ORAC Kiadó


ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA MASTERCLASS JOGÁSZOKNAK

Hétalkalmas jog és pszichológia képzés a még eredményesebb munkáért


A jövő jogásza által elsajátítható egyik legértékesebb tudás az emberi viselkedés mögött rejlő pszichológiai mozgatórugók megismerése. Az egyedülálló masterclass keretében a résztvevők olyan sokrétű, a gyakorlatba azonnal átültethető pszichológiai tudást sajátíthatnak el, amely a jogászi munka több területén is sikerrel alkalmazható.


Időpont

A képzés kezdete: 2023. január 27. Utolsó alkalom: 2023. március 10.

Az előadásokra egymást követő hét alkalommal, péntek délutánonként 13:00-17:00 között kerül sor.

Helyszín

Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda
(1061 Budapest, Andrássy út 9., I. emelet)

Hibrid részvétel is megoldható.

A továbbképzésre kötelezett ügyvédi kamarai tagok a képzésen való részvétellel 5 kreditpontot szerezhetnek.*

Jelentkezés

Jelentkezni az oldal alján található jelentkezési űrlap kitöltésével lehet.

Kitöltöm a jelentkezési űlapot

* Az ORAC Kiadó a Magyar Ügyvédi Kamara által az ügyvédi tevékenységet végzők továbbképzésére akkreditált képzési hely, AK001010/2020 akkreditációs számon került nyilvántartásba. Az Oktatási és Akkreditációs Bizottság a Képzési Eseményt NY002560/2023 számon vette nyilvántartásba.


A kurzus oktatási felelőse és fő oktatója:

Dr. Vajda János
dr. Vajda János
ügyvéd, pszichológus, a Szecskay Ügyvédi Iroda partnere

Meghívott előadók:

Dr. Grád András
dr. Grád András
habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK oktatója, ügyvéd, pszichológus, számos könyv (pl. Pszichológia és pszichopatológia jogászoknak) és tanulmány szerzője
Dr. Mailáth Nór
dr. Mailáth Nóra
klinikai szakpszichológus, terapeuta, egyetemi adjunktus, a KRE Pszichológiai Intézet oktatója
Györffy Kinga
Györffy Kinga
retorikai storytelling tanácsadó és tréner, az "Add elő magad" című könyv szerzője
Dr. Lantos Judit
dr. Lantos Judit
családi, válási és üzleti mediátor, coach, ügyvéd

PROGRAM

1. ALKALOM

2023. január 27. 13:00-17:00

Pszichológia a jogászi munka szolgálatában

Alapvető pszichológiai mechanizmusok bemutatása, amelyek azonnal használhatók a jogi praxisunkban, legyen szó bírósági tárgyalásról, szerződés betárgyalásáról vagy az ügyféllel történő kommunikációról.

Előadó: dr. Vajda János ügyvéd, pszichológus, a Szecskay Ügyvédi Iroda partnere

2. ALKALOM

2023. február 3. 13:00-17:00

Pszichopatológiai és idegrendszeri alapok: hirtelen felindulás / nehéz természet / személyiségzavar / patológia? Hol a határ, és mennyire kell egy jogásznak ismernie ezeket a határokat?

A jogi munkában kiemelt jelentősége van annak, hogy az ügyfelek pszichológiai egészségességét meg tudjuk ítélni. Ez nem merül ki a beszámíthatóság, cselekvőképesség megállapításában; a szavahihetőség, a manipulativitás, az ön- és közveszélyesség néha nem is feltűnő jegyeinek azonosítása, a játszmázásra való hajlam és a kontroll gyakorlásának sokféle módja mind erősen hatnak az ügyféllel való kapcsolatra és az ügyek kimenetelére is. Ilyen csapdákkal leggyakrabban személyiségzavar esetén találkozunk. Az előadásban ezt a problémakört járjuk körül; elhelyezzük a zavart a személyiség szerveződési szintjei közt, szó lesz a legfőbb jellegzetességeiről, típusairól, az ilyen személyekkel való együttműködés nehézségeiről.

Előadó: dr. Mailáth Nóra klinikai szakpszichológus

3. ALKALOM

2023. február 10. 13:00-17:00

A tárgyalóterem pszichológiája a pulpitus mindkét oldaláról – bírói/ügyvédi/pszichológusi szemmel

A polgári perekben érvényesülő játszmák és egyéb pszichológiai jelenségek, amelyek megismerése hozzásegít bennünket az ottani történések megértéséhez, valamint szándékaink szerinti alakításához.

