ORAC Kiadó
Társasági és cégjogi iratmintatár – Negyedik, átdolgozott, 2023. évi kiadás

ISBN: 978 963 258 586 4

Megjelenés éve: 2023

Formátum: A/4, kartonált

Terjedelem (oldalszám): 572

iratmintatár

Társasági és cégjogi iratmintatár – Negyedik, átdolgozott, 2023. évi kiadás

Iratminták társaságformánként az alapításhoz, a cégbejegyzéshez, a működéshez, a változásbejegyzéshez, a megszűnéshez, összesen 250 minta


Szerzők: Gál JuditKoday ZsuzsannaMondok Edit

Szerkesztő: Gál Judit


A társasági és cégjogi iratmintatár utolsó frissítése óta számos jelentős változás állt be e jogterületen. 

A társasági jog normáit 2014. március 15-e óta a Ptk. tartalmazza, és e változások bonyolult áttérési és átmeneti szabályokat vontak maguk után. A cégjogi előírások 2009 óta ettől függetlenül is többször és koncepcionálisan is módosultak. Megszűnt például az egyszerűsített változásbejegyzési eljárás, változtak a cégjegyzéki adatok, bővült az elektronikus eljárások köre, kényszer-végelszámolás helyett kényszertörlési eljárást vezettek be, hogy csak a legfontosabbakat említsük.

Az eltelt évek alatt a társasági jog és a cégjog területén az eljárás szereplőinek jogi kultúrája egyre átfogóbb lett, nincs már szükség a bejegyzési, változásbejegyzési ügyekben alkalmazandó nyomtatványkérelmek útmutatóira, különös tekintettel a központilag bevezetett nyomtatványkitöltő programok által nyújtott segítségre is.

Minderre figyelemmel időszerűvé vált az iratmintatár átdolgozása, a megváltozott anyagi és eljárási szabályokhoz igazítása. Ennek során – noha szerkezetileg keveset változtattunk az iratmintatáron – elhagytuk azonban a bejegyzési és változásbejegyzési nyomtatványkérelmeket, az egyes lényegesebb ügyköröknél viszont a bejegyzési/változásbejegyzési kérelmekhez véleményünk szerint csatolandó mellékletek felsorolását szerepeltettük. Ugyancsak elhagytuk a Ptk-ra áttérés megkönnyítését szolgáló iratmintákat, mivel olyan ügyek, amelyekhez ezek az iratminták voltak szükségesek, már nincsenek.

Készítettünk viszont számos olyan iratmintát, amelyek e könyv utolsó frissítése óta bevezetett új jogintézmények alkalmazását segítik.

Az iratmintatárban külön fejezetekben foglalkozunk az egyes társasági formákhoz köthető, általunk jellegzetesnek vagy fontosabbnak ítélt témakörök okirataival, és az egyes bejegyzési/változásbejegyzési kérelmekhez kapcsolódó lényegesebb okirati mellékletekre is adunk példát – természetesen (terjedelmi okokból) csak eseti jelleggel.

A könnyebb érthetőség kedvéért az egyes fejezetekhez némi bevezető magyarázatot fűztünk, továbbá minden egyes iratminta címében utalunk az adott esetkör lényegesebb jogi jellegzetességeire. Ez segíti a konkrét témakörben kutató olvasót is a megfelelő iratminta kiválasztásában, különös tekintettel arra, hogy a tartalomjegyzékben mindezen címeket felsoroltuk, így a téma szerinti keresést célszerű a tartalomjegyzék áttekintésével kezdeni.

Egy iratmintában olykor több variációs lehetőséget is megjelenítettünk (ez különösen a kft.-iratmintákra áll), és ezekben az esetekben olykor a kapcsolódó okirati mellékletek variációit is bemutattuk példálózó jelleggel.

A társasági formákhoz kapcsolódó iratminták mellett készítettünk iratmintákat bizonyos lényegesebb anyagi és eljárásjogi jogintézmények témakörében is (lásd az V–IX. fejezetet), például a végelszámolás, az átalakulás, egyesülés, szétválás, a törvényességi felügyelet, vagy néhány fontosabb társasági jogi/cégjogi pertípus tekintetében.

