ORAC Kiadó
Polgári jog I-IV.

Formátum: A/5

kapcsos kommentár

Polgári jog I-IV.

Kommentár a gyakorlat számára (a 2013. évi V. törvény, a Ptk. kommentárja) - Hatodik kiadás (2021)


Szerzők: Bartal GézaBíró GyörgyBoóc ÁdámBoros ZsuzsaBöszörményiné Kovács KatalinCseh AttilaDarázs LénárdFarkas Attila LászlóFuglinszky ÁdámGadó GáborGál JuditGáspár MónikaGelencsér DánielHarmathy AttilaHavasi PéterKatonáné Pehr ErikaKecskés LászlóKisfaludi AndrásKiss GáborKiss MáriaKocsis OttíliaKovács LászlóKőrös AndrásMakai KatalinMiczán PéterMolnár AmbrusMurányi KatalinNyírőné Kiss IldikóOrosz ÁrpádOsztovits AndrásPázmándi KingaPetrik BélaPetrik FerencPomeisl AndrásPozsonyi NorbertRéti MáriaSalamonné Piltz JuditSándor PéterSándor TamásSárközy TamásSimonné Gombos KatalinSzeibert OrsolyaSzentiványi IvánTakáts PéterTörök GáborVékás LajosVerebics JánosWellmann György

Szerkesztő: Wellmann György


A Ptk. Első, Második, Ötödik, Hatodik, Hetedik, Nyolcadik Könyvei kommentárjának szerkesztője: Wellmann György, a Kúria Polgári Kollégiumának ny. vezetője

A Ptk. Harmadik Könyve kommentárjának szerkesztője: Gadó Gábor ügyvéd

A Ptk. Negyedik Könyve kommentárjának szerkesztője: Kőrös András, a Kúria családjogi tanácsának ny. elnöke

A Ptk. kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti tájékozódást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A Kúria bírái, kodifikátorok, jogtudósok mutatják be a változásokat és azok következményeit. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti a kódex mindennapi alkalmazását.

A kommentár hatodik kiadásának a kéziratát a szerzők 2021. január 1-jén zárták. Tartalmazza az eddig az időpontig bekövetkezett jogszabályváltozásokat, a kódexhez kapcsolódó bírói gyakorlatot, illetve a Ptk. alkalmazásával összefüggésben felmerült jogalkalmazói problémák kifejtését. A kommentár kitér az új Ptk. Tanácsadó Testületének, illetve a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Értekezletének állásfoglalásaira, illetve ismerteti a problémásabb rendelkezésekkel kapcsolatosan fellelhető jogirodalmi álláspontokat.

A kapcsos kommentár hatodik kiadása tartalmában megegyezik a hat kézikönyv negyedik, átdolgozott, bővített kiadásaival (Polgári jog I/VI., II/VI., III/VI., IV/VI., V/VI. és VI/VI. címek). A kapcsos kommentár viszont a jövőben pótlapokkal frissül.

A kommentár 6. kiadásának 2. pótlapcsomagja 2023. augusztus 15-én jelent meg. Az előző (2022. évi) pótlapcsomag megjelenése óta a Ptk. és a hozzá kapcsolódó jogszabályok normaszövege kisebb módosításokon esett át, így változtak például a családjog körében a szülői felügyelet szabályai, emellett a jogalkotó több jogharmonizációs kötelezettségének is eleget tett. A Kiadó a Ptk.-kommentár naprakészen tartása érdekében, egyfelől az említett jogszabályi változások átvezetése, másfelől a Ptk.-val összefüggő – egyre inkább felélénkülő – bírói gyakorlat megjelenítése érdekében elérkezettnek látta az időt a magyarázatok aktualizálására.

Ez a pótlapcsomag tartalmazza és értelmezi a módosult szabályokat, egyszersmind jelentősen bővíti a kommentárban szereplő, a szerzők által hivatkozott jogesetek számát. Több helyen beépítésre került a magyarázott normaszöveggel összefüggő legújabb jogirodalom is.

