Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Az új Ptk. hatálybalépését követően némiképp meglepetésként hatott, hogy újra „fellángoltak” a munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő jogállásával kapcsolatos viták. E tekintetben a „casus belli”-t a Ptk. 3:24. § (1) bekezdésének értelmezése jelentette. A vita lényege, hogy a kártérítési felelősség tekintetében miként kell értelmeznünk az általános és különös szabály viszonyát, azaz a vezető tisztségviselő kártérítési felelősségére a Ptk. vagy az Mt. szabályait kell-e irányadónak tekinteni.

Jóllehet, az eltérő értelmezések jellemzően az adott jogág művelőihez való tartozás alapján különböznek, de érdekes módon a „frontvonalak” nem kizárólag a polgári jogászok és a munkajogászok között húzódnak, hiszen mindkét táborban vannak „renegátok”, akik másképp gondolják.

Ám ahogyan ez lenni szokott, a vita nem állt meg a kártérítési felelősség szabályainak értelmezésénél, az új polgári jogi szabályozás apropóján ugyanis mind többen vetettek fel olyan kérdéseket, amelyeket a kilencvenes évek végén már lezártnak hittünk. Így például újra vitatjuk, hogy a vezető tisztségviselő egységes vagy kettős jogviszonyban áll-e. Annak érdekében, hogy legyen lehetőség az eltérő nézetek kifejtésére, egymás álláspontjának megismerésére, a Magyar Munkajogi Társaság 2017. február 2-án vitaülést szervezett, ahol átfogó, vitaindító előadást követően a különböző felfogásokat képviselők, polgári jogászok és munkajogászok egyaránt kifejthették véleményüket.

Ennek a vitaülésnek a – rendkívül színes – eredményét tarthatja kezében az Olvasó. A kötetben az előadók és hozzászólók írásban, szerkesztett formában teszik közzé álláspontjaikat, bizonyítva, hogy az eltérő nézetek színvonalas kifejtése segíthet egymás álláspontjának megismerésében és elfogadásában.


Szerkesztő


Tartalom

 • Lőrincz György: Újabb kérdések és viták a vezető tisztségviselő jogállásáról
 • Cséffán József: A jogi személy ügyvezetését munkajogviszonyban ellátóvezető tisztségviselő kártérítési felelősségének egyes kérdései
 • Csöndes Mónika: A Ptk. vagy az Mt. alapján kell megítélni a vezető tisztségviselő kártérítési felelősségét, ha a tisztségét munkaviszonyban látja el?
 • Keserű Barna Arnold: Gondolatok egy lezáratlan vitához – a vezető tisztségviselők jogállása és felelőssége
 • Nádas György: A vezető jogviszony tartalmi kérdései
 • Tercsák Tamás: Vezető tisztségviselő jogállása, felelőssége
 • Ferencz Jácint – Trenyisán Máté: Jogértelmezései kérdések a vezető tisztségviselő társasággal szembeni kártérítési felelősségének köréből
 • Göndör Éva: A vezető tisztségviselői jogviszony a munkajog és a polgári jog metszéspontjában
 • Horváth István: Bíznak és megbízzák!
 • Jójárt Eszter: Gondolatok a vezető tisztségviselő belső felelősségéről
 • Kenderes György – Rácz Zoltán – Hornyák Zsófia – Rácz Orsolya: A vezető állású munkavállaló jogviszonyai felelősségük aspektusaiból
 • Prugberger Tamás: A vezető alkalmazottak jogállása a fejlett tőkés államokban és Magyarországon a jog-összehasonlítás tükrében
Kiadvány
ISBN 978 963 258 343 3
Megjelenés éve 2017
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 216

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Címkék: munkajog, új Ptk., Magyar Munkajogi Társaság


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.