Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2021-ben már huszonkilencedik éve jelenik meg. A folyóirat tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Gazdasági hírlevél

A FOLYÓIRAT ALAPÍTÓ FŐSZERKESZTŐJE, A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE (1992-2020): Sárközy Tamás

FŐSZERKESZTŐ: Pázmándi Kinga

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Balog Lajosné, Fuglinszky Ádám, Gadó Gábor, Gellén Klára, Leszkoven László, Nochta Tibor, Pázmándi Kinga, Szent­iványi Iván, Szikora Veronika, Wellmann György, Zsohár András

SZERKESZTŐ: Lehóczki Zsófia

Megjelenik évente 6 duplaszámmal, csak előfizetőknek.

Előfizetési díja 2022-re: 34 800 Ft

Egy duplaszám ára: 5800 Ft

ISSN 1217-2464

A Gazdaság és Jog e-mail címe: gazdasagesjog@hvgorac.hu
Kapcsolódó bejegyzések

 • Mocsár Attila Zsolt: Az üzletrész jogi természete (Mikor száll át az üzletrész feletti tulajdonjog? Gondolatok egy igényper kapcsán)
  Gazdaság és Jog, 2017/4., 14-18. o.
 • Török Tamás: A vezető tisztségviselők hitelezőkkel szembeni felelőssége
  Gazdaság és Jog, 2017/6., 3-9. o.
 • Verebics János: A szállítási szerződésről – egykor és most
  Gazdaság és Jog, 2018/5., 16-21. o.
 • Gárdos István: A vagyontárgy és a vagyon fogalma a Ptk.-ban
  Gazdaság és Jog, 2018/11., 3-10. o.
 • Burai-Kovács János: A Kereskedelmi Állandó Választottbíróság szervezete és ügyrendje, az első lépések a Választottbíróság versenyképességének fokozása érdekében
  Gazdaság és Jog, 2019/1., 1-3. o.
 • Sáriné Simkó Ágnes: Betegjogok az egészségügyi törvény és a Polgári Törvénykönyv összefüggései alapján
  Gazdaság és Jog, 2019/6., 7-13. o.
 • Fuglinszky Ádám: Az előreláthatósági klauzula értelmezésének újabb dilemmái
  Gazdaság és Jog, 2019/7-8., 1-7. o.
 • Tőkey Balázs: A jóhiszeműség szerepe a kár- és kockázattelepítésben
  Gazdaság és Jog, 2020/10., 1-5. o.
 • Verebics János: “És még mi adtunk magának Kossuth-díjat” – Sárközy Tamás és az 1988-as Társasági törvény születése
  Gazdasági Jog, 2020/11-12., 2-9. o.
 • Barta Judit: Covid–19 és részvétel a gazdasági társaság legfőbb szervének döntésében
  Gazdaság és Jog, 2021/11-12., 7-15. o.

Címkék: társasági jog, cégjog, Sárközy Tamás

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.