Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!


Az Európai Jogakadémia folyóirata mindeddig az első és egyetlen olyan magyar nyelvű szakmai lap, amely tematikus jelleggel dolgozza fel, illetve kíséri figyelemmel az Európai Unió jogalkotását és joggyakorlatát. A folyóirat alapító célkitűzése, hogy az uniós joggal és a magyar jogharmonizációval kapcsolatos gyakorlatorientált kérdések elméleti kidolgozását tartalmazó tanulmányokat jelentessen meg, s így kézzelfogható segítséget nyújtson a praktizáló jogászok számára. Felépítése, állandó rovatai (Európai Jogi fórum, Jogharmonizáció, Válogatás az EK Bíróság döntéseiből, Aktuális) is ezt a szempontot tükrözik.

Az Európai Jog folyóiratban bármely területen dolgozó magyar jogász megtalálhatja a munkájához szükséges uniós jogi iránymutatást, ezért meggyőződésünk, hogy nem hiányozhat egyetlen szakember íróasztaláról sem.

Az Európai Jogakadémia folyóirata

Szerkesztőbizottság elnöke: Kecskés László

Szerkesztőbizottság elnöke (2001-2021): Németh János

Szerkesztőbizottság tagjai: Bándi Gyula, Bóka János, Czúcz Ottó, Ficzere Lajos, Forgács Imre, Harmathy Attila, Horváth Jenő, Kende Tamás, Lovászy László Gábor, Németh Anita, Paczolay Péter, Polt Péter, Solt Pál, Szőcs Tibor

Főszerkesztő: Osztovits András

Szerkesztő: Lomnici Zoltán 

Megjelenik: kéthavonta

ISSN 1587-2769

Címkék: EU-jog

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.