Minden igyekezetünk arra irányult, hogy érthető és jól követhető mintatárral szolgálhassunk a társasági és a cégjogi területen működő jogalkalmazói kör számára.

a szerzők előszavairatmintáktársasági jogcégjog
  • Teljes ár: 16 000 Ft
  • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
  • Diákkedvezmény: 15%

Nem webshopunkon keresztül szeretné megrendelni?

Megrendelőlap letöltése


Szerzők: Gál JuditKoday ZsuzsannaMondok Edit

Szerkesztő: Gál Judit


A társasági és cégjogi iratmintatár utolsó frissítése óta számos jelentős változás állt be e jogterületen. 

A társasági jog normáit 2014. március 15-e óta a Ptk. tartalmazza, és e változások bonyolult áttérési és átmeneti szabályokat vontak maguk után. A cégjogi előírások 2009 óta ettől függetlenül is többször és koncepcionálisan is módosultak. Megszűnt például az egyszerűsített változásbejegyzési eljárás, változtak a cégjegyzéki adatok, bővült az elektronikus eljárások köre, kényszer-végelszámolás helyett kényszertörlési eljárást vezettek be, hogy csak a legfontosabbakat említsük.

Az eltelt évek alatt a társasági jog és a cégjog területén az eljárás szereplőinek jogi kultúrája egyre átfogóbb lett, nincs már szükség a bejegyzési, változásbejegyzési ügyekben alkalmazandó nyomtatványkérelmek útmutatóira, különös tekintettel a központilag bevezetett nyomtatványkitöltő programok által nyújtott segítségre is.

Minderre figyelemmel időszerűvé vált az iratmintatár átdolgozása, a megváltozott anyagi és eljárási szabályokhoz igazítása. Ennek során – noha szerkezetileg keveset változtattunk az iratmintatáron – elhagytuk azonban a bejegyzési és változásbejegyzési nyomtatványkérelmeket, az egyes lényegesebb ügyköröknél viszont a bejegyzési/változásbejegyzési kérelmekhez véleményünk szerint csatolandó mellékletek felsorolását szerepeltettük. Ugyancsak elhagytuk a Ptk-ra áttérés megkönnyítését szolgáló iratmintákat, mivel olyan ügyek, amelyekhez ezek az iratminták voltak szükségesek, már nincsenek.

Készítettünk viszont számos olyan iratmintát, amelyek e könyv utolsó frissítése óta bevezetett új jogintézmények alkalmazását segítik.

Az iratmintatárban külön fejezetekben foglalkozunk az egyes társasági formákhoz köthető, általunk jellegzetesnek vagy fontosabbnak ítélt témakörök okirataival, és az egyes bejegyzési/változásbejegyzési kérelmekhez kapcsolódó lényegesebb okirati mellékletekre is adunk példát – természetesen (terjedelmi okokból) csak eseti jelleggel.

A könnyebb érthetőség kedvéért az egyes fejezetekhez némi bevezető magyarázatot fűztünk, továbbá minden egyes iratminta címében utalunk az adott esetkör lényegesebb jogi jellegzetességeire. Ez segíti a konkrét témakörben kutató olvasót is a megfelelő iratminta kiválasztásában, különös tekintettel arra, hogy a tartalomjegyzékben mindezen címeket felsoroltuk, így a téma szerinti keresést célszerű a tartalomjegyzék áttekintésével kezdeni.

Egy iratmintában olykor több variációs lehetőséget is megjelenítettünk (ez különösen a kft.-iratmintákra áll), és ezekben az esetekben olykor a kapcsolódó okirati mellékletek variációit is bemutattuk példálózó jelleggel.

A társasági formákhoz kapcsolódó iratminták mellett készítettünk iratmintákat bizonyos lényegesebb anyagi és eljárásjogi jogintézmények témakörében is (lásd az V–IX. fejezetet), például a végelszámolás, az átalakulás, egyesülés, szétválás, a törvényességi felügyelet, vagy néhány fontosabb társasági jogi/cégjogi pertípus tekintetében.

Minden igyekezetünk arra irányult, hogy érthető és jól követhető mintatárral szolgálhassunk a társasági és a cégjogi területen működő jogalkalmazói kör számára.

a szerzők előszavairatmintáktársasági jogcégjog