Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!


A hazai munkajogász társadalom és a munkajoggal foglalkozó szakemberek számára indítottuk el új folyóiratunkat. Az írások fókuszában a versenyszféra munkajoga mellett a közszféra munkajoga, a munkaügyi kapcsolatok, a nemzetközi munkajogi trendek, valamint a HR-es szakemberek érdeklődésére számot tartó kérdések állnak. Az olvasó a lapban talál tudományos (az „Értekezések” rovatban), az ítélkezési gyakorlatot elemző („Ítélkezési gyakorlat”), a tág értelemben vett munka világának kérdéseit feldolgozó („A munka világa”), jogértelmezési kérdéseket kifejtő („Jogmagyarázat”), valamint munkajogi híreket tartalmazó („Jogélet”) cikkeket.

A rangos szerkesztőbizottság úgy kívánja összeállítani az egyes lapszámokat, hogy az ügyvédek, a munkaügyi bírák, a HR-es szakemberek, az akadémiai szféra, a munkáltatói érdekképviseleti szervezetek, a szakszervezetek, a gazdasági és a költségvetési szféra emberi erőforrás-menedzsmenttel foglalkozó szakemberei, valamint a munkajogi jogalkotással, munkaügyi ellenőrzéssel, az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos hatósági eljárásokkal foglalkozó szakemberek egyaránt megtalálják az érdeklődésüknek megfelelő kérdések színvonalas ismertetését.

Online előfizetéssel 1 évig hozzáférhet a munkajogilap.hu teljes tartalmához. Elérheti az aktuális évfolyam lapszámainak teljes tartalmán kívül a korábbi lapszámokban publikált írásokat is.


Szerkesztőbizottság: Berke Gyula, Dudás Katalin, Fodor T. Gábor, Gellérné Lukács Éva, Gyulavári Tamás, Horváth István, Kun Attila, Lőrincz György, Pál Lajos

Főszerkesztő: Petrovics Zoltán

A folyóirat tanácsadó testületének tagjai: Berey Edit, Cséffán József, Dávid Ferenc, Doszpolyné Mészáros Melinda, Ferencz Jácint, Hajdú József, Jakab Nóra, Kardkovács Kolos, Kiss György, Knab Erzsébet, Kordás László, Lehoczkyné Kollonay Csilla, Nádas György, Palkovics Imre, Prugberger Tamás, Rolek Ferenc, Tálné Molnár Erika

ISSN 2560-1687 (Nyomtatott)
ISSN 2560-1725 (Online)

Megjelenés: negyedévente


Online előfizetéssel 1 évig hozzáfér a folyóirathoz a munkajogilap.hu oldalon. Az aktuális évfolyamon kívül a korábbi lapszámokat is eléri.

Amennyiben csoportos online hozzáférést szeretne rendelni, kérjük, írjon a kozpont@orac.hu címre!Kapcsolódó bejegyzések

 • Új folyóiratunk: Munkajog
 • Pál Lajos: A szabadság elszámolásának egyes kérdései
  Munkajog, 2018/3., 28-32. o.
 • Munkajog folyóiratunk bemutatkozott a Zukunft Personal Hungary kiállításon
 • A Munkajog folyóirat szemináriumával indul a 29. Országos HR Konferencia és Kiállítás
 • Rátkai Ildikó: Új adatvédelmi szabályok a munkaviszonnyal összefüggésben
  Munkajog, 2019/2., 69-75. o.
 • Lőrincz György: Kúriai döntés a műszakpótlékra való jogosultság feltételeinek értelmezéséről, avagy a jogalkotói cél feltárásának nehézségei
  Munkajog, 2019/3., 54-57. o.
 • Petrovics Zoltán: A polgári jog egyes rendelkezéseinek alkalmazása a munkaviszonyban, különös tekintettel a kötbérre
  Munkajog, 2019/4., 15-22. o.
 • Lőrincz György: Az „ellenőrzési kör” értelmezése a munkaügyi ítélkezés tükrében
  Munkajog, 2020/1. , 1-11. o.
 • Lőrincz György: In memoriam munkaügyi bíróság (szubjektív emlékezés)
  Munkajog, 2020/2., 1-4. o.
 • Arató Balázs: Az Mt. 66. § (8) bekezdésének c) pontja a koronavírus tükrében
  Munkajog, 2020/3., 19-23. o.
 • Dr. Ferencz Jácint, Dr. Wellmann Barna Bence: Adalékok az Mt. 66. § (8) bekezdésének c) pontja szerinti munkaviszony-megszüntetéshez, a koronavírus-járvánnyal összefüggésben
  Munkajog, 2020/4., 14-19. o.
 • Dr. Horváth István – Dr. Kártyás Gábor: Látlelet: Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról és a szabályozás kérdőjeleiről
  Munkajog, 2021/1. , 1-17. o.
 • Egy online konferencia képei
 • Vereb Anita: Ne szólj szám…? – A közösségi médiában közölt vélemények a munkajogi bírói gyakorlatban
  Munkajog, 2021/2., 30-37. o
 • Egy (újabb) online konferencia képei
 • Dr. Sipka Péter – Dr. Zaccaria Márton Leó: A munkaidő uniós jogi fogalma: a készenlét teljes tartama munkaidőkénti minősítésének dilemmája
  Munkajog, 2021/3., 51-56. o.
 • Dr. Kozma Anna – Dr. Pál Lajos: A védőoltásra kötelezés feltételei a munkajogviszonyban
  Munkajog, 2021/4. lapszám, 17-25. o.
 • A Magyar Jogász Egylet Munkajogi és Szociális Jogi Szakosztálya tavasszal öt képzést szervez
  Előzetes a Munkajog 2022/1. lapszámból
 • Dr. Trenyisán Máté: A kármegosztás esetei a munkáltatói kárfelelősség körében
  Munkajog, 2022/1., 27-33. o.

Címkék: Munkajog

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.