Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Az új anyagi jogi kommentár a Büntető Törvénykönyv Általános és Különös Részének teljes körű tudományos és a jogalkalmazói gyakorlatot is megjelenítő feldolgozását tartalmazza. Minden részletre kiterjedő áttekintést ad a Btk. normarendszerének dogmatikai összefüggéseiről, elméleti és gyakorlati problémáiról. 

A szerzők valamennyien a Legfőbb Ügyészség vezetői, ezért az olvasó valójában az ügyészség jogalkalmazói szerepvállalásának sajátosságaival ismerkedhet meg. A kommentár tartalmazza a Kúria jogegységteremtésére hivatott döntésein kívül a Legfőbb Ügyészség állásfoglalásait, iránymutatásait is. Minderre tekintettel elsősorban a gyakorlati szakemberek figyelmébe ajánljuk e művet, már csak azért is, mert az online elérhetőség az eljárási cselekményeken történő használatot is lehetővé teszi. Természetesen a Büntető Törvénykönyv módosítása esetén a kommentár hatályosítására is rövid időn belül minden esetben sor kerül.  

Kiadvány
ISBN 978 963 258 539 0
Megjelenés éve 2021
Formátum Online, Jogkódex segítségével

Címkék: új Btk.


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.