Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A Gazdasági társaságok – Cégtörvény című kötet szerzői arra vállalkoztak, hogy összefüggéseiben, elméleti igényességgel, ugyanakkor a gyakorlatban is jól alkalmazhatóan bemutassák a gazdasági társaságokra vonatkozó megújult szabályozást. Ez a könyv tartalmában is, szerkezetében is eltér a Ptk. Jogi személy könyve kommentárjától. A Ptk. rendelkezései mellett bemutatja ugyanis a módosult cégnyilvántartási és cégeljárási szabályokat; az egyes jogi személyek átalakulása, egyesülése, szétválása külön törvényben szereplő rendjét; valamint az új szabályozásra történő átállás – anyagi és eljárási – szabályait. A kötet nem paragrafusonként halad, hanem egy-egy érintett terület teljes áttekintését adja, olyan bírák, ügyvédek és jogtudósok ismertetésében, akik a szabályozás előkészítésében részt vettek, illetve az új rendelkezéseket a gyakorlatban is alkalmazzák.

A függelék már a legutóbbi módosításoknak megfelelően tartalmazza az érintett jogszabályszövegeket: a Ptk. Harmadik könyve első részét a jogi személyek általános szabályairól, harmadik részét a gazdasági társaságokról, a 2013. évi CLXXVI. törvényt a jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről és szétválásáról, valamint a 2006. évi V. törvényt a cégnyilvántartásról és a cégeljárásról, továbbá a Ptké. átmenetre vonatkozó szabályait.

Szerzőink
SÁRKÖZY TAMÁS: A jogi személyek általános szabályainak jelentősége a gazdasági társaságok jogában
GADÓ GÁBOR: A gazdasági társaságok közös szabályai
WELLMANN GYÖRGY: Közkereseti és betéti társaság
PÁZMÁNDI KINGA: Korlátolt felelősségű társaság
SÁNDOR TAMÁS (3:210–3:267. §) és VEZEKÉNYI URSULA (3:268 – 3:324 §): Részvénytársaság
PÁZMÁNDI KINGA: Konszernjog – Vállalatcsoport
GÁL JUDIT: Cégeljárás - cégnyilvánosság


Kiadvány
ISBN 978-963-258-221-4
Megjelenés éve 2014
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 504

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Címkék: Új magánjog sorozat, új Ptk., társasági jog, cégjog, Sárközy Tamás


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.