Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Az alkotmányosság és az európai integráció viszonyrendszere időről időre új jogi kérdéseket vet fel. Míg a korábbi kiadást a lisszaboni szerződés hatálybalépésével és az Alaptörvény elfogadásával beállott változások indokolták, a harmadik kiadás az elmúlt hat év Európát is próbára tevő globális és regionális krízisei következtében felgyorsult jogi változásokra, valamint az uniós joggal kapcsolatos egyre terjedelmesebb alkotmánybírósági gyakorlatra reagál. Ezek a változások a könyv szerkezetén is nyomot hagytak. A magyar alkotmánybírósági gyakorlat a csatlakozás óta eltelt immár tizennégy év alatt olyan jelentősen gazdagodott, hogy annak külön fejezetet szenteltünk, amelyben ugyan nem minden, de reményeink szerint a legtöbb releváns ügyet kommentálva bemutatunk.

Ez a munka azonban nem lett volna lehetséges új szerző bevonása nélkül. A korábbi szerzőtárs, Dezső Márta professzor asszony nyugalomba vonult, neki köszönettel tartozunk értékes segítségéért és munkájáért. Az új szerzőpáros az európai alkotmányjog területén szerzett mintegy húszéves oktatási tapasztalatát és kutatási eredményeit egyesítette annak érdekében, hogy a legújabb kiadás az elmúlt évek változásait a lehető legteljesebb mértékben mutassa be.  

Bízunk abban, hogy az esetorientált brit megközelítést és a német dogmatikai hagyományokat ötvöző kézikönyvünk a joglakalmazói gyakorlatot és a jogi felsőoktatást továbbra is támogathatja.

Kiadvány
ISBN 978 963 258 392 1
Megjelenés éve 2018
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 668

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Címkék: Alaptörvény, alkotmányjog, EU-jog


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.