ORAC Kiadó
A bizalmi vagyonkezelés és a trust

ISBN: 978 963 258 324 2

Megjelenés éve: 2017

Formátum: B/5

Terjedelem (oldalszám): 556

könyv

A bizalmi vagyonkezelés és a trust

Jogtörténeti és összehasonlító jogi elemzés - Második, átdolgozott kiadás


Szerző: Sándor István„Legalább annyi ok van trustot létrehozni, mint ahány ember a világon.”
(Alastair Hudson)

„A trust az angol jog legnagyobb vívmánya.”
(Sir F. W. Maitland)


Az új Ptk. hatálybalépésével bevezetésre került a bizalmi vagyonkezelési szerződés, amelynek a magyar jogban nincsenek történeti előzményei. A vagyonkezelés tételes jogi szabályozása azonban illeszkedik abba a jogalkotási nemzetközi tendenciába, amely az angolszász eredetű trust és annak szerepeit betöltő jogintézményeknek a római jogi hagyományokon nyugvó és a vegyes jogrendszerekben történő térnyerésében valósult meg a közelmúltban.

A mű kiadásának célja a trust jogi természetének bemutatása. Az elemzés részletesen tárgyalja az angol trust kialakulását, szabályait, típusait, alkalmazási területeit. A könyvben ismertetésre kerülnek a trust civiljogi és vegyes jogrendszerű országokba történő átvételének kérdései, a trust nemzetközi térnyerésével érintett országok szabályozási megoldásai, valamint a trusttal kapcsolatos nemzetközi egyezmény és modellszabályzatok. A mű kitér a bizalmi vagyonkezelési szerződés és a külföldi minták közötti hasonlóságokra és eltérésekre is. A második, átdolgozott kiadás számos olyan ország vagyonkezelésre irányuló szabályozását is tartalmazza, amelyek a mű korábbi változatában még nem kaptak helyet, valamint a magyar szabályozással kapcsolatban az elmúlt években a jogirodalomban és a gyakorlatban felmerülő problémákat is elemzi.

Sándor István habilitált egyetemi docens az ELTE ÁJK Római Jogi és Összehasonlító Jogi Tanszékén, valamint a KRE ÁJK Polgári Jogi és Római Jogi Tanszékén, továbbá gyakorló ügyvéd is. A szerző pályafutása során számos külföldi egyetemen (Bécs, Padova, Berlin, Trier, Göttingen, Groningen, Helsinki) és kutatóintézetben (a müncheni Leopold-Wenger-Institute für Rechtsgeschichte, a londoni Institute of Advanced Legal Studies, a lausanne-i Institut suisse de droit comparé) folytatott kutató tevékenységet. Az új Ptk. kodifikációjának előkészítése során 1998 és 2002 között a dologi jogi munkacsoport titkára, míg 2010 és 2012 között a jogi személyek munkacsoport tagja volt. Számos gyakorlati kézikönyv és tanulmány szerzője, valamint jelentős nemzetközi jogászi szervezet, így többek között a Selden Society, az International Bar Association, az Interlegal és a Society of Trust and Estate Practitioners tagja.

Felhívjuk a figyelmét a szerzőnek, Sándor Istvánnak egy másik könyvére is, amely a bizalmi vagyonkezelés gyakorlati alkalmazásáról szól.


bizalmi vagyonkezelés
  • Teljes ár: 6 720 Ft
  • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
  • Diákkedvezmény: 15%

Nem webshopunkon keresztül szeretné megrendelni?

Megrendelőlap letöltése


Szerző: Sándor István„Legalább annyi ok van trustot létrehozni, mint ahány ember a világon.”
(Alastair Hudson)

„A trust az angol jog legnagyobb vívmánya.”
(Sir F. W. Maitland)


Az új Ptk. hatálybalépésével bevezetésre került a bizalmi vagyonkezelési szerződés, amelynek a magyar jogban nincsenek történeti előzményei. A vagyonkezelés tételes jogi szabályozása azonban illeszkedik abba a jogalkotási nemzetközi tendenciába, amely az angolszász eredetű trust és annak szerepeit betöltő jogintézményeknek a római jogi hagyományokon nyugvó és a vegyes jogrendszerekben történő térnyerésében valósult meg a közelmúltban.

A mű kiadásának célja a trust jogi természetének bemutatása. Az elemzés részletesen tárgyalja az angol trust kialakulását, szabályait, típusait, alkalmazási területeit. A könyvben ismertetésre kerülnek a trust civiljogi és vegyes jogrendszerű országokba történő átvételének kérdései, a trust nemzetközi térnyerésével érintett országok szabályozási megoldásai, valamint a trusttal kapcsolatos nemzetközi egyezmény és modellszabályzatok. A mű kitér a bizalmi vagyonkezelési szerződés és a külföldi minták közötti hasonlóságokra és eltérésekre is. A második, átdolgozott kiadás számos olyan ország vagyonkezelésre irányuló szabályozását is tartalmazza, amelyek a mű korábbi változatában még nem kaptak helyet, valamint a magyar szabályozással kapcsolatban az elmúlt években a jogirodalomban és a gyakorlatban felmerülő problémákat is elemzi.

Sándor István habilitált egyetemi docens az ELTE ÁJK Római Jogi és Összehasonlító Jogi Tanszékén, valamint a KRE ÁJK Polgári Jogi és Római Jogi Tanszékén, továbbá gyakorló ügyvéd is. A szerző pályafutása során számos külföldi egyetemen (Bécs, Padova, Berlin, Trier, Göttingen, Groningen, Helsinki) és kutatóintézetben (a müncheni Leopold-Wenger-Institute für Rechtsgeschichte, a londoni Institute of Advanced Legal Studies, a lausanne-i Institut suisse de droit comparé) folytatott kutató tevékenységet. Az új Ptk. kodifikációjának előkészítése során 1998 és 2002 között a dologi jogi munkacsoport titkára, míg 2010 és 2012 között a jogi személyek munkacsoport tagja volt. Számos gyakorlati kézikönyv és tanulmány szerzője, valamint jelentős nemzetközi jogászi szervezet, így többek között a Selden Society, az International Bar Association, az Interlegal és a Society of Trust and Estate Practitioners tagja.

Felhívjuk a figyelmét a szerzőnek, Sándor Istvánnak egy másik könyvére is, amely a bizalmi vagyonkezelés gyakorlati alkalmazásáról szól.


bizalmi vagyonkezelés