ORAC Kiadó
folyóirat

Ítélőtáblai Határozatok


A bírósági szervezet részeként 2003. július 1-jétől a fővárosban, Szegeden és Pécsett, 2005. január 1-jétől pedig Debrecenben és Győrött megkezdték működésüket az ítélőtáblák. A négyfokú bírósági rendszerben az ügyek jelentős része az ítélőtáblákon válik jogerőssé, emiatt a joggyakorlat alakításának rendkívül fontos fórumaivá váltak e fellebbviteli bíróságok.

Az "Ítélőtáblai Határozatok" kiadvány célja, hogy az öt ítélőtábla joggyakorlatának teljes keresztmetszetét adja minden ügyszakban.

A 2023-ban immár huszadik évfolyamába lépő döntvénytár az ítélőtáblák által büntető, polgári, gazdasági és munkajogi ügyszakban hozott legfontosabb, a joggyakorlatot leginkább orientáló határozatokat teszi közzé.

Az ítélőtáblák döntéseit az öt bírósági elnökből álló Szerkesztőbizottság válogatja, a döntvénytár szerkesztésében részt vesznek a bíróságok kollégiumvezetői is.


Szerkesztőbizottság elnöke: Ribai Csilla

Szerkesztőbizottság tagjai: Szilágyiné Karsai Andrea, Bálind Attila, Széplaki László, Túri Tamás

Szerkesztők: Bicskei Ildikó, Elek Balázs, Gál Judit, Joó Attila, Kovács Ildikó, Krémer László, Lezsák József, Pestovics Ilona, Pribula László, Szeghő Katalin, Széplaki László, Újvári Ákos


Megjelenik: háromhavonta

ISSN 1785-6221


döntvények
  • Teljes ár: 5 500 Ft
  • Diákkedvezmény: 15%
  • JogTudor program kedvezmény: 25%

A bírósági szervezet részeként 2003. július 1-jétől a fővárosban, Szegeden és Pécsett, 2005. január 1-jétől pedig Debrecenben és Győrött megkezdték működésüket az ítélőtáblák. A négyfokú bírósági rendszerben az ügyek jelentős része az ítélőtáblákon válik jogerőssé, emiatt a joggyakorlat alakításának rendkívül fontos fórumaivá váltak e fellebbviteli bíróságok.

Az "Ítélőtáblai Határozatok" kiadvány célja, hogy az öt ítélőtábla joggyakorlatának teljes keresztmetszetét adja minden ügyszakban.

A 2023-ban immár huszadik évfolyamába lépő döntvénytár az ítélőtáblák által büntető, polgári, gazdasági és munkajogi ügyszakban hozott legfontosabb, a joggyakorlatot leginkább orientáló határozatokat teszi közzé.

Az ítélőtáblák döntéseit az öt bírósági elnökből álló Szerkesztőbizottság válogatja, a döntvénytár szerkesztésében részt vesznek a bíróságok kollégiumvezetői is.


Szerkesztőbizottság elnöke: Ribai Csilla

Szerkesztőbizottság tagjai: Szilágyiné Karsai Andrea, Bálind Attila, Széplaki László, Túri Tamás

Szerkesztők: Bicskei Ildikó, Elek Balázs, Gál Judit, Joó Attila, Kovács Ildikó, Krémer László, Lezsák József, Pestovics Ilona, Pribula László, Szeghő Katalin, Széplaki László, Újvári Ákos


Megjelenik: háromhavonta

ISSN 1785-6221


döntvények