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról. A HVG-ORAC Kiadó június 14-én megrendezésre kerülő szemináriumán az előadók, Bodzási Balázs és Halász Judit áttekintik a módosítással érintett valamennyi területet, így különösképpen az annak középpontjában álló zálog- és értékpapírjogi szabályokat.

Előadóink aktívan közreműködtek a törvénymódosítás kidolgozásában. Bodzási Balázs, az IM igazságügyi és magánjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkára, egyben a törvénymódosítás szakmai felelőse interjút adott az Ars Boninak (melynek az első része itt, második része itt olvasható). Ebből két rövid részletet emelünk ki.

„Álláspontom szerint az a feladata a zálogjogi szabályozásnak, hogy a gazdasági szereplők számára választási lehetőséget kínáljon. Dönthessék el, hogy keretbiztosítéki, vagyont terhelő vagy önálló zálogjogot, esetleg aljelzálogjogot szeretnének.”

„A fiducia-tilalom nekem szintén azért sem tetszik kezdettől fogva, mert miért akar a jogalkotó beleszólni abba, amit az üzleti életben tevékenykedő felek maguk között el tudnak dönteni. Ha a bírói gyakorlat ezzel meg tudott birkózni, akkor nem indokolt a tiltás. Aki gazdasággal foglalkozik, azt élni kell hagyni.”

A szemináriumhoz kapcsolódik az Új magánjog sorozat megjelenés alatt álló, Hitelbiztosítékok című kötete (szerzők: Anka Márton, Anka Tibor, Bodzási Balázs, Leszkoven László, Pomeisl András, szerkesztő: Bodzási Balázs), mely már a módosítást követő szabályozást ismerteti. A szemináriumra jelentkezők most kedvezményes csomagáron vehetnek részt a szemináriumon és vásárolhatják meg a kötetet.