ORAC Kiadó
szeminárium

Barangolás – négy stádiumban – a közigazgatási jogsértések világában

JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS SZEMINÁRIUM

Részletes program és előadók

2019. 05. 08. 09:30


Hotel Benczúr, 1068 Budapest, Benczúr u. 35.

Megjelenítés térképen

Barangolás – négy stádiumban – a közigazgatási jogsértések világában

9:30-10:00
Regisztráció
10:00-10:45
A közigazgatás büntetőhatalmának minden dogmatikai alapot nélkülöző világa: a közigazgatási jogsértések
Előadó: Kántás Péter Phd
10:45-11:30
Büntetéskiszabási gyakorlat, végrehajtási nehézségek a szabálysértési jogban
Előadó: Bisztriczki László
11:30-11:45
Kávészünet
11:45-12:30
Az „elzárásos” és a járási hivatal hatáskörébe tartozó szabálysértések jogalkalmazói dilemmáiról, bírói szemmel
Előadó: Bisztriczki László
12:30-13:15
Ebéd
13:15-14:00
Két – egymással ellentétes – AB határozat margójára: a közigazgatási jogsértések állatorvosi lova, a tiltott közösségellenesség
Előadó: Kántás Péter Phd
14:00-15:00
Birtokvédelem – vajon képes-e a jog segítséget nyújtani alapvetően érzelmi alapú konfliktusok feloldásában? Jogesetek, megoldások a bírói gyakorlatból
Előadó: Bisztriczki László

Előadók:

Bisztriczki László
szabálysértési és birtokvédelmi szakértő,
bírósági titkár, Egri Járásbíróság
Kántás Péter Phd
jogász, a szabálysértési
és a rendészeti jog szakértője


** A 2019. évi Jegyző és Közigazgatás folyóirat előfizetéssel már rendelkező jelentkezők kedvezményes áron vehetnek részt konferenciánkon, azonban egy előfizetéshez, csak egy kedvezményes regisztráció adható le.

A feltüntetett ár az étel- és italfogyasztás költségeit is magában foglalja. Ezen természetbeni juttatás után fizetendő közterheket a HVG-ORAC Kiadó nem vállalja át. A részvételi díj a parkolás díját nem tartalmazza!
Lemondási határidő: a szemináriumot megelőző egy héttel. Ezen időponton túli lemondást nem áll módunkban elfogadni, és a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk.

Az előadók – korábbi jogalkotói, jogalkalmazói, jogirodalmi és nem utolsósorban oktatói tapasztalataikra figyelemmel – a rendészeti joganyag konglomerátumból négy témát, „tantárgyi egységet” választottak:  

 1. A közigazgatás büntetőhatalmának minden dogmatikai alapot nélkülöző világa című előadásban az előadó a lehetetlenre tesz kísérletet. Kántás Péter 45 perc alatt kívánja bemutatni a közigazgatás büntetőhatalmának ezerarcú világát: a közigazgatási jogsértések természetét, fajtáit, esetleges újraszabályozásuk lehetőségeit. E sokmilliós – de csak csekély töredékében felderített – jogsértési kör négy szeletre oszlik: 
  – szabálysértések,
  – ágazati jogsértések, 
  – közösségellenes magatartások, 
  – a hatóságok képviselői által elkövetett jogsértések.
 2. A büntetéskiszabási gyakorlat, végrehajtási nehézségek a szabálysértési jogban című előadásban a járási hivatalok, a rendőrkapitányságok és a bíróságok által kiszabható, és a gyakorlatban alkalmazott büntetések és intézkedések kerülnek a középpontba. A szankció mértékének meghatározásakor a szabálysértési hatóságok és a bíróságok számos szempont mérlegelését végzik el, ugyanakkor megannyi tényállásnál – mint például a gépjárműben kézben tartott mobillal telefonálás – kötelező mértékű bírságot kell kiszabni, és a „három csapás” elnevezéssel illetett törvénycsomagban megfogalmazott szempontok alapján sok esetben kötelező járművezetéstől eltiltást alkalmazni, nem beszélve a közlekedési szabálysértésekhez kapcsolódó büntetőpontokról.
 3. Az „elzárásos” és a járási hivatal hatáskörébe tartozó szabálysértések jogalkalmazói dilemmáiról – bírói szemmel című előadásban a bíróság hatáskörébe tartozó, vagy a „három csapás” törvény alapján hatáskörébe kerülő szabálysértésekkel kapcsolatban a rendőrség által lefolytatott előkészítő eljárással, illetve a járási hivatal által kötelezően lefolytatandó tényállástisztázással kapcsolatos elvárásokról és típushibákról esik szó. A szabálysértési közvetítői eljárásra utalás alkalmazása nemcsak a bíróság lehetősége, azt a szabálysértési hatóság is alkalmazhatja. Mitől lesz bűncselekmény a garázda viselkedés és mikor marad szabálysértés? A kettős alakzatú szabálysértések elhatárolása elméletileg könnyűnek tűnik, azonban a gyakorlatban megvalósult cselekmények gyakran vetnek fel megválaszolandó kérdéseket, mind az egyes tényállási elemekkel kapcsolatban, mind a minősítő körülmények szempontjából. A határozatszerkesztés pontossága, a döntés megfelelő megindokolása a döntés elfogadásának záloga. A határozatszerkesztés gyakorlati típushibái kerülnek megvilágításra.
 4. Az előadó – két egymásnak homlokegyenest ellentmondó alkotmánybírósági határozat ürügyén – a közigazgatási jogsértések állatorvosi lovát, az ún. tiltott közösségellenesség körébe tartozó önkormányzati jogsértések szabályozásának és alkalmazásának visszásságait szeretné bemutatni, javaslatot téve egyben az újraszabályozás kívánatosnak tekinthető irányára.
 5. Birtokvédelem – vajon képes-e a jog segítséget nyújtani alapvetően érzelmi alapú konfliktusok feloldásában? Be kell-e engedni a szomszédot, hogy a háza hátsó oldalát levakolhassa? Az előadó a gyakorlatban számos alkalommal előforduló tipikus birtokvédelmi jogesetet kíván ismertetni, megoldási lehetőséget nyújtva bírósági döntések példáiból.


