ORAC Kiadó

Fejlemény a hír kapcsán: A hatkötetes kommentár megjelenési időpontja: 2018. október 31.

Az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése, illetve az általunk kiadott Kommentár második kiadásának lezárása óta a magánjog anyajogának tekintett kódexet több jogszabály is módosította. Ezek közül a Kommentár kapcsos formában kiadott változatához készült pótlap-csomag a 2015. évi II. törvény, a 2015. évi CI. törvény, a 2016. évi IX. törvény és a 2016. évi LXXVII. törvény által beiktatott módosításokat már tartalmazza (és ezt az aktualizálást a Jogkódexen található online változat is tartalmazza), a hatkötetes, kézikönyv formában kiadott változaton azonban ezek a magyarázatok, illetve a Ptké. módosításai nem kerültek átvezetésre.

A jogszabály-változások mellett kialakulóban van az új Ptk. és a Ptké. bírósági gyakorlata is. Bár Kúria által közzétett határozatot (értve ez alatt például az EBH vagy BH döntéseket) a legtöbb jogterületen még kevésbé találunk, meglehetősen nagy számban érhetők el viszont ítélőtáblai, illetve törvényszéki ítéletek, amelyekben már az új kódex szabályait alkalmazta (értelmezte) az eljáró bírói fórum. Fontos forrásai az új Ptk. magyarázatának a Kúria elnöke által létrehozott Új Ptk. Tanácsadó Testület is, amely a kódex hatálybalépése óta számos, a mindennapi jogalkalmazást is orientáló állásfoglalást fogadott el.

A fentebb felsorolt módosító jogszabályokra és a közzétett eseti határozatokra tekintettel kiadónk az általunk megjelentetett Kommentár átfogó frissítésébe kezdett: a Ptk.-val összefüggésben felmerült változásokat szerzőink átvezetik a Kommentár teljes szövegén, így a lehető legaktuálisabb, a változó jogszabályokat, bírói gyakorlatot, illetve a felmerült gyakorlati problémákat is a jogkereső közönség szeme elé táró magyarázattal szolgálhatunk megrendelőinknek.

A kézikönyv formátumú Kommentár harmadik kiadása várhatóan 2018. szeptember elején jelenik meg, illetve válik elérhetővé online a Jogkódexen. A kapcsos könyv előfizetői szintén ugyanekkor kapják majd kézhez az aktualizálást tartalmazó pótlap-csomagot.