A kézirat lezárásának dátuma 2023. június 1. napja. A Kiadó az ezt követően, 2023 júniusában és júliusában hatályba lépő módosításokhoz fűzött magyarázatokat a későbbiekben, várhatóan ez év őszén készíti el és küldi meg az Előfizetők részére.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a kapcsos szerkezetű kiadványunk megrendelésével egyidejűleg, Ön jogosulttá és részesévé válik a hatályosító szolgáltatásunknak is. A kötet folyamatos hatályosságának fenntartását a Kiadó – a gyakorlati tapasztalatokra és jogszabályi változásokra tekintettel – a változásokat feldolgozó pótlapok kiadásával kívánja biztosítani, amelyek mindaddig megküldésre kerülnek az Ön részére, amíg írásban, kifejezetten ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozat nem érkezik a Kiadóhoz. A pótlapok ára: 38 Ft / oldal.

Amennyiben ezen szolgáltatásunkra nem tart igényt, kérjük ezt, akár a megrendelésével egyidejűleg, akár a későbbiek folyamán bármikor írásban email, fax vagy postai levél útján szíveskedjen Kiadónk - honlapon közvetlenül elérhető ügyfélszolgálat elérhetőségein - felé jelezni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jogszabályváltozás oly mértékű, hogy a hatályosítás a pótlapok kiküldésével nem biztosítható, a Kiadó nem köteles további pótlapok küldésére. Ebben az esetben a Kiadó a pótlapok küldését megszünteti.

Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy olyan esetben, amikor a Megrendelői érdeklődés megszűnik vagy jelentős mértékben lecsökken a kiadvánnyal és a pótlapokkal kapcsolatban, a Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.

A Kiadó tájékoztatást ad a honlapján azokról a kapcsos kiadványokról, amelyek esetében a pótlapok küldését beszüntette.

I. kötet tartalomjegyzék
II. kötet tartalomjegyzék
III-IV. kötet tartalomjegyzék
Kérjük, kattintson ide, ha nem működne az olvasó!

új Ptk.
  • Teljes ár: 32 000 Ft
  • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
  • Diákkedvezmény: 15%

Szerzők: Bartal GézaBíró GyörgyBoóc ÁdámBoros ZsuzsaBöszörményiné Kovács KatalinCseh AttilaDarázs LénárdFarkas Attila LászlóFuglinszky ÁdámGadó GáborGál JuditGáspár MónikaGelencsér DánielHarmathy AttilaHavasi PéterKatonáné Pehr ErikaKecskés LászlóKisfaludi AndrásKiss GáborKiss MáriaKocsis OttíliaKovács LászlóKőrös AndrásMakai KatalinMiczán PéterMolnár AmbrusMurányi KatalinNyírőné Kiss IldikóOrosz ÁrpádOsztovits AndrásPázmándi KingaPetrik BélaPetrik FerencPomeisl AndrásPozsonyi NorbertRéti MáriaSalamonné Piltz JuditSándor PéterSándor TamásSárközy TamásSimonné Gombos KatalinSzeibert OrsolyaSzentiványi IvánTakáts PéterTörök GáborVékás LajosVerebics JánosWellmann György

Szerkesztő: Wellmann György


A Ptk. Első, Második, Ötödik, Hatodik, Hetedik, Nyolcadik Könyvei kommentárjának szerkesztője: Wellmann György, a Kúria Polgári Kollégiumának ny. vezetője

A Ptk. Harmadik Könyve kommentárjának szerkesztője: Gadó Gábor ügyvéd

A Ptk. Negyedik Könyve kommentárjának szerkesztője: Kőrös András, a Kúria családjogi tanácsának ny. elnöke

A Ptk. kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti tájékozódást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A Kúria bírái, kodifikátorok, jogtudósok mutatják be a változásokat és azok következményeit. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti a kódex mindennapi alkalmazását.

