ORAC Kiadó

ISBN: I. kötet: 978 963 258 549 9; II. kötet: 978 963 258 550 5

Megjelenés éve: 2021

Formátum: I. kötet B/5; II. kötet: A/4

Terjedelem (oldalszám): I. kötet 176; II. kötet: 192

könyv

Alapjogi tanok I-II.

Második, 2021. évi kiadás


Szerzők: Somody BernadetteSzabó Máté DánielVissy BeatrixDojcsák Dalma

Lektor: Kukorelli István


Az emberi jogi értékek mellett mélységesen elkötelezett négy szerző által jegyzett, kétkötetes tankönyv korábbi kutatásokra, publikációkra épülő, az oktatásban is tesztelt munka. Módszertanilag új utakat nyit meg, épít a hallgatói autonómiára, esélyt ad arra, hogy megvalósuljon a nagy pedagógiai triász, az ismeretek átadása, a készségek fejlesztése és az attitűdök átvitele.

A könyv az alapjogokat jogi normaként, tényleges jogosultságokként fogja fel, így valódi jogállami alapjogi mű született, amely az alkotmányjogi nézőpontot következetesen érvényesíti.

Az első, elméleti kötet az alapjogok rendszerének és kérdéskörének teljességét adja. A logikusan és feszesen egymásra épülő három nagy részben először a legfőbb alapjogi fogalmakkal és követelményekkel ismertet meg, másodszor bemutatja az alapjogvédelmi mechanizmusokat, külön kiemelve a „bírói állam” szerepének óriási jelentőségét, végül kidolgozza az alapjogok speciális dogmatikáját, jelezve a sztenderdeket.

Üdítően más, újító tankönyvkoncepció ez, mint amit a korábbi, alapjogokkal foglalkozó könyvekben megszoktunk.

Ugyancsak érdeme a kötetnek, hogy kritikai értékelő alapon ír, de távol tart minden ideologikus vagy politikai véleményt, következetesen jogiasít és az értékeket teszi mércévé.

Az „ikertestvér”, a második kötet lényegében nem más, mint esetjogi szemelvénygyűjtemény, amely a már említett hallgatói autonómiára számít.

Nagyon bízom abban, hogy ez a bátor, jól megírt, könnyen használható és érthető, új koncepcióra épülő alapjogi tananyagcsomag sikeres lesz, és átviszi a túlsó partra az alapjogok szeretetét. A francia deklaráció óta tudjuk, hogy az emberi jogok léte nélkül alkotmányos demokrácia elképzelhetetlen.

Dr. Kukorelli István
egyetemi tanár, az MTA doktora


Alaptörvényalkotmányjogtankönyv
  • Teljes ár: 6 000 Ft
  • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
  • Diákkedvezmény: 15%

Szerzők: Somody BernadetteSzabó Máté DánielVissy BeatrixDojcsák Dalma

Lektor: Kukorelli István


Az emberi jogi értékek mellett mélységesen elkötelezett négy szerző által jegyzett, kétkötetes tankönyv korábbi kutatásokra, publikációkra épülő, az oktatásban is tesztelt munka. Módszertanilag új utakat nyit meg, épít a hallgatói autonómiára, esélyt ad arra, hogy megvalósuljon a nagy pedagógiai triász, az ismeretek átadása, a készségek fejlesztése és az attitűdök átvitele.

A könyv az alapjogokat jogi normaként, tényleges jogosultságokként fogja fel, így valódi jogállami alapjogi mű született, amely az alkotmányjogi nézőpontot következetesen érvényesíti.

Az első, elméleti kötet az alapjogok rendszerének és kérdéskörének teljességét adja. A logikusan és feszesen egymásra épülő három nagy részben először a legfőbb alapjogi fogalmakkal és követelményekkel ismertet meg, másodszor bemutatja az alapjogvédelmi mechanizmusokat, külön kiemelve a „bírói állam” szerepének óriási jelentőségét, végül kidolgozza az alapjogok speciális dogmatikáját, jelezve a sztenderdeket.

Üdítően más, újító tankönyvkoncepció ez, mint amit a korábbi, alapjogokkal foglalkozó könyvekben megszoktunk.

Ugyancsak érdeme a kötetnek, hogy kritikai értékelő alapon ír, de távol tart minden ideologikus vagy politikai véleményt, következetesen jogiasít és az értékeket teszi mércévé.

Az „ikertestvér”, a második kötet lényegében nem más, mint esetjogi szemelvénygyűjtemény, amely a már említett hallgatói autonómiára számít.

Nagyon bízom abban, hogy ez a bátor, jól megírt, könnyen használható és érthető, új koncepcióra épülő alapjogi tananyagcsomag sikeres lesz, és átviszi a túlsó partra az alapjogok szeretetét. A francia deklaráció óta tudjuk, hogy az emberi jogok léte nélkül alkotmányos demokrácia elképzelhetetlen.

Dr. Kukorelli István
egyetemi tanár, az MTA doktora


Alaptörvényalkotmányjogtankönyv