Előadó: dr. Grád András ügyvéd, pszichológus

4. ALKALOM

2023. február 17. 13:00-17:00

Tárgyalási készségek fejlesztése jogászok számára szituációs gyakorlatokon keresztül

Vitán felül áll, hogy az egyik legfontosabb és legszükségesebb skill, amellyel a jövő jogászainak rendelkezniük kell, az nem más, mint a különböző üzleti tárgyalási technikák és készségek. Hogyan juthatunk el a pozícióalapú tárgyalási stílustól az érdek- és értékalapú tárgyalási stílusig? Hogyan kezeljük a konfliktusos személyiséget az üzleti tárgyalások során? Szituációs gyakorlatokon keresztül megismerjük az üzleti tárgyalások Harvard Pie alapú technikáját és betekintést nyerünk a tárgyalások játékelméleti alapjaiba is.

Előadó: dr. Vajda János ügyvéd, pszichológus, a Szecskay Ügyvédi Iroda partnere

5. ALKALOM

2023. február 24. 13:00-17:00

Értelem és érzelem a meggyőző bírósági beszédekben

Négy órányi interaktív élmény, kiragadva a közönséget a megszokott életükből. A fejlesztés eredményeként a résztvevők olyan eszköztárral fognak rendelkezni, amely a legkülönfélébb nyilvános beszélői/előadói helyzetekben segíti majd őket, hogy átütő erővel, meggyőzően képviseljenek üzeneteket, értékeket és eredményeket.

A program fő tematikus pontjai:

  • Mi különbözteti meg a meggyőzést a rábeszéléstől? A meggyőződést a behódolástól? Mi a manipuláció?
  • Hogyan késztet a logika belátásra, az érzés cselekvésre?
  • Felkészülés a magával ragadó, meggyőző beszédre/megszólalásra. A beszéd bevezetése: az atmoszférateremtés, figyelemfelkeltés és bizalomteremtés eszközei. A beszéd fordulópontjai, a feszültség és érdekesség nagysága a fő részekben. Befejezés: jövőbe nyitás.
  • Storytelling: mi különbözteti meg a professzionális történetmesélést a hétköznapi sztorizgatástól? Mi a narratív intelligencia? Történetmesélés egy mondatban?
  • A magával ragadó, meggyőző beszélő. A kiállás üzenetértéke. A hang használata. A kézmozdulatok és az üzenet megértetése közötti összefüggés.

Előadó: Györffy Kinga, retorikai storytelling tanácsadó és tréner, az "Add elő magad" című könyv szerzője

6. ALKALOM

2023. március 3. 13:00-17:00

Az eltérő érdekek felismerésének és az asszertív kommunikációnak a jelentősége – avagy konfliktuskezelési módok és mediáció

A workshop bemutatja, hogy mi húzódik a jogi viták hátterében: a felek üzleti és személyes érdeke miatt miért és hogyan alakulnak ki a konfliktusok és keletkeznek a jogviták. Megismerjük a különböző konfliktuskezelési módokat, és azt, hogy mikor melyiket érdemes használni. Végül a mediációról lesz szó: ismertetjük annak lényegét és eszköztárát.

Előadó: dr. Lantos Judit, ügyvéd, mediátor, coach

7. ALKALOM

2023. március 10. 13:00-17:00

A tanúk pszichológiája – tanúk kikérdezése és interjútechnikák esettanulmányokon és szituációs gyakorlatokon keresztül

A tanúk kikérdezéséhez szükséges pszichológiai ismeretek elsajátítása különös tekintettel a különböző kérdezési és interjútechnikákra speed mock-trial gyakorlatok keretében.

Előadó: dr. Vajda János ügyvéd, pszichológus, a Szecskay Ügyvédi Iroda partnere


JELENTKEZÉSI ŰRLAP

A képzésünk elkezdődött, a jelentkezés lezárult.
Amennyiben érdeklődik a téma iránt, jelezze csatlakozási szándékát a 2024-es Jog és Pszichológia képzésünkre az alábbi email címen: gabor.fanni@orac.hu