ORAC Kiadó
A bizalmi vagyonkezelés

ISBN: 978-963-258-251-1

Megjelenés éve: 2014

Formátum: B/5

Terjedelem (oldalszám): 344

könyv

A bizalmi vagyonkezelés

Új magánjog sorozat 6. kötete


Szerzők: B. Szabó GáborIllés IstvánKolozs BorbálaMenyhei ÁkosSándor István


A harmadik, aktualizált kiadást itt vásárolhatja meg.

A Polgári Törvénykönyv a megbízási típusú szerződések között külön fejezetben rendelkezik a bizalmi vagyonkezelés eddig szabályozatlan és számos módon használható jogintézményéről. Ez a gyakorlati kézikönyv bemutatja a bizalmi vagyonkezelés alkalmazási területeit külföldi példák és a magyar jogrendszer alapján. Ehhez a kiindulópontot egyrészt a külföldi gyakorlat tapasztalatai, másrészt a hazai gazdasági környezet igényei, továbbá a magyar jogrendszer sajátosságai adják.

A kézikönyv komplex módon, A-tól Z-ig összefoglalja a jogintézmény valamennyi releváns területét a szabályozás és a gyakorlat teljes körű bemutatásával és szükség szerinti kritikájával. Így ismerteti a bizalmi vagyonkezelés sajátos vonásait, megkülönbözteti a hasonló célra alkalmas jogi eszközöktől és formáktól, ezzel is segíti az adott esetre legmegfelelőbb megoldás megtalálását. Bemutatja a vagyonrendelő helyzetét, jogait és kötelezettségeit, a vagyonrendelés szakaszait. Részletesen kitér a kötet a vagyonrendelés alaki és tartalmi kérdéseire, a megengedett szerződési kikötésekre és a jogszerűtlen módozatokra is. A bizalmi vagyonkezelés legjobb hazai elméleti és gyakorlati szakemberei ismertetéséből tudhatjuk meg többek között a bizalmi vagyonkezelés adózási, számviteli és illetékfizetési vonzatait (magyar és külföldi érintettek esetén), a lehetséges öröklési jogi következményeket, valamint a vagyonkezelőre, a kedvezményezettre és a kezelt vagyonra vonatkozó gyakorlati tudnivalókat. A kézikönyv részletesen taglalja a jogviszony legfontosabb szereplőjének, a vagyonkezelőnek a jogait, kötelezettségeit, feladatait a Ptk. és a Bvktv. alapján, iránymutatást adva a kialakuló bizalmi vagyonkezelési tevékenységnek. A szerzők emellett olyan kérdésekre is kitérnek, mint például a protektor lehetséges szerepe az új jogintézmény gyakorlatában vagy a bizalmi vagyonkezelési jogviszony megítélésére nemzetközi viszonylatban a kettős adóztatási egyezmények alapján.

A gyakorlati alkalmazás mellett a bizalmi vagyonkezelés elmélete iránt is érdeklődők figyelmét felhívjuk a kézikönyv egyik szerzőjének, Sándor Istvánnak A bizalmi vagyonkezelés és a trust című jogtörténeti és összehasonlító jogi elemzésére.Új magánjog sorozatúj Ptk.bizalmi vagyonkezelés
  • Teljes ár: 7 000 Ft
  • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
  • Diákkedvezmény: 15%
Ez a termék elfogyott. További tájékoztatásért kérjük, írjon a info@orac.hu címre!

Szerzők: B. Szabó GáborIllés IstvánKolozs BorbálaMenyhei ÁkosSándor István


A harmadik, aktualizált kiadást itt vásárolhatja meg.

A Polgári Törvénykönyv a megbízási típusú szerződések között külön fejezetben rendelkezik a bizalmi vagyonkezelés eddig szabályozatlan és számos módon használható jogintézményéről. Ez a gyakorlati kézikönyv bemutatja a bizalmi vagyonkezelés alkalmazási területeit külföldi példák és a magyar jogrendszer alapján. Ehhez a kiindulópontot egyrészt a külföldi gyakorlat tapasztalatai, másrészt a hazai gazdasági környezet igényei, továbbá a magyar jogrendszer sajátosságai adják.

A kézikönyv komplex módon, A-tól Z-ig összefoglalja a jogintézmény valamennyi releváns területét a szabályozás és a gyakorlat teljes körű bemutatásával és szükség szerinti kritikájával. Így ismerteti a bizalmi vagyonkezelés sajátos vonásait, megkülönbözteti a hasonló célra alkalmas jogi eszközöktől és formáktól, ezzel is segíti az adott esetre legmegfelelőbb megoldás megtalálását. Bemutatja a vagyonrendelő helyzetét, jogait és kötelezettségeit, a vagyonrendelés szakaszait. Részletesen kitér a kötet a vagyonrendelés alaki és tartalmi kérdéseire, a megengedett szerződési kikötésekre és a jogszerűtlen módozatokra is. A bizalmi vagyonkezelés legjobb hazai elméleti és gyakorlati szakemberei ismertetéséből tudhatjuk meg többek között a bizalmi vagyonkezelés adózási, számviteli és illetékfizetési vonzatait (magyar és külföldi érintettek esetén), a lehetséges öröklési jogi következményeket, valamint a vagyonkezelőre, a kedvezményezettre és a kezelt vagyonra vonatkozó gyakorlati tudnivalókat. A kézikönyv részletesen taglalja a jogviszony legfontosabb szereplőjének, a vagyonkezelőnek a jogait, kötelezettségeit, feladatait a Ptk. és a Bvktv. alapján, iránymutatást adva a kialakuló bizalmi vagyonkezelési tevékenységnek. A szerzők emellett olyan kérdésekre is kitérnek, mint például a protektor lehetséges szerepe az új jogintézmény gyakorlatában vagy a bizalmi vagyonkezelési jogviszony megítélésére nemzetközi viszonylatban a kettős adóztatási egyezmények alapján.

A gyakorlati alkalmazás mellett a bizalmi vagyonkezelés elmélete iránt is érdeklődők figyelmét felhívjuk a kézikönyv egyik szerzőjének, Sándor Istvánnak A bizalmi vagyonkezelés és a trust című jogtörténeti és összehasonlító jogi elemzésére.Új magánjog sorozatúj Ptk.bizalmi vagyonkezelés