ORAC Kiadó

A HVG-ORAC Kiadó és a Családi Jog folyóirat szerkesztőbizottsága az Alapítvány az új Polgári Törvénykönyvért támogatása mellett – Szeibert Orsolya egyetemi docens kezdeményezésére – 2016 májusában írta ki a családjogi tanulmányírói pályázatot Weiss Emilia professzor emeritus emlékére. A 2016. november 30-ig beérkezett pályázatokat négytagú zsűri bírálta el. A zsűri elnöke Dr. Bencze Lászlóné, a Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott tanácselnöke volt, tagjai pedig Sáriné Dr. Simkó Ágnes, az új Polgári Törvénykönyv előkészítésének korábbi miniszteri biztosa, Dr. Kőrös András nyugalmazott kúriai tanácselnök, a Családi Jog folyóirat főszerkesztője és Dr. Szepesházi Péter, a BKKB bírája – egyetemistaként valamennyien Weiss Emilia tanítványai, később akár doktoranduszként, akár a Polgári Törvénykönyv előkészítése során közvetlen kollégaként vele kapcsolatban álló, a családjog iránt elkötelezett szakemberek.

A pályázaton a következő szerzők értek el pályaműveikkel helyezést (megjegyezve azt, hogy a zsűri további pályaműveket értesítésében dicséretben részesített):

A jogi abszolutóriummal még nem rendelkező egyetemi hallgatók körében:

I. helyezett
Bata Dorottya, az ELTE joghallgatója
Az alternatív vagyonjogi rendszerek megjelenése a Ptk.-ban c. pályaművével;
II. helyezett
Kopasz Péter, a SZTE joghallgatója
Házassági vagyonjogi rendszereket érintő szabályozás Magyarországon az Európai Családjogi Bizottság Alapelvei fényében c. munkájával;
III. helyezett
Darnót Sára Edina, az ELTE joghallgatója
A gyermek meghallgatásának módja és elvei a családjogi perekben c. pályamunkájával.


A jogász végzettségű, 2016-ban 35. évüket még be nem töltött fiatal jogászok körében:

I. helyezett
Pál Szilvia bírósági titkár (Debreceni Ítélőtábla), az ELTE ÁJDI abszolvált doktorandusza
Homokképvariációk egy családjogi peregyezség utólagos korrekciójára: [jogalap nélküli gazdagodás] vagy [érvénytelenség] vagy [szerződésszegés] vagy [szerződésmódosítás] vagy [ ] c. munkájával;
II. helyezett
Schultz Márton, a SZTE ÁJDI doktorandusza
A férj joga felesége nevén c. pályaművével;
III. helyezett
Hideg Milán István bírósági fogalmazó (Szekszárdi Törvényszék), a KGRE ÁJDI doktorandusza
A továbbtanuló nagykorú gyermek tartása – A jelen és a jövő kérdései c. pályamunkájával.


A pályázat beváltotta a hozzáfűzött reményeket: 2016-ban többen foglalkoztak tudományos igénnyel aktuális családjogi kérdésekkel, Weiss Emilia családjogi tárgyú írásaival, s ez hozzájárul emlékének méltó megőrzéséhez. A díjak átadása ünnepélyes keretek között történik; a pályamunkák és a pályázat dokumentumai az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékének könyvtárában kerülnek elhelyezésre.