Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!


Kéziratlezárás: 2020. január 1.

A Munka Törvénykönyve (Mt.) elfogadásának nyolcadik évfordulóján neves munkajogász ügyvédek (akik közül ketten a kódexet előkészítő szakmai csapatnak is tagjai voltak) arra vállalkoztak, hogy az ezen idő alatt megszerzett jogalkalmazási tapasztalataikat kézikönyvben adják közzé.

A szerzők azonos című magyarázata az Mt. elfogadását követően nem sokkal jelent meg, és sikerét jelzi, hogy három kiadást élt meg. Jelen művük azonban hangsúlyozottan új szakkönyv, mivel ezúttal azt az ambiciózus célt tűzték ki maguk elé, hogy a korábban megjelent magyarázatoknál gyakorlatorientáltabb kötetet készítsenek, amely a munkajoggal foglalkozó szakemberek számára a lehető leghasznosabb. Annak érdekében pedig, hogy a szabályozás összefüggései világosan szemléltethetőek legyenek, a szerzők a magyarázatokban nem szakaszonként haladnak, hanem a jogintézményeket – a törvényben való elhelyezésüktől függetlenül – egy helyen, egy logikai egységben tárgyalják. A kötet az Mt.-nek a 2019 decemberében elfogadott módosításaira is figyelemmel készült.   

Az Mt. hatálybalépése óta széles körű bírói gyakorlat alakult ki, elsősorban az újonnan bevezetett jogintézményeket érintően, amelyet a könyv nagy gondossággal ismertet. Az új törvény munkaidőszabályainak eddigi legátfogóbb és legrészletesebb magyarázatát veheti kézbe az olvasó. E körben a kötet nem szorítkozik az Mt. rendelkezéseire, hanem minden releváns előírásra – például a munkavédelmi és az ágazati rendelkezésekre is – kitér. Fontos részek még a GDPR alkalmazását elősegítő NAIH-állásfoglalásokat bemutató, a munkaviszony megszűnésével és megszüntetésével, továbbá a munkáltató kártérítési felelősségével (kiváltképp az ellenőrzési kör fogalmával) kapcsolatban kialakult bírói gyakorlatot ismertető fejezetek. A munkaerő-kölcsönzés kapcsán a kézikönyv a munkajogi kereteket jóval meghaladva, a kölcsönbe adó és a kölcsönvevő között létrejövő polgári (szerződési) jogi kérdéseket is részletesen elemzi. 


A CD-mellékleten nyolcvannyolc szerkeszthető munkajogi iratminta található. (Az iratmintákat készítette: a Rátkai Ügyvédi Iroda.)


Kiadvány
ISBN 978 963 258 479 9
Megjelenés éve 2020
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 860

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Címkék: munkajog, iratminták


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.