ORAC Kiadó

Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy a Novissima jogi-gazdasági könyvesbolt július 12-én (pénteken) és július 18-19-ig zárva tart.

szeminárium

BIRTOKVÉDELEM 2015 - Szakmai szeminárium öt tételben

Kérdések és válaszok a birtokvédelem és a 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet alkalmazása során felmerülő gyakorlati problémák megoldásához

Részletes program és előadók

2015. 04. 28. 09:00


Best Western Hotel Hungária, 1074 Budapest, Rákóczi út 90.

Megjelenítés térképen

BIRTOKVÉDELEM 2015 - Szakmai szeminárium öt tételben

09.00-09.45 REGISZTRÁCIÓ

09.45-11.45 ELŐADÁSOK

I. Bevezetés – amiről beszélni kell – birtokvédelmi alapszituációk
- A hatóságok szerepe (rendőrség, ügyészség) – döntéshozók
- Ügyfelek és ellenérdekű felek (társasházak, alapítványok, gazdasági társaságok, vendéglátó egységek, magánszemélyek)
- Tulajdonos vs. birtokos – Ki az erősebb?
- Szakértők, képviselők, ügyvédek, magánbiztonsági cégek
- Atipikus birtokvédelmi helyzetek – mit nem tehet a jegyző?
- Bírósági hatáskör a birtoksértések során

II. A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet
- Az új birtokvédelmi rendelet megalkotásának indoka, célja (Elbagatellizálódott-e a jegyzői birtokvédelem?)
- A Ket. és az új birtokvédelmi rendelet viszonya (Háttérjogszabály-e a Ket.?)
- Az alapelvek jelentősége, használhatósága
- Az eljárási határidő realitása, betarthatósága, számítása (Mire elég 15 nap?)
- Bizonyítási eljárási szakasz és határozathozatali szakasz az eljárásban
- A birtokvédelmi eljárás megindítása (Kiküszöbölhető-e a hiánypótlás hiánya?)


11.45-12.00 KONZULTÁCIÓ - Kérdések és válaszok az elhangzott témákkal kapcsolatban

12.00-12.50 MELEG BÜFÉEBÉD

12.50-14.45 ELŐADÁSOK

III. A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet
- Bizonyítási eljárás (A jegyző szerepe. Szükséges-e aktív módon a tényállás bizonyítására törekedni? Kizárólag a felek szolgáltatják a bizonyítékokat?)
- Mi a sorsa a be nem fogadható bizonyítéknak?
- Az eredeti állapot kiemelkedő jelentősége
- Melyek az „érdemi” döntések?
- Határozatszerkesztés - a birtokvédelmi határozat fajtái, formai és tartalmi elemei
- A kötelezés megfogalmazása, végrehajthatósága
- Elutasítási okok (Etikus-e, alapelvvel ellentétes-e a tartalmi elem hiánya miatti elutasítás?)

IV. Egyezségkötés. Lehetséges-e?
- Az egyezség jelentősége - bírósági és önkormányzati birtokvédelmi egyezségek
- Ügyféli és hatósági előnyök az egyezségkötés során
- Helyszíni szemle és együttes meghallgatás (Az ügyféli egyezségkötési szándék figyelembe vehető-e?)
- Tiltott-e az egyezség Ket. szerinti formája, jóváhagyása?

14.45-15.00 KÁVÉSZÜNET

15.00-16.00 ELŐADÁS

V. Jogos önhatalmi helyzetek és szükségszerű zavarások a birtokvédelemben
- Meddig terjedhet a jogos önhatalom? Mikor fordul át birtoksértéssé?
- A szomszédjogi törvény hatálybalépése
- A zavaró és szükségtelenül zavaró magatartások – „helyben szokásos használat”
- Zajjal, szaggal (állatokkal) megvalósított birtoksértések
- A vállalkozás szabadsága és a szükségtelen zavarás
- Építkezés, közérdekű építmény létesítése által okozott biroksértések

16.00-16.30 KONZULTÁCIÓ – Kérdések és válaszok az elhangzott témákkal kapcsolatban

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet alapjaiban változtatta meg a birtokvédelmi eljárásra vonatkozó rendelkezéseket. Az eljárási határidő jelentősen csökkent, változtak a birtokvédelmi kérelem elutasításának indokai, a döntés kézbesítésének a szabályai és az eljárás lefolytatását elmulasztó jegyzőt immár szankciók fenyegetik. A rendelet számos – a napi ügyintézés során felmerülő – kérdést megválaszolatlanul hagy, melyekre Bisztriczki László birtokvédelmi szakértő egy szeminárium keretében ad válaszokat.

