ORAC Kiadó
Családjog

ISBN: 978 963 258 474 4

Megjelenés éve: 2019

Formátum: B/5

Terjedelem (oldalszám): 262

jogszabálygyűjtemény

Családjog

Családjogi jogszabályok gyakorlati kiegészítésekkel (Második, 2019. októberi kiadás)


Szerkesztő: Szeibert Orsolya


A Novissima Kiadó először 2015-ben adta közre a „Családjog – családjogi jogszabályok gyakorlati kiegészítésekkel” c. kötetét. A Kiadónak az volt a célja, hogy a jogászközönség számára a jelentősebb családjogi jogszabályanyagot egy kötetben biztosítsa, kitérve az első kiadás idején továbbélő bírói gyakorlatra is.

Az 1952. évi IV. törvényt, a Csjt.-t felváltó 2013. évi V. törvény a családi jogot is alapvetően érintette, a családjog jogszabályanyaga nemcsak terjedelmét, hanem érdemét tekintve is változott, számos tekintetben új szabályok kerültek megfogalmazásra. Ez meghatározó volt az alacsonyabb szintű jogi szabályozási szint vonatkozásában is, így például a mindennapokban rendkívül jelentős Gyer. normái szintén módosultak, s új normák épültek be a Kjnp.-be, illetve új, családjogi vonatkozású rendeletek kerültek megalkotásra. A gyakorlat igényeihez alkalmazkodva került közzétételre a továbbra is jelentős ítéletek mondanivalója (számos esetben ez az érdemi mondanivaló megváltozott jogi terminológia keretei között élt tovább, így a közölt eseti döntések tekintetében részletesebben kitértünk a közzétett ítélet indokolására, szögletes zárójelben pedig utaltunk a megváltozott jogi szakszavakra). A kötet nemcsak a szűkebb értelemben vett családjogi – és gyermeket érintő – rendelkezéseket tartalmazta, hanem az embert érintő, s így számos tekintetben egyúttal családjogi vonatkozású joganyagot is; ennek érdekében került közlésre a Ptk. Második Könyve, illetve az anyakönyvi szabályozás. Hasonlóképpen képezte a kötet részét a Ptké., valamint az 1/2014 PJE határozat.

A második kiadás a korábbi kötet aktualizált és bővített változata. A családjog fenti anyaga annak a lezáráskor hatályos állapotában kerül közlésre, emellett tartalmazza a Gyermekvédelmi törvény alapvető rendelkezéseit (ideértve a gyermekek és szülők alapvető jogait, a gyermekvédelmi rendszert), továbbá a gyermekek védelmének rendszerét (a hatósági intézkedéseket). Az ítélkezési gyakorlat az első kiadás óta eltelt időben hozott jelentős, többségükben már az új Ptk.-t (is) alkalmazó ítéletek feldolgozásával bővült ki. A kötetben az ítéleteket akként közöljük, hogy az első kiadásban már megjelent ítéleteket megelőzik a csak a második kiadásban közlésre kerülő döntések, elsősorban kúriai ítéletek, emellett ítélőtáblai döntések (elvi bírósági határozatok, bírósági határozatok, BH+ alatt, valamint Bírósági Döntések Tárában közzétett döntések). A Kúria elnöke által életre hívott Új Ptk. Tanácsadó Testületnek a Ptk. Második és Negyedik Könyvét érintő véleményei szintén beillesztésre kerültek.     

a szerkesztő előszava az új kiadáshoz

A szerkesztés lezárása: 2019. október 7.
új Ptk.családi jogjogszabálygyűjtemény
  • Teljes ár: 3 800 Ft
  • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
Ez a termék elfogyott. További tájékoztatásért kérjük, írjon a info@orac.hu címre!

Szerkesztő: Szeibert Orsolya


A Novissima Kiadó először 2015-ben adta közre a „Családjog – családjogi jogszabályok gyakorlati kiegészítésekkel” c. kötetét. A Kiadónak az volt a célja, hogy a jogászközönség számára a jelentősebb családjogi jogszabályanyagot egy kötetben biztosítsa, kitérve az első kiadás idején továbbélő bírói gyakorlatra is.

Az 1952. évi IV. törvényt, a Csjt.-t felváltó 2013. évi V. törvény a családi jogot is alapvetően érintette, a családjog jogszabályanyaga nemcsak terjedelmét, hanem érdemét tekintve is változott, számos tekintetben új szabályok kerültek megfogalmazásra. Ez meghatározó volt az alacsonyabb szintű jogi szabályozási szint vonatkozásában is, így például a mindennapokban rendkívül jelentős Gyer. normái szintén módosultak, s új normák épültek be a Kjnp.-be, illetve új, családjogi vonatkozású rendeletek kerültek megalkotásra. A gyakorlat igényeihez alkalmazkodva került közzétételre a továbbra is jelentős ítéletek mondanivalója (számos esetben ez az érdemi mondanivaló megváltozott jogi terminológia keretei között élt tovább, így a közölt eseti döntések tekintetében részletesebben kitértünk a közzétett ítélet indokolására, szögletes zárójelben pedig utaltunk a megváltozott jogi szakszavakra). A kötet nemcsak a szűkebb értelemben vett családjogi – és gyermeket érintő – rendelkezéseket tartalmazta, hanem az embert érintő, s így számos tekintetben egyúttal családjogi vonatkozású joganyagot is; ennek érdekében került közlésre a Ptk. Második Könyve, illetve az anyakönyvi szabályozás. Hasonlóképpen képezte a kötet részét a Ptké., valamint az 1/2014 PJE határozat.

A második kiadás a korábbi kötet aktualizált és bővített változata. A családjog fenti anyaga annak a lezáráskor hatályos állapotában kerül közlésre, emellett tartalmazza a Gyermekvédelmi törvény alapvető rendelkezéseit (ideértve a gyermekek és szülők alapvető jogait, a gyermekvédelmi rendszert), továbbá a gyermekek védelmének rendszerét (a hatósági intézkedéseket). Az ítélkezési gyakorlat az első kiadás óta eltelt időben hozott jelentős, többségükben már az új Ptk.-t (is) alkalmazó ítéletek feldolgozásával bővült ki. A kötetben az ítéleteket akként közöljük, hogy az első kiadásban már megjelent ítéleteket megelőzik a csak a második kiadásban közlésre kerülő döntések, elsősorban kúriai ítéletek, emellett ítélőtáblai döntések (elvi bírósági határozatok, bírósági határozatok, BH+ alatt, valamint Bírósági Döntések Tárában közzétett döntések). A Kúria elnöke által életre hívott Új Ptk. Tanácsadó Testületnek a Ptk. Második és Negyedik Könyvét érintő véleményei szintén beillesztésre kerültek.     

a szerkesztő előszava az új kiadáshoz

A szerkesztés lezárása: 2019. október 7.
új Ptk.családi jogjogszabálygyűjtemény