ORAC Kiadó
Ha az adós nem fizet...

ISBN: 978-963-258-154-5

Megjelenés éve: 2012

Formátum: A/5

Terjedelem (oldalszám): 263

könyv

Ha az adós nem fizet...

Második, átdolgozott kiadás


Szerző: Kapa Mátyás


A „Ha az adós nem fizet...” című könyv eredetileg 2006-ban jelent meg. A könyv célja az volt, hogy bemutassa a követelés keletkezésének és érvényesítésének dinamikáját követve a hitelezők érdekeit védő jogi struktúrát, ezen belül a polgári jogi, polgári eljárásjogi és büntetőjogi eszközöket, valamint a kapcsolódó európai uniós szabályozást. A kötet bemutatta, hogy milyen eszközök segítik a hitelezőt annak érdekében, hogy gyorsabban és egyszerűbben jusson hozzá az őt megillető követeléshez.

A könyv megjelenése óta eltelt hat esztendőben jelentősen átalakult a követelések érvényesítésének jogi környezete. Így például a jogalkotó újraszabályozta a fizetési meghagyásos eljárást – közjegyzői hatáskörbe utalva azt; az Európai Unióban a követelések határokon átnyúló érvényesítését egyszerűsítő új eljárások születtek, mint az európai fizetési meghagyás illetve a kis értékű követelések európai eljárása; több ízben jelentősen módosultak a polgári per, a végrehajtási eljárás, illetve a felszámolási eljárás szabályai – a legújabb változások a 2012-es esztendő folyamán lépnek hatályba. Szintén jelentős fejlemény, hogy a 2008-ban kirobbant globális gazdasági válság hatására a követelések érvényesítésére irányuló kényszereljárások számának radikális növekedése nyomán a jogalkalmazói gyakorlatban is újabb és újabb kérdések és kihívások merültek fel.

Ilyen előzmények nyomán merült fel az igény az eredetileg 2006-ban megjelent könyv frissítésére, aktualizálására. A munka során kiderült, hogy a változtatások átvezetése olyan jelentősen érintik az eredeti szöveget, hogy ennek nyomán valójában egy új könyv született – ezt igyekszik jelezni a címben szereplő megkülönböztető sorszám.

Az új könyvben ugyanakkor a szerző céljai változatlanok. A kötetben bemutatásra kerülnek azok a veszélyek, amelyekkel a hitelezőnek követelése érvényesítése során szembe kell néznie. Ilyen veszély lehet a követelés érvényesítésére irányuló eljárás költséges és időigényes volta, a kötelezett teljesítési képességének, illetve teljesítési készségének hiánya. A könyvben a hitelező számára kínált jogi megoldások egyrészt a pénzkövetelések érvényesítésének hagyományos mechanizmusát egyszerűsítik, rövidítik, másrészt az adós teljesítési képességét erősítik, harmadrészt a teljesítési készség hiányát szankcionálják.

A könyv elsősorban gyakorló jogászok számára készült, de haszonnal forgathatják akár a joghallgatók, vagy a hitelezéssel foglalkozó szakemberek, sőt az érdeklődő laikusok is.

A szerző, Dr. Kapa Mátyás a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, az Eötvös Loránd Tudományegyetem valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatója, PhD. fokozatát a hitelezővédelem témakörében írt értekezésével 2005-ben szerezte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. A polgári jog és a polgári eljárásjog területén egyaránt rendszeresen publikál, tudományos munkája mellett gyakorló banki szakember, illetve tagja a Jogi Szakvizsgabizottságnak és a Bírósági Végrehajtói Szakvizsga Bizottságnak.


  • Akciós ár: 2 600 Ft
  • Teljes ár: 5 200 Ft

Nem webshopunkon keresztül szeretné megrendelni?

Megrendelőlap letöltése


Szerző: Kapa Mátyás


A „Ha az adós nem fizet...” című könyv eredetileg 2006-ban jelent meg. A könyv célja az volt, hogy bemutassa a követelés keletkezésének és érvényesítésének dinamikáját követve a hitelezők érdekeit védő jogi struktúrát, ezen belül a polgári jogi, polgári eljárásjogi és büntetőjogi eszközöket, valamint a kapcsolódó európai uniós szabályozást. A kötet bemutatta, hogy milyen eszközök segítik a hitelezőt annak érdekében, hogy gyorsabban és egyszerűbben jusson hozzá az őt megillető követeléshez.

A könyv megjelenése óta eltelt hat esztendőben jelentősen átalakult a követelések érvényesítésének jogi környezete. Így például a jogalkotó újraszabályozta a fizetési meghagyásos eljárást – közjegyzői hatáskörbe utalva azt; az Európai Unióban a követelések határokon átnyúló érvényesítését egyszerűsítő új eljárások születtek, mint az európai fizetési meghagyás illetve a kis értékű követelések európai eljárása; több ízben jelentősen módosultak a polgári per, a végrehajtási eljárás, illetve a felszámolási eljárás szabályai – a legújabb változások a 2012-es esztendő folyamán lépnek hatályba. Szintén jelentős fejlemény, hogy a 2008-ban kirobbant globális gazdasági válság hatására a követelések érvényesítésére irányuló kényszereljárások számának radikális növekedése nyomán a jogalkalmazói gyakorlatban is újabb és újabb kérdések és kihívások merültek fel.

Ilyen előzmények nyomán merült fel az igény az eredetileg 2006-ban megjelent könyv frissítésére, aktualizálására. A munka során kiderült, hogy a változtatások átvezetése olyan jelentősen érintik az eredeti szöveget, hogy ennek nyomán valójában egy új könyv született – ezt igyekszik jelezni a címben szereplő megkülönböztető sorszám.

Az új könyvben ugyanakkor a szerző céljai változatlanok. A kötetben bemutatásra kerülnek azok a veszélyek, amelyekkel a hitelezőnek követelése érvényesítése során szembe kell néznie. Ilyen veszély lehet a követelés érvényesítésére irányuló eljárás költséges és időigényes volta, a kötelezett teljesítési képességének, illetve teljesítési készségének hiánya. A könyvben a hitelező számára kínált jogi megoldások egyrészt a pénzkövetelések érvényesítésének hagyományos mechanizmusát egyszerűsítik, rövidítik, másrészt az adós teljesítési képességét erősítik, harmadrészt a teljesítési készség hiányát szankcionálják.

A könyv elsősorban gyakorló jogászok számára készült, de haszonnal forgathatják akár a joghallgatók, vagy a hitelezéssel foglalkozó szakemberek, sőt az érdeklődő laikusok is.

A szerző, Dr. Kapa Mátyás a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, az Eötvös Loránd Tudományegyetem valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatója, PhD. fokozatát a hitelezővédelem témakörében írt értekezésével 2005-ben szerezte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. A polgári jog és a polgári eljárásjog területén egyaránt rendszeresen publikál, tudományos munkája mellett gyakorló banki szakember, illetve tagja a Jogi Szakvizsgabizottságnak és a Bírósági Végrehajtói Szakvizsga Bizottságnak.