  • Bisztriczki László

birtokvédelem
  • Teljes ár: 18 900 Ft
  • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
  • Diákkedvezmény: 15%
Az esemény lezajlott.

09.00-09.45 REGISZTRÁCIÓ

09.45-11.45 ELŐADÁSOK

I. Bevezetés – amiről beszélni kell – birtokvédelmi alapszituációk
- A hatóságok szerepe (rendőrség, ügyészség) – döntéshozók
- Ügyfelek és ellenérdekű felek (társasházak, alapítványok, gazdasági társaságok, vendéglátó egységek, magánszemélyek)
- Tulajdonos vs. birtokos – Ki az erősebb?
- Szakértők, képviselők, ügyvédek, magánbiztonsági cégek
- Atipikus birtokvédelmi helyzetek – mit nem tehet a jegyző?
- Bírósági hatáskör a birtoksértések során

II. A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet
- Az új birtokvédelmi rendelet megalkotásának indoka, célja (Elbagatellizálódott-e a jegyzői birtokvédelem?)
- A Ket. és az új birtokvédelmi rendelet viszonya (Háttérjogszabály-e a Ket.?)
- Az alapelvek jelentősége, használhatósága
- Az eljárási határidő realitása, betarthatósága, számítása (Mire elég 15 nap?)
- Bizonyítási eljárási szakasz és határozathozatali szakasz az eljárásban
- A birtokvédelmi eljárás megindítása (Kiküszöbölhető-e a hiánypótlás hiánya?)


11.45-12.00 KONZULTÁCIÓ - Kérdések és válaszok az elhangzott témákkal kapcsolatban

12.00-12.50 MELEG BÜFÉEBÉD

12.50-14.45 ELŐADÁSOK

III. A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet
- Bizonyítási eljárás (A jegyző szerepe. Szükséges-e aktív módon a tényállás bizonyítására törekedni? Kizárólag a felek szolgáltatják a bizonyítékokat?)
- Mi a sorsa a be nem fogadható bizonyítéknak?
- Az eredeti állapot kiemelkedő jelentősége
- Melyek az „érdemi” döntések?
- Határozatszerkesztés - a birtokvédelmi határozat fajtái, formai és tartalmi elemei
- A kötelezés megfogalmazása, végrehajthatósága
- Elutasítási okok (Etikus-e, alapelvvel ellentétes-e a tartalmi elem hiánya miatti elutasítás?)

IV. Egyezségkötés. Lehetséges-e?
- Az egyezség jelentősége - bírósági és önkormányzati birtokvédelmi egyezségek
- Ügyféli és hatósági előnyök az egyezségkötés során
- Helyszíni szemle és együttes meghallgatás (Az ügyféli egyezségkötési szándék figyelembe vehető-e?)
- Tiltott-e az egyezség Ket. szerinti formája, jóváhagyása?

14.45-15.00 KÁVÉSZÜNET

15.00-16.00 ELŐADÁS

V. Jogos önhatalmi helyzetek és szükségszerű zavarások a birtokvédelemben
- Meddig terjedhet a jogos önhatalom? Mikor fordul át birtoksértéssé?
- A szomszédjogi törvény hatálybalépése
- A zavaró és szükségtelenül zavaró magatartások – „helyben szokásos használat”
- Zajjal, szaggal (állatokkal) megvalósított birtoksértések
- A vállalkozás szabadsága és a szükségtelen zavarás
- Építkezés, közérdekű építmény létesítése által okozott biroksértések

16.00-16.30 KONZULTÁCIÓ – Kérdések és válaszok az elhangzott témákkal kapcsolatban

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet alapjaiban változtatta meg a birtokvédelmi eljárásra vonatkozó rendelkezéseket. Az eljárási határidő jelentősen csökkent, változtak a birtokvédelmi kérelem elutasításának indokai, a döntés kézbesítésének a szabályai és az eljárás lefolytatását elmulasztó jegyzőt immár szankciók fenyegetik. A rendelet számos – a napi ügyintézés során felmerülő – kérdést megválaszolatlanul hagy, melyekre Bisztriczki László birtokvédelmi szakértő egy szeminárium keretében ad válaszokat.

  • Bisztriczki László

birtokvédelem