Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Az új közbeszerzési törvény megalkotását egyrészt az Európai Unió e tárgykörbe eső új irányelvei (kiegészülve a koncesszió új szabályaival), másrészt a hazai közbeszerzések során felhalmozott tapasztalatok a gyakorlatba történő hatékony átültetése tette szükségessé. Az új törvény és végrehajtási rendeletei elfogadását gazdaságpolitikai célok is indokolták: a hazai, de különösen az uniós források gyors és szabályszerű felhasználása kiemelt prioritást jelentett.

A szeminárium előadói és a kommentár szerzői csapata olyan, kifejezetten közbeszerzési jogi specialistákból áll, akiknek a közreműködésével megvalósult közbeszerzések összértéke meghaladja a másfél milliárd eurót, szakmai kompetenciájuk több mint ezer közbeszerzési eljárás lebonyolításának tapasztalatain alapul, amihez nagyszámú szakmai előadás és jelentős szakirodalmi tevékenység párosul. A kötet szerkesztője tagja volt az új törvényt előkészítő kodifikációs bizottságnak is. Mindez biztosítékot jelent a kommentár régi és új olvasói számára, hogy hiteles, a gyakorlatban jól alkalmazható, nem csupán elméleti, hanem megfelelő gyakorlati segítséget kaphatnak a sok tekintetben új alapokra helyezett közbeszerzési szabályozásban való eligazodáshoz. A december 10-i szemináriumon pedig a résztvevőknek konzultációs lehetőséget is biztosítunk mindehhez.

A kiadványt megjelenését követően, 2016. márciusban küldjük meg Önnek. Kérjük, hogy a vásárláskor a megjegyzés rovatban szíveskedjék feltüntetni, hogy a kiadványt kézikönyvként vagy kapcsos kommentár előfizetésként rendeli-e meg!

Amennyiben Ön jelenleg is előfizetője A közbeszerzés joga c. kapcsos kommentárnak, úgy a kedvezményes díj megfizetésével a hetedik kiadást tartalmazó pótlapcsomag díját is kiegyenlíti. A pótlapokat 2016. márciusban küldjük meg Önnek. Amennyiben Ön az elektronikus kommentár előfizetője, úgy a kedvezményes díj megfizetésével Ön előfizetését további egy évre meghosszabbítja.

A feltüntetett ár az étel- és italfogyasztás költségeit is magában foglalja. Ezen természetbeni juttatás után fizetendő közterheket a HVG-ORAC Kiadó nem vállalja át. A részvételi díj a parkolás díját nem tartalmazza!
8:00 Regisztráció

9:00 Köszöntő

9:10 Az új közbeszerzési törvény dilemmái


ELŐADÓ

Dr. Patay Géza
ügyvéd, az új Kbt.-t előkészítő kodifikációs bizottság tagja


9:40 Az alkalmassági követelmények előírása és igazolása a közbeszerzési
         eljárásokban


ELŐADÓ

Dr. Patay Gábor
ügyvéd


10:10 Az új bírálati rendszer kérdései


ELŐADÓ

Dr. Cser-Palkovics Tamás
ügyvéd


10:40 Kávészünet

11:00 Az új, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás


ELŐADÓ

Dr. Mészáros Áron
ügyvéd


11:30 Szerződési szabályok, építési beruházások


ELŐADÓ

Dr. Smaraglay Gábor
ügyvéd


12:00 Kerekasztal-beszélgetés: kérdések, válaszok


* Kérjük, válasszon, hogy a kiadványt kézikönyvként vagy kapcsos kommentár előfizetésként rendeli-e meg! A kiadványt megjelenését követően, 2016. márciusban küldjük meg Önnek. 
A választott kiadványt kérjük, hogy a megrendelés során a megjegyzés rovatban szíveskedjék feltüntetni!

** A részvételi díj megfizetésével Ön a hetedik kiadást tartalmazó pótlapcsomag díját is kiegyenlíti. A pótlapokat 2016. márciusban küldjük meg Önnek. Amennyiben Ön az elektronikus kommentár előfizetője, úgy a részvételi díj megfizetésével Ön előfizetését további egy évre meghosszabbítja.


  • Dr. Patay Géza ügyvéd
  • Dr. Patay Gábor ügyvéd
  • Dr. Cser-Palkovics Tamás ügyvéd
  • Dr. Mészáros Áron ügyvéd
  • Dr. Smaraglay Gábor ügyvéd

Helyszín


Kapcsolt termék

Címkék: új Kbt.

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.