ORAC Kiadó

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény tavaly novemberi elfogadását követően az Országgyűlés 2017 októberére elfogadta az új Pp. hatálybalépésével szükségszerűvé vált valamennyi kapcsolódó, egyéb törvényt is. A sort a közelmúltban a bírósági polgári nemperes eljárásokkal, a költségkedvezményekkel kapcsolatos törvények és az ún. Pp.-saláta zárták. Ezzel párhuzamosan a Kúria novemberre tervezi elfogadni az új Pp.-vel kapcsolatos iránymutatásait, és ekképpen véglegesedik majd az a szabályrendszer, amelyet kiadványaink ismertetni fognak.

Az említett jogalkotási fejleményeket követően kiadónk elsőként az új Pp. iratmintatárát – benne 388 új Pp.-s iratmintával – jelenteti meg 2017. december 6-án. Ezt követően remélhetőleg röviddel adjuk ki a kodifikációs téma- és munkabizottsági elnökök és tagok tollából A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárjának első kötetét. Ez a kötet ismerteti szakaszonként haladva az új Pp. szabályait. Megjelenésének pontos időpontját kiadónk hamarosan bejelenti. A kommentár második kötete a Pp.-n kívüli magyar jogszabályokat (választottbírósági, cégtörvénybeli perek stb.), valamint a nemzetközi és uniós normákat dolgozza majd fel. Ez utóbbi, második kötetnek a várható megjelenése: 2018 első negyedéve.

A kiadványokat megjelenésükkel egyidejűleg postázzuk megrendelőinknek. Tájékoztatjuk azokat az ügyfeleinket, akik a kétkötetes kommentárt vagy pedig csomagban a kommentárt és az iratmintatárat már megrendelték, hogy többlet szállítási költséget ügyfeleinkre nem terhelünk, tehát csak egyszeri szállítási költséget érvényesítünk.

A Polgári eljárásjog I-II. (Kommentár a gyakorlat számára) szerzői a Kúria munkatársai: kúriai tanácselnökök, bírák és főtanácsadók. Ennek a kapcsos szerkezetű kommentárnak az elektronikus változatát fogjuk szolgáltatni Jogkódex előfizetőinknek, így a JogTudor program keretében a fővárosi ügyvédeknek, valamint a Justícia program keretében a bíróságoknak is. A bírói kommentár nyomtatott és elektronikus változatainak megjelenési időpontja: 2017. december 18.