** A 2019. évi Jegyző és Közigazgatás folyóirat előfizetéssel már rendelkező jelentkezők kedvezményes áron vehetnek részt konferenciánkon, azonban egy előfizetéshez, csak egy kedvezményes regisztráció adható le.

A feltüntetett ár az étel- és italfogyasztás költségeit is magában foglalja. Ezen természetbeni juttatás után fizetendő közterheket a HVG-ORAC Kiadó nem vállalja át. A részvételi díj a parkolás díját nem tartalmazza!

Lemondási határidő: a szemináriumot megelőző egy héttel. Ezen időponton túli lemondást nem áll módunkban elfogadni, és a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk.

 • Kántás Péter Phd jogász, a szabálysértési és a rendészeti jog szakértője
 • Bisztriczki László szabálysértési és birtokvédelmi szakértő, bírósági titkár, Egri Járásbíróság

 • Teljes ár: 24 000 Ft
 • Diákkedvezmény: 15%
Az esemény lezajlott.

Kapcsolt termék:
Jegyző és Közigazgatás


9:30-10:00
Regisztráció
10:00-10:45
A közigazgatás büntetőhatalmának minden dogmatikai alapot nélkülöző világa: a közigazgatási jogsértések
Előadó: Kántás Péter Phd
10:45-11:30
Büntetéskiszabási gyakorlat, végrehajtási nehézségek a szabálysértési jogban
Előadó: Bisztriczki László
11:30-11:45
Kávészünet
11:45-12:30
Az „elzárásos” és a járási hivatal hatáskörébe tartozó szabálysértések jogalkalmazói dilemmáiról, bírói szemmel
Előadó: Bisztriczki László
12:30-13:15
Ebéd
13:15-14:00
Két – egymással ellentétes – AB határozat margójára: a közigazgatási jogsértések állatorvosi lova, a tiltott közösségellenesség
Előadó: Kántás Péter Phd
14:00-15:00
Birtokvédelem – vajon képes-e a jog segítséget nyújtani alapvetően érzelmi alapú konfliktusok feloldásában? Jogesetek, megoldások a bírói gyakorlatból
Előadó: Bisztriczki László

Előadók:

Bisztriczki László
szabálysértési és birtokvédelmi szakértő,
bírósági titkár, Egri Járásbíróság
Kántás Péter Phd
jogász, a szabálysértési
és a rendészeti jog szakértője


** A 2019. évi Jegyző és Közigazgatás folyóirat előfizetéssel már rendelkező jelentkezők kedvezményes áron vehetnek részt konferenciánkon, azonban egy előfizetéshez, csak egy kedvezményes regisztráció adható le.

A feltüntetett ár az étel- és italfogyasztás költségeit is magában foglalja. Ezen természetbeni juttatás után fizetendő közterheket a HVG-ORAC Kiadó nem vállalja át. A részvételi díj a parkolás díját nem tartalmazza!
Lemondási határidő: a szemináriumot megelőző egy héttel. Ezen időponton túli lemondást nem áll módunkban elfogadni, és a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk.

