ORAC Kiadó

A Magyar Tudományos Akadémia és a HVG-ORAC Kiadó ma írták alá a kiadói szerződést. A patinás folyóirat már előfizethető oldalunkon.

A Magyar Tudományos Akadémia által alapított Jogtudományi Közlöny az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirataként akadémiai szintű tudományossági követelményeknek megfelelően kíván az állam- és jogtudományok fóruma lenni. A folyóirat funkciójának tekinti az akadémiai értékrendnek és az ettől elválaszthatatlan társadalmi hasznosságnak a közvetítését, az egyetemi karokra tagolt kutatások mellett átfogó fórumot teremt a magyar jogtudomány egészének, beleértve a PhD-képzés során született kiemelkedő tanulmányok, kutatási eredmények közlésének egyengetését, a tudományos utánpótlás nevelését is.

A HVG-ORAC Kiadó a 72. évfolyamától, azaz 2017-től veszi át a Jogtudományi Közlöny kiadását. Honlapunkon már elő is fizethet a folyóiratra!