Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

E könyv ötödik kiadásának szükségességét az a felismerés hozta magával, hogy az Európai Unió fejlődésének jelen szakaszában a közös jövő esélyeit illetően ismét hangsúlyossá váltak az integráció és a jogharmonizáció alapkérdései. Az ezek megítélésében jelentkező félreértések mélyítik az Európai Unió manapság bőven észlelhető válságának jeleit. A többsebességű integráció szükségességének újra és újra jelentkező gondolata, a Brexit megoldhatatlan következményi vonatkozásai, a politikai és a jogi szempontok elháríthatatlanná vált egybecsúszása, a jogharmonizáció integráló erejének gyengülése mind olyan elemek, amelyek megnyugtató, reményt keltő kezeléséhez olyan elviekben tiszta keretek kellenek, amiknek az előzményei korábban megvoltak, csak éppen újabban elfelejtődtek, illetve zavarossá váltak. Ilyenek elsősorban az uniós jog közvetlen hatálya, elsődlegessége, a hatásköri elsőbbség kérdései, a jogharmonizáció módszertani változásai, az Európai Unió Bíróságának ezen témakörökkel kapcsolatos dogmái és azok füzére, valamint a jogharmonizációért való állami kárfelelősség gondolatának kialakulása és fejlődése. Magyarország integrációs és jogharmonizációs gyakorlatában az elmúlt másfél évtizedben sokszor jelentkeztek nehézségek a felsorolt alapvető jelentőségű jogi kategóriák bizonytalan megítélése miatt. A könyv ezen ötödik kiadása képezi tematikai alapját Szerzőnek az integrációs jog alapkérdéseire, a jogharmonizáció módszertanára irányuló további kutatásainak és a majdani második kötetnek. Az ötödik kiadás címlapján megjelenő „Alapok” bővítés erre a szerkezeti tervre utal.


Pécs, 2020. szeptember

a Szerző

(az ötödik kiadás előszava)


Kiadvány
ISBN 978 963 258 502 4
Megjelenés éve 2020
Formátum B/5, keménytáblás
Terjedelem (oldalszám) 1124

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Címkék: EU-jog


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.