Az előadók – korábbi jogalkotói, jogalkalmazói, jogirodalmi és nem utolsósorban oktatói tapasztalataikra figyelemmel – a rendészeti joganyag konglomerátumból négy témát, „tantárgyi egységet” választottak:  

 1. A közigazgatás büntetőhatalmának minden dogmatikai alapot nélkülöző világa című előadásban az előadó a lehetetlenre tesz kísérletet. Kántás Péter 45 perc alatt kívánja bemutatni a közigazgatás büntetőhatalmának ezerarcú világát: a közigazgatási jogsértések természetét, fajtáit, esetleges újraszabályozásuk lehetőségeit. E sokmilliós – de csak csekély töredékében felderített – jogsértési kör négy szeletre oszlik: 
  – szabálysértések,
  – ágazati jogsértések, 
  – közösségellenes magatartások, 
  – a hatóságok képviselői által elkövetett jogsértések.
 2. A büntetéskiszabási gyakorlat, végrehajtási nehézségek a szabálysértési jogban című előadásban a járási hivatalok, a rendőrkapitányságok és a bíróságok által kiszabható, és a gyakorlatban alkalmazott büntetések és intézkedések kerülnek a középpontba. A szankció mértékének meghatározásakor a szabálysértési hatóságok és a bíróságok számos szempont mérlegelését végzik el, ugyanakkor megannyi tényállásnál – mint például a gépjárműben kézben tartott mobillal telefonálás – kötelező mértékű bírságot kell kiszabni, és a „három csapás” elnevezéssel illetett törvénycsomagban megfogalmazott szempontok alapján sok esetben kötelező járművezetéstől eltiltást alkalmazni, nem beszélve a közlekedési szabálysértésekhez kapcsolódó büntetőpontokról.
 3. Az „elzárásos” és a járási hivatal hatáskörébe tartozó szabálysértések jogalkalmazói dilemmáiról – bírói szemmel című előadásban a bíróság hatáskörébe tartozó, vagy a „három csapás” törvény alapján hatáskörébe kerülő szabálysértésekkel kapcsolatban a rendőrség által lefolytatott előkészítő eljárással, illetve a járási hivatal által kötelezően lefolytatandó tényállástisztázással kapcsolatos elvárásokról és típushibákról esik szó. A szabálysértési közvetítői eljárásra utalás alkalmazása nemcsak a bíróság lehetősége, azt a szabálysértési hatóság is alkalmazhatja. Mitől lesz bűncselekmény a garázda viselkedés és mikor marad szabálysértés? A kettős alakzatú szabálysértések elhatárolása elméletileg könnyűnek tűnik, azonban a gyakorlatban megvalósult cselekmények gyakran vetnek fel megválaszolandó kérdéseket, mind az egyes tényállási elemekkel kapcsolatban, mind a minősítő körülmények szempontjából. A határozatszerkesztés pontossága, a döntés megfelelő megindokolása a döntés elfogadásának záloga. A határozatszerkesztés gyakorlati típushibái kerülnek megvilágításra.
 4. Az előadó – két egymásnak homlokegyenest ellentmondó alkotmánybírósági határozat ürügyén – a közigazgatási jogsértések állatorvosi lovát, az ún. tiltott közösségellenesség körébe tartozó önkormányzati jogsértések szabályozásának és alkalmazásának visszásságait szeretné bemutatni, javaslatot téve egyben az újraszabályozás kívánatosnak tekinthető irányára.
 5. Birtokvédelem – vajon képes-e a jog segítséget nyújtani alapvetően érzelmi alapú konfliktusok feloldásában? Be kell-e engedni a szomszédot, hogy a háza hátsó oldalát levakolhassa? Az előadó a gyakorlatban számos alkalommal előforduló tipikus birtokvédelmi jogesetet kíván ismertetni, megoldási lehetőséget nyújtva bírósági döntések példáiból.


** A 2019. évi Jegyző és Közigazgatás folyóirat előfizetéssel már rendelkező jelentkezők kedvezményes áron vehetnek részt konferenciánkon, azonban egy előfizetéshez, csak egy kedvezményes regisztráció adható le.

A feltüntetett ár az étel- és italfogyasztás költségeit is magában foglalja. Ezen természetbeni juttatás után fizetendő közterheket a HVG-ORAC Kiadó nem vállalja át. A részvételi díj a parkolás díját nem tartalmazza!

Lemondási határidő: a szemináriumot megelőző egy héttel. Ezen időponton túli lemondást nem áll módunkban elfogadni, és a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk.

 • Kántás Péter Phd jogász, a szabálysértési és a rendészeti jog szakértője
 • Bisztriczki László szabálysértési és birtokvédelmi szakértő, bírósági titkár, Egri Járásbíróság