A kommentár hatodik kiadásának a kéziratát a szerzők 2021. január 1-jén zárták. Tartalmazza az eddig az időpontig bekövetkezett jogszabályváltozásokat, a kódexhez kapcsolódó bírói gyakorlatot, illetve a Ptk. alkalmazásával összefüggésben felmerült jogalkalmazói problémák kifejtését. A kommentár kitér az új Ptk. Tanácsadó Testületének, illetve a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Értekezletének állásfoglalásaira, illetve ismerteti a problémásabb rendelkezésekkel kapcsolatosan fellelhető jogirodalmi álláspontokat.

A kapcsos kommentár hatodik kiadása tartalmában megegyezik a hat kézikönyv negyedik, átdolgozott, bővített kiadásaival (Polgári jog I/VI., II/VI., III/VI., IV/VI., V/VI. és VI/VI. címek). A kapcsos kommentár viszont a jövőben pótlapokkal frissül.

A kommentár 6. kiadásának 2. pótlapcsomagja 2023. augusztus 15-én jelent meg. Az előző (2022. évi) pótlapcsomag megjelenése óta a Ptk. és a hozzá kapcsolódó jogszabályok normaszövege kisebb módosításokon esett át, így változtak például a családjog körében a szülői felügyelet szabályai, emellett a jogalkotó több jogharmonizációs kötelezettségének is eleget tett. A Kiadó a Ptk.-kommentár naprakészen tartása érdekében, egyfelől az említett jogszabályi változások átvezetése, másfelől a Ptk.-val összefüggő – egyre inkább felélénkülő – bírói gyakorlat megjelenítése érdekében elérkezettnek látta az időt a magyarázatok aktualizálására.

Ez a pótlapcsomag tartalmazza és értelmezi a módosult szabályokat, egyszersmind jelentősen bővíti a kommentárban szereplő, a szerzők által hivatkozott jogesetek számát. Több helyen beépítésre került a magyarázott normaszöveggel összefüggő legújabb jogirodalom is.

A kézirat lezárásának dátuma 2023. június 1. napja. A Kiadó az ezt követően, 2023 júniusában és júliusában hatályba lépő módosításokhoz fűzött magyarázatokat a későbbiekben, várhatóan ez év őszén készíti el és küldi meg az Előfizetők részére.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a kapcsos szerkezetű kiadványunk megrendelésével egyidejűleg, Ön jogosulttá és részesévé válik a hatályosító szolgáltatásunknak is. A kötet folyamatos hatályosságának fenntartását a Kiadó – a gyakorlati tapasztalatokra és jogszabályi változásokra tekintettel – a változásokat feldolgozó pótlapok kiadásával kívánja biztosítani, amelyek mindaddig megküldésre kerülnek az Ön részére, amíg írásban, kifejezetten ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozat nem érkezik a Kiadóhoz. A pótlapok ára: 38 Ft / oldal.

Amennyiben ezen szolgáltatásunkra nem tart igényt, kérjük ezt, akár a megrendelésével egyidejűleg, akár a későbbiek folyamán bármikor írásban email, fax vagy postai levél útján szíveskedjen Kiadónk - honlapon közvetlenül elérhető ügyfélszolgálat elérhetőségein - felé jelezni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jogszabályváltozás oly mértékű, hogy a hatályosítás a pótlapok kiküldésével nem biztosítható, a Kiadó nem köteles további pótlapok küldésére. Ebben az esetben a Kiadó a pótlapok küldését megszünteti.

Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy olyan esetben, amikor a Megrendelői érdeklődés megszűnik vagy jelentős mértékben lecsökken a kiadvánnyal és a pótlapokkal kapcsolatban, a Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.

A Kiadó tájékoztatást ad a honlapján azokról a kapcsos kiadványokról, amelyek esetében a pótlapok küldését beszüntette.

I. kötet tartalomjegyzék
II. kötet tartalomjegyzék
III-IV. kötet tartalomjegyzék
Kérjük, kattintson ide, ha nem működne az olvasó!

új Ptk.