ORAC Kiadó

2021. április 27-én a Munkajog folyóirat szerkesztői és kiadónk szervezésében, online került megrendezésre a „HÉTKÖZNAPI MUNKAJOG – Aktuális munkajogi kérdések és megoldások” című konferencia, melynek házigazdája és moderátora Kun Attila professzor volt. A megnyitót követően elsőként Rátka Ildikó adott elő „A munkahelyi e-mail-használat adatvédelmi vonatkozásai” címmel. Előadásában ismertette az e-mailek munkáltató általi ellenőrzésének témakörét, valamint az adatkezelés főbb szempontjait, bemutatva a NAIH gyakorlatát. Másodikként Rácz Ildikó tartott előadást „Right to disconnect: munkaidőn kívüli munkavégzés a technológiai változások tükrében, avagy a munkavállaló kikapcsol(ód)áshoz való joga” címmel.  Az előadó elemezte a témát érintő jogi szabályozás problematikáját (munkaidő-pihenőidő, készenlét), figyelembe véve a hazai és EU-s ítélkezési gyakorlatot is. Előadása végén kitért az Európai Parlament és a Tanács kijelentkezés jogáról szóló irányelv-tervezet főbb céljaira is. Harmadikként Dudás Katalin következett, előadásának címe „Egy elfeledett munkavédelmi fogalom. A foglalkozási megbetegedés a koronavírus árnyékában” volt. Az ügyvédnő ismertette a foglalkozási megbetegedés fogalmát, szabályozását, leggyakoribb megjelenési formáit, valamint a koronavírus mint foglalkozási megbetegedés esetét.  

Délután a pécsi munkajogi tanszék vezetője, Berke Gyula ült a kamera elé, előadásának címe „A foglalkoztatási és rendelkezésre állási kötelesség teljesítése a járvány idején. Kötelezhető-e a munkavállaló testhőmérséklet-mérésre, tesztelésre, védőoltásra?” volt. A konferenciát végül Horváth István és Kártyás Gábor „Látlelet – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról és a szabályozás kérdőjeleiről” című közös előadása zárta.  Horváth István bemutatta a témához kapcsolódó jogszabályokat, az egészségügyi szolgálati jogviszony létrehozását eredményező jogalkotási tendenciát, az új jogviszonnyal kapcsolatos kivitelezési aggályokat, az Eszjtv. hatályát, az Mt. szabályozási szerepét, valamint a nemzetközi normákat. Kártyás Gábor az összeférhetetlenség szabályaival, a munkaidő és pihenőidő kérdésével, valamint az illetmény és a díjazás témakörével foglalkozott. 

Összességében elmondható, hogy az előadók mind a magánszféra, mind a közszféra munkajogának legaktuálisabb kérdéseit vették górcső alá, helyenként szociális jogi, társadalombiztosítási jogi, valamint egyéb jogterületekhez kapcsolódó kérdéseket is tárgyalva. A Munkajog folyóirat következő, 2021/2. számában részletes beszámolót olvashatnak majd a konferenciáról Tóth Kristóftól.